Bøger / faglitteratur

Små børns hverdagsliv : situeret pædagogisk faglighed i vuggestue og dagpleje


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
151 sider
Udgivet
2018
Ophav
Målgruppe
for pædagoguddannelse, for dagplejere, for pædagoger

Beskrivelse


Undersøgelse af forudsætningerne for børns trivsel og læring i dagligdagen i vuggestuer og dagpleje, med fokus på hvordan den pædagogiske praksis kan afstemmes, i forhold til de konkrete betingelser den udfolder sig under.

Indhold

Når fokus på læring dominerer ; Teoretisk udgangspunkt ; Situeret pædagogisk faglighed ; Arbejde med læring ; Børns medindflydelse i dagtilbud ; At arbejde med sprog ; Kroppen i pædagogikken ; Samarbejde om børn ; Udfordringer og dilemmaer i den pædagogiske praksis ; Læreplaner og dokumentationskrav - faglighed under forandring ; Afrunding og opsamling på bogens centrale temaer ; Bogens forskningsforankring