Gå til indholdReligionstolerance og religionsfrihed : forudsætninger og Grundloven i 1849

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 35 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

358 sider, illustreret

Udgivet

2009


Indhold


Indhold: Baggrund : religionstolerancen under enevælden : frihed til religionsudøvelse for fremmede religionsbekendere

Åbenhed og lukkethed over for tidens kirkelige konfessioner

Debatten om religiøse friheder : individuel samvittighedsfrihed og religionsfrihed for vakte

Enhedskulturen og kravet om religionsfrihed i 1840'erne

Grundlovsforhandlingerne om kirke- og religionsparagrafferne

Grundloven af 1849 og religionsfriheden


I samme serie


Folkelige bevægelser i Danmark

Foranderlige landskaber

Foranderlige landskaber

Per Grau Møller

Nyt lys over oktober 1943

Hans Kirchhoff (f. 1933)

Talt og skrevet

Finnbogi Guðmundsson

Almendannelse som ledestjerne

Harry Haue

Familien Estrup gennem 300 år

Jesper Thomassen

Værdisætning af sundhed

Kjeld Møller Pedersen

Skattesnyderiets historie

Gunnar Viby Mogensen

Befolkningsfremmende foranstaltninger og faldende børnedødelighed

Grethe Banggaard

Mellem hammer, segl og hagekors

Jørgen Laustsen (f. 1973)

Et nyt Mellemøsten?

"Kedeligt har det i hvert fald ikke været -"

Jens Ringsmose

Kommunestørrelse og lokalt demokrati

Selvevalueringens hvide sejl

I jernlænker

Ruth Andersen (f. 1921)

Den kolde krig på hjemmefronten

Det glemte mytteri

Ib Nordby

Historiefagets teoretiske udfordring

Ringene samles

Jørn Hansen (f. 1950)

De første kristnes religion

Gerd Theissen

H.C. Andersens eventyr i billeder

Thorkild Borup Jensen

- For at blive en god lærer

Karen B. Braad

Hvorfor skulle der ikke kunne være en offentlig fornuft?

Gitte Meyer

Den politiske historie om Den Økonomiske og Monetære Union

Erik Hoffmeyer

Småstat, magt og sikkerhed

Kristine K. N. Midtgaard

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 1948-2004

Christian Larsen (f. 1974-06-16)

13 reformer af den danske velfærdsstat

Kildekritikkens begrebshistorie

Jeppe Nevers

Af hensyn til konsekvenserne

Lone Rünitz

Demokratiets skyggeside

Cecilie Felicia Stokholm Banke

Etik & videnskabsteori i sundhedsfagene

Morten Severinsen

Besættelsestidens økonomiske og erhvervsmæssige forhold

Ole Brandenborg Jensen

A Fusion of Traditions. Liturgical Music in the Copenhagen Synagogue

Coming to a theater near you

Helle Porsdam

Mellemøsthåndbogen

Den danske borgmester

Den danske borgmester

Hilmar Baunsgård

Henning Nielsen (f. 1952-01-15)

Hilmar Baunsgaard

Henning Nielsen (f. 1952-01-15)

Krig fra først til sidst

Folkevandringen til de rige lande

Gunnar Viby Mogensen

Evalueringskultur

Peter Dahler-Larsen

13 løsninger for den danske velfærdsstat

Omverdenen trænger sig på

Den danske alderdomsforsørgelseslovgivnings udvikling. Bind 2

Jørn Henrik Petersen (f. 1944)

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet

Esben Graugaard

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet

Esben Graugaard

Fodbold med fjenden

Kierkegaards kritik af den triumferende kirke

Jens Rasmussen (f. 1949-12-04)

Kampen om den nye kommune

Stort er godt

Stort er godt

Poul Erik Mouritzen

Håndværk & horisonter

Rasmus Antoft

Children's welfare. Volume 1

Helmut Wintersberger

Children's welfare. Volume 2

Helga Zeiher

13 værdier bag den danske velfærdsstat

13 værdier bag den danske velfærdsstat

Nye kolde krige i Mellemøsten

Passion og paranoia

Charlotte Bloch

Mellem kontinuitet og forandring

Indvandrerne i Danmarks historie

Bent Østergaard

Landvindinger

Introduktion til demografisk metode

Lisbeth B. Knudsen (f. 1948)

Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Bind 2

Hans Christian Hansen (f. 1947)

Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Bind 1

Hans Christian Hansen (f. 1947)

Medicin uden grænser

Henrik Tjørnelund

Nye kommunalvalg?

