Gå til indholdSociologiske tænkere : et tekstudvalg

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 88 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

290 sider

Udgivet

2009

Bidrag

Espen Jerlang (redaktør),

Zygmunt Bauman m. fl. (bidrag),

Tom Havemann m. fl. (oversætter)


Beskrivelse


Gennem et udvalg af originaltekster og med en præsentation af de enkelte teoretikere gives en introduktion til 7 af de vigtigste moderne sociologisk-filosofiske teorier


Indhold


Zygmunt Bauman: Tid/rum / Peter L. Berger og Thomas Luckmann. . Pierre Bourdieu: Strukturer, habitus, praksisser

. Michel Foucault: Galskab og kultur

. Anthony Giddens: Moderniteten

. Axel Honneth: Moralbevidsthed og socialt klasseherredømme

. Niklas Luhmann: Menneske og samfund


I samme serie


Gruppebehandling - teori og praksis

Bo Sigrell

Institutionsbørn og hjemmebørn

Inger Bernth

Individ, institution, ideologi

Bertil Sundin (f. 1924)

Gestaltterapi

Frederick S. Perls

Gruppebehandling - teori og praksis.(Overs. af Lone Spanheimer

Adfærdsterapi

Anders Engquist

Træningsprogrammer for udviklingshæmmede

Socialpsykologi

Antti Eskola

Alaktivitet - ja, men hvordan?

Bertil Nelhans

Iagttagelser af børn. B

Dagbog om en 15 årig

Anne Marie Gärd

Undersøgelsesmetodik og rapportskrivning

Jenny Winter

Alaktivitet - ja, men hvordan? Erfaringer fra nogle forsøg på at virkeliggøre en vision, samlet af Bertil Nelhans

Iagttagelser af børn. A

Iagttagelser af børn

Stofproblemer

Boje Katzenelson

Forklaringsforsøg

Boje Katzenelson

Børn i behandling - når terepeuten er gået

Familieliv - liv i familien

Virginia Satir

Revalidering

Noget kan gøres

Ruth-Turid Pettersen

Gerontologi

Jan Helander

Om prosessen i sosialt arbeid med grupper

Ken Heap

Det lille barns pasning

Sally Provence

Materialer til førskolebørn

Tyge Germundsson

Indlæring i børnehaver og børnehaveklasser

Tiden som indsats

Børn i behandling - når terapeuten er gået

Sproget og barnets udvikling

Socialpædagogik

Harald Rasmussen (f. 1926)

Pædagogisk filosofi

E. Vestergaard

De nye gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Socialhåndbogen. Bind 1

Flemming Ahlberg

Et spørgsmål om identitet

Bengt Börjeson

De nyo gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Socialt arbejde i de lokale fællesskaber

Ole F. Hermansen

Børnekunst i børneterapi

Edith Kramer

Eline - hverdag med et spædbarn

Lise Roos

Idébog for børnehavepædagoger

Børne- og ungdomspsykiatri

Marianne Cederblad

Socialhåndbogen. Bind 2

Flemming Ahlberg

Socialhåndbogen -- Tillæg. Bind 2

Flemming Ahlberg

Temaspil og diskussion

Björn Magnér

Samtalen i socialt arbejde med børn og unge

John Rich

Idræt som opdrager

Pædagogisk filosofi

Ebbe Vestergaard

Trives børn i vuggestuer?

