Bøger / faglitteratur

Smerte - fænomen og forståelse


Beskrivelse


Bogen beskriver forskellige smerteteorier, og hvordan man har bevæget sig bort fra stimulus-responsmodellen og givet bevidstheden en mere central rolle i forståelsen af smertens oprindelse og menneskets evne til at mestre akut eller kronisk smerte.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. okt. 2004

af

af

Anny Skov Madsen

d. 21. okt. 2004

Bogen giver en bred fremstilling af fænomenet smerte og et indblik i den nyeste smerteforskning, som har stor betydning for smertebehandlingen. Foruden at give et overblik over smerteteorier viser den, hvordan den nyeste viden om centrale hjerneprocessers struktur skaber grobund for en tværfaglig indsats i forståelsen af hvad smerte og smerteoplevelser er. Der er spændende afsnit om filosofiske og fænomenologiske perspektiver på smerte, dvs. her bliver der beskrevet, hvad det er at erfare smerte, og hvilken betydning det har for den enkelte person. I lyset af ovenstående viden er beskrevet vigtige etiske overvejelser og problemstillinger for det professionelle sundhedspersonale. Enkelte patienthistorier eksemplificerer og letter tilgangen til den ret krævende teoretiske vinkel på smerte og den dybere forståelse heraf. Bogen formidler ny viden og konsekvenserne heraf på en spændende og helhedstænkende måde. Men den forudsætter et vist fagligt niveau og henvender sig til sundhedspersonale, der arbejder med smertepatienter. Forfatterne er begge norske sygeplejersker. Af større værker haves Smerter, 2003, der er en lærebog for læger. Litteraturliste og register.


Sygeplejersken

Årg. 105, nr. 19 (2005)

af

af

Karen Krogh Fanøe

Årg. 105, nr. 19 (2005)


Tidsskrift for sygeplejeforskning

Årg. 22, nr. 1 (2006)

af

af

Birgitte Schantz Laursen

Årg. 22, nr. 1 (2006)Informationer og udgaver