Gå til indholdBøger / faglitteratur til børn

Silden


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Omfang

31 sider: ill. (nogle i farver)

Udgivet

1991

Målgruppe

til børn


Beskrivelse


Om silden, dens udbredelse, arter og levevis, og om sildefiskeriet og den videre behandling, inkl. opskrifter


I samme serie

Danmark efter istiden

Poul Bondesen

Lidt om fuglestudiet

Vedplanternes galler

Poul Bondesen

Snegleæg fra ferskvand

Poul Bondesen

Jordbundens mikrofauna

C. Overgaard Nielsen

Havets alger

Jørgen Andersen (f. 1903)

Pattedyrmærkede træer og buske

Preben Bang

Storkene i Danmark

Sigurd Rosendahl

Om danske græshopper

Palle Johnsen (f. 1921)

De danske ørentviste

Boy Overgaard Nielsen

Danmarks vandtæger

Nils Møller Andersen

De danske mårdyr

Mette Fog

Dyrebehandlede frugter

Preben Bang

Danmarks ugler

Torben Hviid Nielsen

Hønsefugle

Jørgen Fog (f. 1933)

Danmarks gæs

Mette Fog

Danske humlebier og snyltehumler

Karen Hammer

Livets opståen og udvikling

Nina Rehfeldt

Danmarks padder

Arne Schiøtz

Bladlus

Ole E. Heie

Danske gravehvepse

Svend Erik Abrahamsen

Skovbundens lavere dyreliv

Boy Overgaard Nielsen

Danske roser

Anfred Pedersen (f. 1920)

Husets skadedyr

K. B. Schjøtz-Christensen

Danske havsnegle

Poul Bondesen

De sociale gedehamse

Lars-Erik Kruse Pedersen

Den lavere ferskvandsfauna

G. Mandahl-Barth

Lopper

Thorkil E. Hallas

Snyltehvepse

Thorkild Munk

Danmark fanger hvaler

Poul Bondesen

Bestøvningsbiologi

Eigil Holm (f. 1932)

Danske tørvemosser

Esbern Warncke

Danmarks orchideer

Bernt Løjtnant

Fuglepleje ved hus og i have

Poul Bondesen

Danske landsnegle

Poul Bondesen

Danske myrer

Torben Frode Jensen (f. 1946)

Fra istid til bøgetid

Nina Rehfeldt

Pattedyr i Danmark før og nu

Birger Jensen (f. 1935)

Gudenålaksen

Frank Jensen (f. 1947)

Danmarks måger

Anders Holm Joensen

Stik og bid

Toke Skytte

Danmarks krybdyr

Jan Kjærgaard Jensen

Mider i hus og have

Peter Gjelstrup

Giftige svampe

Torben Gang Rasmussen

Snylteorme i mennesket

Palle Johnsen (f. 1921)

Fuglesang - form og funktion

Kødædende planter

Torben Gang Rasmussen

Pelsdyr og pels

Birger Jensen (f. 1935)

Fuglesang - form og funktion

Poul Hansen (f. 1945)

Danske havmuslinger

Poul Bondesen

Dyrene og den danske vinter

Toke Skytte

Edderkoppers yngelpleje

Edwin Nørgaard

Gråspurven

Poul Hansen (f. 1945)

Heden og skoven

Nina Rehfeldt

Naturillustration gennem tiderne

Thomas Hjejle Bredsdorff

Dykænder

Anders Holm Joensen

Tang

Jan C. G. Larsen (f. 1954)

Nordens store rovdyr

Anders Maltha Rasmussen

Jordbundens mider og springhaler

Peter Gjelstrup

Klit, kyst og hav

Nina Rehfeldt

Gæs

Jesper Madsen (f. 1958)

Spindelvæv

Edwin Nørgaard

Regnbueørred

Frank Jensen (f. 1947)

Lægeplanter i natur og have

Anemette Olesen (f. 1952)

Arkitektur i dyreverdenen

Poul Hansen (f. 1945)

Flagermus

Birger Jensen (f. 1935)

Odderen

Aksel Bo Madsen (f. 1954)

Fjer

Poul Hansen (f. 1945)

