Bøger / faglitteratur / bibliografier

Samtalen på arbejde : konversationsanalyse og kompetenceudvikling


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
357 sider
Udgivet
2003
Genre og form
bibliografier

Indhold

Samtalen på arbejde / Jakob Steensig og Birte Asmuss. Interaktion og sprogundervisning (Johannes Wagner: Talesprogsdata i sprogundervisningen. At lære dansk som andetsprog i praksis / Cathrine E. Brouwer og Annette Nissen. Jakob Steensig: Samtaleforskning og undervisning. Line Møller Daugaard: Der skal to til : om at foretage vurdering af dansk som andetsprog på baggrund af autentiske samtaler). Kommunikationstræning (Mie Femø Nielsen: Nytter det? : kan undervisning i talens mikroniveau føre til ændret praksis? Lone Laursen: Konversationsanalysen i kommunikationsundervisningen for medicinstuderende. Kirsten Nazarkiewicz: Den kommunikative formidling af interkulturel kompetence i træningsforløb i interkulturel kommunikation. Birte Asmuss: Fra "præference" til "yo-yo-effekt" : om betydningen af konversationsanalytisk grundforskning for kommunikationsrådgivning). Kommunikation i vejledningssamtaler (Susanne Kjærbeck: Hvad er en vellykket aktiveringssamtale? Jes Ravn: IT-support : aktiv og passiv indsamling af informationer til løsning af IT-problemer. Christel Tarber: Vejledende eller ledende : idealer og praksis i professionel rådgivning). Interview og nye udviklinger i medierne (Sofie Emmertsen: Debatinterviewerens fjendtlighed. Hanne-Pernille Stax: Veje til viden : om hensigtsmæssig kommunikation i spørgeskemabaserede interview. Pirkko Raudaskoski: Tv-reception som en ressource for udvikling af tv-programmer og nye medier)


I samme serie


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. okt. 2003

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 6. okt. 2003

Bogens emne kan - og skal også - forstås meget bredt. I vores servicefokuserede samfund foregår en stor del af de ydelser der udbydes, ved at man taler med hinanden: rådgivningssamtaler, salgssamtaler, mødesamtaler, undervisning, medarbejder- og ansættelsessamtaler m.v. Bogen er skrevet af fortrinsvis danske samtaleforskere, men også enkelte udenlandske, dels fra universiteterne dels fra det private erhvervsliv. Den teoretiske tilgang er anvendt konversationsanalyse, som har sine rødder i sociologien og som der redegøres for på en måde, der sætter læseren i stand til at forstå bogens indhold, der selvsagt er på et vist fagligt niveau. Samtalen forstås som en interaktion mellem partnere, hvor mange elementer indgår. I de mange analyseeksempler anvendes et (for uøvede) ret kompliceret transkriptionssystem til at angive pauser, stemmeføring, overlappende tale m.m. Indholdsmæssigt henter bogen sit stof fra forskellige områder i det professionelle liv. Sigtet er øget kompetenceudvikling indenfor professionel kommunikation. Målgruppen er kommunikationspraktikere og -teoretikere bredt set, men bogens grundighed og faglige niveau vil nok indsnævre brugerkredsen. Til gengæld er det den eneste samlede fremstilling af emnet på dansk.


Sprint

2004, nr. 2

af

af

Anne Marie Bülow-Møller

2004, nr. 2


Tidsskrift for arbejdsliv

Årg. 6, nr. 3 (2004)

af

af

Jann Scheuer

Årg. 6, nr. 3 (2004)