Gå til indholdSkabelse og tilintetgørelse : religionsfilosofiske betragtninger


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Længde

435 sider

Udgivet

2015

Originaludgave

2008


Anmeldelser (19)


1. jan. 1970

Dette er 3. udgave af Løgstrups bog om religionsfilosofiske betragtninger, der første gang udkom i 1978. Der er kun lavet få fejlrettelser. Hans Den etiske fordring, 1956, der beskriver menneskers etiske forholden sig til hinanden er noget lettere tilgængelig end dette metafysiske værk, som derfor henvender sig til en noget snævrere kreds af læsere. Nye generationer af filosofi-, religionshistorie- og teologistuderende må være den primære målgruppe.

Bogens tekster er delt op i fx "Skabelse og tilintetgørelse", "Rummets uendelighed", "Det singulære universale", "Den metafysiske trehed" og "Polemisk epilog". Den forholder sig til mange forskellige problemstillinger. Tid i forhold til væren. Tid i forhold til rum. Eksistens i forhold til evighed. Videnskab, empiri i forhold til metafysik. Og alt sammen i et historisk perspektiv. Det overordnede spørgsmål er, om videnskaben med tiden har "sejret" over religion og tro.

Der er skrevet en række bøger om Løgstrup og hans metafysiske tænkning, bl.a. Universet i historien, 1986, Sårbar usårlighed, 1994, Skabelse og etik, 1994 og Svend Andersen: Løgstrup, 2. udg. 2005.

Svend Andersen har redigeret denne udgave og skriver i efterskriftet, at bogen er et vedkommende bidrag "i en tidsalder, hvor det kan være svært at finde en realistisk og dækkende forståelse af religionens betydning og plads i det menneskelige samfund." En sådan forståelse kan med baggrund i tidens flagafbrændinger være god at få.

Lektørudtalelse

Af

Flemming Faarup

19. dec. 2018

Bogen ligger i forlængelse af de sprogfilosofiske betragtninger i Vidde og prægnans fra 1976 og vil blive fulgt af to bind med betragtninger over henholdsvis kunstfilosofi, natur og historie. - Bøgerne behandler fænomener og sammenhænge, der ikke er underlagt menneskenes herredømme, og som ikke kan indlemmes i vor systemverden. - Nærværende bind indledes med en analyse af tid og rumbegrebet, hvor skabelse og tilintetgørelse som de uafviselige udtryk for en uden for stående magt er de to afgørende poler. - Senere analyseres »det singulære universale« med de »suveræne livsytringer« (tillid, oprigtighed, medfølelse) som et meget væsentligt islæt. Forholdet mellem videnskab og metafysik undersøges (der skelnes nøje mellem spekulativ/kosmologisk og deskriptiv/fænomenologisk metafysik), og metafysikken afgrænses i forhold til religionen. De til den religiøse totaltydning svarende totalillusioner analyseres, og forskellen mellem symbol, allegori og metafor søges bestemt. Til slutpræciseres forskellen mellem skabelsesværket og den kristne forkyndelse; i en polemisk epilog behandles irreligiøsitetens udfordring og der gøres kraftigt op med opfattelsen af kristendommen som moralisme. - Et centralt værk i moderne filosofi, men vanskeligt tilgængeligt. Ex.tal som øvrige Løgstrupværker.

Lektørudtalelse

Af

Arne Rossen

Kristeligt dagblad

Af

Rasmus Vangshardt

d. 10. jun. 2015

Berlingske tidende

Af

Søren E. Jensen

d. 2. maj. 2008

Berlingske tidende

Af

Jens Glebe-Møller

d. 14. mar. 1995

Reflex

Af

Peter Wolsing

Nr. 42 (2008)

Politiken

Af

Ole Thyssen

1978-09-05

Weekendavisen

Af

H. C. Wind

1978-10-06

Jyllands-posten

Af

Flemming Chr. Nielsen

1978-09-05

Magisterbladet DM

Af

Erik Heinemeier

1979, nr 8

Information

Af

Viggo Mortensen

1978-09-21

Dansk teologisk tidsskrift

Af

Jan Lindhardt

årg 41 (1978), nr 4

Kristeligt dagblad

Af

Theodor Jørgensen

1979-10-28

Aalborg stiftstidende

Af

H. Morell Jørgensen

1978-09-30

Fønix

Af

Jakob Wolf

årg 3 (1978/79), nr 3

Aarhuus stiftstidende

Af

Kjeld Holm

1978-09-05

Kristeligt dagblad

Af

Nils Gunder Hansen

1995-06-17

Information

Af

Povl Götke

1995-03-14

Jyllands-posten

Af

Jan Lindhardt

1995-05-23


Informationer og udgaver

Bog

2015

Bog

2015

Bog

2008

Bog

2008

Bog

2003

Bog

1978

Ebog

2015

Ebog

2013

Lydbog (net)

2009