Gå til indholdSocialpolitik

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 43 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

531 sider

Udgivet

2011

Bidrag

Peter Abrahamson m. fl. (bidrag),

Iver Hornemann Møller (redaktør),

Jørgen Elm Larsen (redaktør)


Indhold


Marginalisering som det største socialpolitiske problem

Teorier om velfærdsstat og socialpolitik / Ivar Hornemann Møller og Jørgen Elm Larsen. Socialpolitik - et bud på en definition / Claus B. Olsen og Niels Rasmussen. Iver Hornemann Møller: De fire socialreformer i moderne tid

Liberalismens socialpolitik

. Sven Bislev: Socialpolitiske modeller

. Anette Borchhorst: Køn, småbørnsomsorg og forsørgelse i europæiske velfærdsstater

. Birte Siim: Medborgerskab og diversitet

. Morten Ejrnæs: Social arv / John Andersen og Jørgen Elm Larsen. . Margaretha Järvinen: Socialt udstødte

. Tine Egelund: Beskyttelse af børn

Socialt arbejde

. Ældreudfordringen: tilbagetrækning, pensioner og ældrepleje / Jørgen Goul Andersen og Per H. Jensen. Etniske minoriteter og socialpolitik / Morten Ejrnæs og Marianne Skytte. . Morten Ejrnæs: Socialpolitikkens virkninger

integration, differentiering, selvbestemmelse og disciplinering?

. Jens Lind: Socialpolitik og arbejde / Hans Kristensen, Hans Skifter Andersen og Jørgen Elm Larsen. . Finn Diderichsen: Socialpolitik og sundhed

. Frank Ebsen: Kommuner i social- og beskæftigelsespolitikken

. Peter Abrahamson: Den sociale dimension i EU

. Henning Hansen: Sociale udgifter

. Finn Kenneth Hansen: Socialpolitik og fordeling / Peter Bundesen og Lars Skov Henriksen. Socialpolitik set i empowermentperspektivet / John Andersen og Jørgen Elm Larsen. . Peter Høilund: Socialpolitik og etik


I samme serie


Institutionsbørn og hjemmebørn

Inger Bernth

Individ, institution, ideologi

Bertil Sundin (f. 1924)

Gruppebehandling - teori og praksis

Bo Sigrell

Gestaltterapi

Frederick S. Perls

Gruppebehandling - teori og praksis.(Overs. af Lone Spanheimer

Adfærdsterapi

Anders Engquist

Træningsprogrammer for udviklingshæmmede

Socialpsykologi

Antti Eskola

Iagttagelser af børn. B

Alaktivitet - ja, men hvordan?

Bertil Nelhans

Samspill

Gerdt Henrik Vedeler

Dagbog om en 15 årig

Anne Marie Gärd

Undersøgelsesmetodik og rapportskrivning

Jenny Winter

Alaktivitet - ja, men hvordan? Erfaringer fra nogle forsøg på at virkeliggøre en vision, samlet af Bertil Nelhans

Iagttagelser af børn. A

Iagttagelser af børn

Stofproblemer

Boje Katzenelson

Forklaringsforsøg

Boje Katzenelson

Børn i behandling - når terepeuten er gået

Familieliv - liv i familien

Virginia Satir

Revalidering

Noget kan gøres

Ruth-Turid Pettersen

Gerontologi

Jan Helander

Om prosessen i sosialt arbeid med grupper

Ken Heap

Det lille barns pasning

Sally Provence

Materialer til førskolebørn

Tyge Germundsson

Indlæring i børnehaver og børnehaveklasser

Tiden som indsats

Børn i behandling - når terapeuten er gået

Sproget og barnets udvikling

Socialpædagogik

Harald Rasmussen (f. 1926)

Pædagogisk filosofi

E. Vestergaard

De nye gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Socialhåndbogen. Bind 1

Flemming Ahlberg

Et spørgsmål om identitet

Bengt Börjeson

De nyo gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Socialt arbejde i de lokale fællesskaber

Ole F. Hermansen

Børnekunst i børneterapi

Edith Kramer

Eline - hverdag med et spædbarn

Lise Roos

Idébog for børnehavepædagoger

Børne- og ungdomspsykiatri

Marianne Cederblad

Socialhåndbogen. Bind 2

Flemming Ahlberg

Socialhåndbogen -- Tillæg. Bind 2

Flemming Ahlberg

Temaspil og diskussion

Björn Magnér

Samtalen i socialt arbejde med børn og unge

John Rich

Idræt som opdrager

Pædagogisk filosofi

Ebbe Vestergaard

Trives børn i vuggestuer?