Havets planktonalger

Per Juel Hansen

Ålen

Frank Jensen (f. 1947)

Byens natur

Nina Rehfeldt

Rådyret

Johnny Lund Jeppesen

Danmarks padder

Jan Kjærgaard Jensen

Honningbier

Peter Gjelstrup

Nattergalen

Poul Bondesen

Edderkopper i hus og have

Edwin Nørgaard

Silden

Frank Jensen (f. 1947)

Sæler

Anders Holm Joensen

Grøftekanten

Peter Gjelstrup

Lægemidler fra dyreverdenen

Nina Rehfeldt

Svalerne

Anders Pape Møller

De ferske vande

Frank Jensen (f. 1947)

Ugler i Danmark

Jørgen Terp Laursen

Livets opståen og udvikling

Poul Hansen (f. 1945)

Mus, rotter og spidsmus

Thomas Secher Jensen

Farlige edderkopper

Edwin Nørgaard

Laver

Ulrik Søchting

Svaner

Pelle Andersen-Harild

Egernet

Tommy Asferg

Galler på planter

Thomas Secher Jensen

Danmarks guldsmede

Ole Fogh Nielsen

Naturen kom før teknikken

Nina Rehfeldt

Haren

Majbrit Högberg Kleist

Ræven

Sussie Pagh

Rovfugle

Anders Holm Joensen

Danmarks græshopper

Ole Fogh Nielsen

Vadefugle

Jacob Christian Salvig

Træ fra danske skove

Jette Baagøe

Hvaler

Carl Chr. Kinze

Regnorme

Caspar Andersen (f. 1945)


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Møller

d. 18. dec. 2018

I Århus Naturhistorisk Museums serie af dyremonografihæfter foreligger her et hæfte om silden. Her fortælles om denne vigtige fiskearts udbredelse, føde yngleforhold, vandringer og hvad der iøvrigt hører til en all-round artsbeskrivelse. Her er en hel del om de historisk betydelige sildefiskerier i Øresund og Limfjorden og om sildefiskeriet i dag. Fangstmetoder før og nu. Sild ogforurening, og hvad sild i dag anvendes til. Der er også lidt om lystfiskeri, som i dag finder sted efter sild. Det anvises, hvordan man kan udbene og salte sild hjemme i køkkenet, og der eropskrifter på nogle silderetter. Der er mange udmærkede fotos, tegninger og diagrammer i sort/hvid og farver, litteraturliste og bestemmelsesnøgle til en række fisk, der kan forveksles med sild. Defindes allerede flere silde-bøger, på omtrent samme niveau: Torben Langer: Sild, 1975, Poul Holm Joensen: Sild og sildefangst, 1976, Jørgen Møller Christensen: Silden der forsvandt, 1979 og HelgeE. Kristiansen: Da sildenskrev Danmarkshistorie, 1982. De tre første er all-round, mens den sidste fokuserer på historien. Herværende hæfte kan supplere med nyere oplysninger om sildebestanden ogdens udnyttelse.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jens Garde (skole)

d. 18. dec. 2018

Temahæftet behandler i korte afsnit emner som sildens udbredelse, forskellige typer og deres liv. Derefter følger nogle historiske afsnit, nogle afsnit om sildefiskeriet, udnyttelse ogindustriel behandling af fisken, madopskrifter og endog lidt om talemåder, hvori ordet sild indgår. Bogen slutter med en bestemmelsesnøgle, så man kan skelne de forskellige arter og en oversigtover supplerende læsning, der især består af sværere fagbøger og rapporter. Hæftet er rigt illustreret med s/h og farvefotos, kort, gamle stik, tegninger og en farveplanche. Det kan læses af eleverfra 7. klasse og er så bredt informativt, at det kan indgå i undervisningen i såvel biologi, historie som samtidsorientering og supplerer øvrig litteratur, der bør benyttes ved yderligerefordybelse i delemner. Hæftet indeholder kun i ringe omfang oplysninger, der hurtigt vil blive forældet.Informationer og udgaver

1991

Bog

Frank Jensen (f. 1947)

Naturhistorisk Museum