Gå til indholdBøger / faglitteratur til børn

Sæler


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Omfang

31 sider: ill. (nogle i farver)

Udgivet

1991

Målgruppe

til børn


I samme serie

Danmark efter istiden

Poul Bondesen

Lidt om fuglestudiet

Vedplanternes galler

Poul Bondesen

Snegleæg fra ferskvand

Poul Bondesen

Jordbundens mikrofauna

C. Overgaard Nielsen

Havets alger

Jørgen Andersen (f. 1903)

Pattedyrmærkede træer og buske

Preben Bang

Storkene i Danmark

Sigurd Rosendahl

Om danske græshopper

Palle Johnsen (f. 1921)

De danske ørentviste

Boy Overgaard Nielsen

Danmarks vandtæger

Nils Møller Andersen

De danske mårdyr

Mette Fog

Dyrebehandlede frugter

Preben Bang

Danmarks ugler

Torben Hviid Nielsen

Hønsefugle

Jørgen Fog (f. 1933)

Danmarks gæs

Mette Fog

Danske humlebier og snyltehumler

Karen Hammer

Livets opståen og udvikling

Nina Rehfeldt

Danmarks padder

Arne Schiøtz

Bladlus

Ole E. Heie

Danske gravehvepse

Svend Erik Abrahamsen

Skovbundens lavere dyreliv

Boy Overgaard Nielsen

Danske roser

Anfred Pedersen (f. 1920)

Husets skadedyr

K. B. Schjøtz-Christensen

Danske havsnegle

Poul Bondesen

De sociale gedehamse

Lars-Erik Kruse Pedersen

Den lavere ferskvandsfauna

G. Mandahl-Barth

Lopper

Thorkil E. Hallas

Snyltehvepse

Thorkild Munk

Danmark fanger hvaler

Poul Bondesen

Bestøvningsbiologi

Eigil Holm (f. 1932)

Danske tørvemosser

Esbern Warncke

Danmarks orchideer

Bernt Løjtnant

Fuglepleje ved hus og i have

Poul Bondesen

Danske landsnegle

Poul Bondesen

Danske myrer

Torben Frode Jensen (f. 1946)

Fra istid til bøgetid

Nina Rehfeldt

Pattedyr i Danmark før og nu

Birger Jensen (f. 1935)

Gudenålaksen

Frank Jensen (f. 1947)

Danmarks måger

Anders Holm Joensen

Stik og bid

Toke Skytte

Danmarks krybdyr

Jan Kjærgaard Jensen

Mider i hus og have

Peter Gjelstrup

Giftige svampe

Torben Gang Rasmussen

Snylteorme i mennesket

Palle Johnsen (f. 1921)

Fuglesang - form og funktion

Kødædende planter

Torben Gang Rasmussen

Pelsdyr og pels

Birger Jensen (f. 1935)

Fuglesang - form og funktion

Poul Hansen (f. 1945)

Danske havmuslinger

Poul Bondesen

Dyrene og den danske vinter

Toke Skytte

Edderkoppers yngelpleje

Edwin Nørgaard

Gråspurven

Poul Hansen (f. 1945)

Heden og skoven

Nina Rehfeldt

Naturillustration gennem tiderne

Thomas Hjejle Bredsdorff

Dykænder

Anders Holm Joensen

Tang

Jan C. G. Larsen (f. 1954)

Nordens store rovdyr

Anders Maltha Rasmussen

Jordbundens mider og springhaler

Peter Gjelstrup

Klit, kyst og hav

Nina Rehfeldt

Gæs

Jesper Madsen (f. 1958)

Spindelvæv

Edwin Nørgaard

Regnbueørred

Frank Jensen (f. 1947)

Lægeplanter i natur og have

Anemette Olesen (f. 1952)

Arkitektur i dyreverdenen

Poul Hansen (f. 1945)

Flagermus

Birger Jensen (f. 1935)

Odderen

Aksel Bo Madsen (f. 1954)

Fjer

Poul Hansen (f. 1945)

Havets planktonalger

Per Juel Hansen

Ålen

Frank Jensen (f. 1947)

