Bøger / faglitteratur / bibliografier

Sønderjylland-Schleswig kolonial : kolonialismens kulturelle arv i regionen mellem Kongeåen og Ejderen (flere sprog)


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk, tysk
Omfang
483 sider: ill. i farver ; 31 cm
Udgivet
2018
Genre og form
bibliografier

Beskrivelse


Kolonialismen har ændret vores verden for altid. Asymmetriske strukturer fra den ekspansive handelskapitalismes tid har bidt sig fast, og billeder og opfattelser fra en oprindeligt kolonial kontekst påvirker vores forestillingsverden.0Region Sønderjylland-Schleswig har i løbet af den moderne europæiske kolonialisme været en del af to forskellige kolonistater. Først i form af det daværende hertugdømme Slesvig, som under handelskompagniernes storhedstid hørte ind under den danske enhedsstat, og siden som preussisk provins i det tyske kejserrige under højimperialismen.0Med denne antologi præsenteres for første gang en undersøgelse af de koloniale relationer i den dansktyske grænseregion. Bidragene drager således forlængst glemte begivenheder frem i lyset og kaster nyt lys over allerede kendte fænomener.0/0Der Kolonialismus hat unsere Welt nachhaltig verändert. Asymmetrische Strukturen aus der Zeit des expansiven Handelskapitalismus haben sich etabliert, und Bilder und Auffassungen aus dem ursprünglich kolonialen Kontext wirken in der Geisteswelt nach.0Die Region Sønderjylland-Schleswig gehörte während der Epoche des neuzeitlichen europäischen Kolonialismus aufeinanderfolgend zu gleich zwei verschiedenen Kolonialstaaten: Als ehemaliges Herzogtum Schleswig im dänischen Gesamtstaat während der Blütezeit der Handelskompanien und später als preussische Provinz des deutschen Kaiserreiches in der Phase des Hochimperialismus.0Der vorliegende Band präsentiert nun erstmals eine Spurenlese kolonialer Bezüge in der deutsch-dänischen Grenzregion. Die Beiträge bringen dabei längst Vergessenes zum Vorschein oder werfen ein neues Licht auf bereits bekannte Phänomene.

I samme serie


Anmeldelser (3)Informationer og udgaver