Bøger / faglitteratur / love

Selskabsloven med kommentarer


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
905 sider
Udgivet
2012
Ophav
Genre og form
love

Beskrivelse


Få overblik over og indsigt i selskabsloven. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som afløste henholdsvis aktieselskabsloven og anpartselselskabsloven, er udtryk for den mest omfattende reform på det selskabsretlige område siden 1973. Det er nu mere end tre år siden loven blev vedtaget, og den bryder på en række centrale områder med den retstilstand, der fulgte af de to tidligere selskabslove. Denne lovkommentar giver en samlet fremstilling af loven og indeholder kommentarer til de enkelte bestemmelser med henblik på at yde et bidrag til forståelsen af reglerne og deres anvendelse. Forfatteren, Jan Schans Christensen, var medlem af Moderniseringsudvalget, som afgav den betænkning (1498/2008), der danner grundlag for selskabsloven. Med det udgangspunkt redegør forfatteren for de enkelte bestemmelser i loven, herunder de steder hvor loven synes uklar eller uhensigtsmæssig.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 49 (2013)

af

af

Thorbjørn Sofsrud

Nr. 49 (2013)