Nye kommunalvalg?

Fører uden folk

Ole Ravn (f. 1942)

Anerkendelsespolitik

Anerkendelsespolitik

Udviklingsteologi

Kvalitetens beskaffenhed

Peter Dahler-Larsen

Lokalt politisk lederskab

Lokalt politisk lederskab

Teflon og bullshit?

Væk fra afgrunden

Lotte Jensen (f. 1963-05-29)

Oprøret i Parken

Bag kulissen i konstruktionen af kvalitet

Det danske slavehandelsforbud 1792

Erik Gøbel

Den utænkelige reform

Den utænkelige reform

Memento mori

Et andet nyt Mellemøsten

Traditionen tro?

Else Marie Kofod

Holger Danske. Bind 1

Peter Birkelund

Holger Danske. Bind 2

Peter Birkelund

Renæssancen i svøb

De nazistiske koncentrationslejre

Therkel Stræde

De nazistiske koncentrationslejre

De nazistiske koncentrationslejre

Partier og partisystemer i forandring

Træ og visioner

Kristoffer Jensen (f. 1973-02-12)

Cowboynationen

Torben Huus Larsen

Den danske regionskonstruktion

Henrik Christoffersen (f. 1950)

Religionstolerance og religionsfrihed

Jens Rasmussen (f. 1949-12-04)

Mellemøjeblikke

Margit Hartyani

Kulturel diversitet

Kulturel diversitet


Anmeldelser (7)


26. maj. 2009

I denne bog redegøres for de historiske forudsætninger for religionstolerancen og religionsfriheden, som den blev udtrykt i Grundloven af 1849. Læseren bliver herved bedre i stand til kvalificeret at følge med i den standende debat om integration og forholdet mellem stat og kirke

.

Bogen indledes med en beskrivelse af folkekirkens forudsætninger under enevældens afslutning og føres frem til vedtagelsen af Grundloven, hvor folkekirkens forhold ordnes ved lov. Under enevælden til 1849 var den evangelisk-lutherske statskirke altdominerende og eneste tilladte kirkesamfund for landets indbyggere. Med den europæiske indvandring opstod dog flere trossamfund, der var afhængige af kongelige privilegier. Disse religiøse mindretal af reformerte, jøder og katolikker som kun udgjorde ca. 0,4 % af den danske befolkning, fik med deres tilstedeværelse og levevis indflydelse på debatten om en friere religionsudøvelse. Bogen afsluttes med et biografisk afsnit om de store aktører i debatten. Forfatteren er hospitalspræst og cand.mag. i kristendomskundskab og historie

.

Forfatteren har et omfattende kirkehistorisk forfatterskab bag sig. Ligeledes kan der henvises til Københavns Universitets forskningsprojekt Religion i det 21. århundrede

.

Omfattende og grundig gennemgang af religionstolerance og religionsfrihed i forbindelse med Grundloven af 1849. Den fører trådene direkte frem til vore dages tale om integration, tolerance og forhold mellem stat og kirke. Bogen er så velskrevet, at den alene af den grund kan læses med udbytte

.

Lektørudtalelse

Af

Hans Michelsen

Historisk tidsskrift

Af

Claus Friisberg

Bd. 109, h. 2 (2009)

Kristeligt dagblad

Af

Povl Götke

d. 3. sep. 2009

1066

Af

Jes Fabricius Møller

Årg. 39, nr. 4 (2009)

Dansk kirketidende

Af

Esben Lunde Larsen

Årg. 161, nr. 7 (2009)

Præsteforeningens blad

Af

Torben Dam-Jensen

Årg. 100, nr. 4 (2010)

Religion

Af

Otto Rühl

2010, nr. 1


Informationer og udgaver

Bog

2009

Titel

Religionstolerance og religionsfrihed : forudsætninger og Grundloven i 1849

Udgiver

Syddansk Universitetsforlag

Udgivelsesår

2009

DK5

34.21

Længde

358 sider, illustreret

ISBN

9788776744083

Opstilling i folkebiblioteker

34.21, Rasmussen