Kerstin Sjöblom

Valgterapi

Harold Greenwald

Socialhåndbogen

Flemming Ahlberg

Børnene er revolutionen

Marvin Leiner

Samspil i skolen

Sverre Asmervik

Træning i social problemløsning -- Lærervejledning

Motorisk-perceptuel udvikling

Britta Holle

Førskolepædagogik

Karen Blomqvist

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith E. Ovesen

Lydighedens dilemma

Stanley Milgram

Institutionsbørn i familiepleje

Anna-Lisa Kälvesten

Motorisk-perceptuel udvikling 0-7 år

Træning i social problemløsning

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith Montgomery

Det første leveårs psykologi

Anne-Marit Duve

Døve børns indlæring og udvikling

Hans G. Furth

Hjemmehjælp

Udvikling i gruppe

Gunni Kärrby

Vi almindelige forældre

Anna Nordlund

Pensionisten, terapeuten og samfundet

Fritidsinstitutionen - opbevaring eller pædagogik

Total orgasme

Jack Lee Rosenberg

Familier og familieterapi

Salvador Minuchin

Observationsundervisning i klassen

Idébog for familiebehandlere

Gestaltterapiens metode

Frederick S. Perls

Skolen i Sovjet

Susan Jacoby

Hverdagslivet i en forstad

Idébog for familiebehandlere

Adfærd og skolestart

Kirsten Jantzen

Hjemmehjælp

skrevet Birgit Bloch

Familien og det åndssvage barn

Charles Hannam

Narkomani

Jan Ramström

Mental retardering

Annalise Dupont

Børns sexuelle udvikling

Niels Ernst

Social (be)handling

Børne- og ungdomspsykologi

Sociale årsager til sygdom

Richard Totman

At være som andre

Lars Bengtsson (f. 1939)

Fra to til fem år

Kornej Tjukovskij

Den gravide kvinde

Kate Thunedborg

Socialpolitik

Torben Berg Sørensen

Alkoholmisbrug og alternativ behandling

Fanny Duckert

Hvordan børn tænker

Margaret Donaldson

Det selvudslettende barn

Alice Miller

Forældregrupper, selvhjælpsgrupper, samtalegrupper

Wulff Feldman

Samtaletræning

Praksis i socialt arbejde

Sorg og krise

Socialpædagogik - opdragelse på institution

Harald Rasmussen (f. 1926)

Psykologi og materialisme

Lars-Christer Hydén

Socialmedicin. Bind 1

Iwan Mark

Supervision og konsultation


Anmeldelser (1)


14. feb. 2011

Lærebog målrettet socialrådgivere, pædagoger, socialformidlere og førsteårsstuderende på universiteterne

.

Bogen er ikke en håndbog, der indeholder metoder, statistik eller konkrete løsningsmodeller til hverdagen. De 26 kapitler beskriver de væsentligste relevante temaer indenfor det brede socialpolitiske felt. Emner som marginalisering, velfærdsstat, fattigdom, social eksklusion, medborgerskab, etniske minoriteter, ældrepleje mv. - alle sat i et samfundsmæssigt analytisk perspektiv. Det er gode brede artikler forfattet af fagfolk i en lettilgængelig form. De kan læses uafhængigt af hinanden, og der er litteraturliste og noter efter hvert afsnit. Det er en gedigen, helstøbt og velredigeret grundbog, der har en bred målgruppe

.

Bogen der er en 3. udgave er gennemskrevet og redigeret. 2. udgaven er 7 år gammel, og da der i sagens natur er sket en kolossal forandring på området, bør de tidligere udgaver kasseres. Udover den almindelige redigering er der tilføjet 4 nyskrevne kapitler om social arv, boligforhold, sundhed og liberalismens socialpolitik

.

3. og gennemredigerede udgave af en grundig og seriøs lærebog indenfor det brede felt socialpolitik

.

Lektørudtalelse

Af

Jytte Bræmer


Informationer og udgaver

Bog

2011

Titel

Socialpolitik

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2011

DK5

33.9

Originaludgivelse

Tidligere: 2. udgave. 2004. ISBN: 978874120157387-412-0157-4

Længde

531 sider

ISBN

9788741254166

Opstilling i folkebiblioteker

33.9, Socialpolitik

Udgave

3. udgave