Byens natur

Nina Rehfeldt

Rådyret

Johnny Lund Jeppesen

Danmarks padder

Jan Kjærgaard Jensen

Honningbier

Peter Gjelstrup

Nattergalen

Poul Bondesen

Edderkopper i hus og have

Edwin Nørgaard

Silden

Frank Jensen (f. 1947)

Sæler

Anders Holm Joensen

Grøftekanten

Peter Gjelstrup

Lægemidler fra dyreverdenen

Nina Rehfeldt

Svalerne

Anders Pape Møller

De ferske vande

Frank Jensen (f. 1947)

Ugler i Danmark

Jørgen Terp Laursen

Livets opståen og udvikling

Poul Hansen (f. 1945)

Mus, rotter og spidsmus

Thomas Secher Jensen

Farlige edderkopper

Edwin Nørgaard

Laver

Ulrik Søchting

Svaner

Pelle Andersen-Harild

Egernet

Tommy Asferg

Galler på planter

Thomas Secher Jensen

Danmarks guldsmede

Ole Fogh Nielsen

Naturen kom før teknikken

Nina Rehfeldt

Haren

Majbrit Högberg Kleist

Ræven

Sussie Pagh

Rovfugle

Anders Holm Joensen

Danmarks græshopper

Ole Fogh Nielsen

Vadefugle

Jacob Christian Salvig

Træ fra danske skove

Jette Baagøe

Hvaler

Carl Chr. Kinze

Regnorme

Caspar Andersen (f. 1945)


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Steen Agger (skole)

d. 18. dec. 2018

Natur og Museum udkommer fire gange årligt. Det kan fås i abonnement eller købes enkeltvist. Denne udgave handler om en række sæler fra hele verden, idet hovedvægten dog er lagt på de arter,der forekommer i danske og grønlandske farvande. Hæftet fortæller om sælernes udviklingshistorie, om deres liv i det våde element, om forskellige arter, om føde, yngleadfærd, jagt i for- og nutid,om fredningsbestemmelser samt om sælernes øvrige menneskeskabte problemer. Hæftet er illustreret med en række udmærkede kort, tegninger, akvareller og fotos i både sort/hvid og farver. Hæftet, derindeholder oplysninger om den nyeste forskning, giver en god beskrivelse af sælernes levevis og af den fantastiske tilpasning til deres miljø. Forfatteren gør meget ud af at fortælle, hvorledessælernes trivsel er helt afhængig af menneskets gøren og laden. Hæftet kan derfor bruges i undervisningssammenhæng i forbindelse med emnet truede dyr samt i miljølære og biologi i Folkeskolensældste klasser. MogensJansens Sælen et liv i havet er let at læse og henvender sig til yngre årgange. På mellemtrinnet kan Lars-Henrik Olsens bredt fortællende bog, Sælerne, anvendes.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Møller

d. 18. dec. 2018

Et zoologisk monografihæfte om sælernes liv, hvor man føres hele vejen gennem sælernes udviklingshistorie, deres fysiske tilpasning til livet i vand, føde, yngleadfærd, miljøproblemer ogsældøden i 1988. Der fortælles om den udnyttelse af verdens sæler, som har bragt flere arter til randen af udryddelse og specielt om sæljagten i Danmark og Grønland gennem tiderne. Derefter er dernoget om sælernes fredning og indretning af sælreservater i Danmark, som har bragt den danske sælhundebestand op på en betydelig størrelse gennem de seneste årtier. Alle verdens 35 sælartergennemgås, i store træk. Specielt fyldigt omtales europæiske og nordatlantiske arter, og herunder især Danmarks almindeligste sæl, den spættede sæl. Illustreret med mange fotos i sort-hvid ogfarver, akvareltegninger og udbredelseskort. Man kan finde sælernes liv beskrevet mange steder. Dels i de zoologiske polygrafier, bl.a. den helt nye Danmarks pattedyr, bind 1-2, 1991. Den nyeste erMichael Bright: Den truede sæl,1991. Herværende hæfte indeholder flere oplysninger og kræver lidt flere forudsætninger af læseren og er mere rettet ind efter danske forhold.Informationer og udgaver

1991

Bog

Anders Holm Joensen

Naturhistorisk Museum