Kerstin Sjöblom

Valgterapi

Harold Greenwald

Socialhåndbogen

Flemming Ahlberg

Børnene er revolutionen

Marvin Leiner

Samspil i skolen

Sverre Asmervik

Træning i social problemløsning -- Lærervejledning

Motorisk-perceptuel udvikling

Britta Holle

Førskolepædagogik

Karen Blomqvist

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith E. Ovesen

Lydighedens dilemma

Stanley Milgram

Institutionsbørn i familiepleje

Anna-Lisa Kälvesten

Motorisk-perceptuel udvikling 0-7 år

Træning i social problemløsning

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith Montgomery

Det første leveårs psykologi

Anne-Marit Duve

Døve børns indlæring og udvikling

Hans G. Furth

Hjemmehjælp

Udvikling i gruppe

Gunni Kärrby

Vi almindelige forældre

Anna Nordlund

Pensionisten, terapeuten og samfundet

Fritidsinstitutionen - opbevaring eller pædagogik

Total orgasme

Jack Lee Rosenberg

Familier og familieterapi

Salvador Minuchin

Observationsundervisning i klassen

Idébog for familiebehandlere

Gestaltterapiens metode

Frederick S. Perls

Skolen i Sovjet

Susan Jacoby

Hverdagslivet i en forstad

Idébog for familiebehandlere

Adfærd og skolestart

Kirsten Jantzen

Hjemmehjælp

skrevet Birgit Bloch

Familien og det åndssvage barn

Charles Hannam

Narkomani

Jan Ramström

Mental retardering

Annalise Dupont

Børns sexuelle udvikling

Niels Ernst

Social (be)handling

Børne- og ungdomspsykologi

Sociale årsager til sygdom

Richard Totman

At være som andre

Lars Bengtsson (f. 1939)

Fra to til fem år

Kornej Tjukovskij

Den gravide kvinde

Kate Thunedborg

Socialpolitik

Torben Berg Sørensen

Alkoholmisbrug og alternativ behandling

Fanny Duckert

Hvordan børn tænker

Margaret Donaldson

Det selvudslettende barn

Alice Miller

Forældregrupper, selvhjælpsgrupper, samtalegrupper

Wulff Feldman

Samtaletræning

Praksis i socialt arbejde

Sorg og krise

Socialpædagogik - opdragelse på institution

Harald Rasmussen (f. 1926)

Psykologi og materialisme

Lars-Christer Hydén

Socialmedicin. Bind 1

Iwan Mark

Supervision og konsultation

Børn, virksomhed, udvikling

Stig Broström


Anmeldelser (3)


10. jul. 2009

Udover alment sociologiinteresserede henvender bogen sig til uddannelsessøgende og studerende på mellemlange og videregående uddannelser

.

Tidligere rektor på Roskilde Pædagogseminarium, cand.psych. Esben Jerlang har redigeret dette tekstudvalg. hvor nogle af de vigtigste teorier om den samfundsmæssige udvikling og forandring præsenteres. I 7 artikler introduceres 8 fremtrædende sociologiske og filosofiske tænkere. Det drejer sig om: Zygmunt Bauman, Peter L. Berger og Thomas Luckmann, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Anthony Giddens, Axel Honneth og Niklas Luhmann. Hver artikel indledes med en kortfattet biografi om den pågældende person. Derefter følger en udvalgt originaltekst, som demonstrerer personens måde at skrive teori på. Personudvalget kan altid diskuteres. Er det de rette 8, som er udvalgt? Men bogen er skrevet som en appetitvækker til nøjere studier og fungerer fint som sådan

.

De enkelte tænkere er beskrevet i mange sammenhænge, og diverse grundbøger om sociologi har selvsagt også referencer til deres teoretiske arbejde. Der findes dog ikke en samlet introduktion og tekstudvalg som her

.

En overskuelig introduktion til otte af efterkrigstidens mest betydningsfulde samfundsmæssige tænkere bestående dels af biografiske oplysninger om hver enkelt dels en repræsentativ originaltekst, som skal pirre nysgerrigheden til yderligere studier

.

Lektørudtalelse

Af

Bent Birk Kristensen

Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Af

Jørgen Mark Pedersen

Årg. 47, nr. 1 (2010)

Specialpædagogik

Af

Mette Friderichsen

Årg. 29, nr. 6 (2009)


Informationer og udgaver

Bog

2009

Titel

Sociologiske tænkere : et tekstudvalg

Bidrag

Espen Jerlang


(redaktør)
Zygmunt Bauman m. fl.


(bidrag)
Tom Havemann m. fl.


(oversætter)

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2009

DK5

30.1

Længde

290 sider

ISBN

9788741252773

Opstilling i folkebiblioteker

30.1, Sociologiske

Udgave

1. udgave