Gå til indholdPsykisk arbejdsmiljø : en brugervejledning


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Længde

254 sider

Udgivet

2011

Originaludgave

1992


Anmeldelser (17)


18. dec. 2018

Forfatteren, der er arbejdspsykolog og ansat i Arbejdstilsynet, kalder sin bog en brugervejledning, og det er den også i den forstand, at den er velegnet som grundlag for viderearbejde medemnet f.eks. i studiekredse i fagligt eller andet regi. I bogen gennemgås en række aspekter af det psykiske arbejdsmiljø. Man kan nævne stress, overog underbelastning, vold på arbejdspladen,udbrændthed, ligestilling, arbejdets organisering, teknologi, miljø o.s.v.. Måske kunne der mangle lidt om samarbejdets psykologi. Hvert emne gennemgås ret kortfattet og skematisk, og tydeligt medtanke på, at læsningen bør følges op af diskussioner og med supplerende litteratur. Derfor efterfølges hvert kapitel af en ret fyldestgørende litteraturliste, inddelt i dansk, svensk/ norsk ogengelsksproget litteratur. Forfatteren solidariserer sig tydeligt med arbejdstageren, men har alligevel en afbalanceret og realistisk holdning til arbejdsgiverens interesser og rettigheder. En godgrundbog til faglige kurser ogstudiekredse.

Lektørudtalelse

Af

Inge M. Ejsing

13. dec. 2011

En gedigen grundbog om psykisk arbejdsmiljø. Bogen henvender sig til tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere såvel som arbejdstagere.

Forfatteren er arbejdspsykolog og tilsynsførende i Arbejdstilsynet. Han kendes i bibliotekerne dels for denne titel dels for flere andre emnemæssigt beslægtede. Denne bog så dagens lys første gang i 1992. Dens grundsyn handler om at opfatte arbejdet ikke blot som en pligt og et eksistensgrundlag, men som mulighed for udvikling, kreativitet og produktivitet. Den økonomiske krise er en stor udfordring for arbejdsmiljøet, men det er i alles interesse at stille krav om det gode og udviklende arbejde på lige fod med løn- og arbejdstidskrav. Bogen behandler bredt mange aspekter af arbejdsmiljøet: stress, over-/underbelastning, frihedsgrader/indflydelse, særligt risikobetonede erhverv, vold og trusler, mobning, udbrændthed, arbejdsløshed, ligestilling, handlemuligheder, demokrati, APV samt anerkendelse af psykiske arbejdsskader. Alt sammen informativt, velfunderet og brugbart.

Bogen er 4. udgave, og der er tale om en regulært ny udgave, hvor der er tilføjet helt nye afsnit, gamle er gennemskrevet og bogens struktur visse steder brudt op og nyorganiseret.

Så der er al mulig grund til at udskifte tidligere udgave af denne virkelig gode håndbog, der på solid faglig og erfaringsmæssig baggrund behandler et bredt spekter af emnet og leverer stof til, hvordan man kan arbejde for et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Lektørudtalelse

Af

Alma Lind Jensen

Tidsskrift for arbejdsliv

Af

Peter Olsén

Årg. 14, nr. 3 (2012)

Politiken

Af

Vivi Vestergaard

d. 17. nov. 1993

Ugeskrift for læger

Af

Jørgen Riis Jepsen

Årg. 154, nr. 31 (1992)

Sygeplejersken

Af

Jette Nørgaard

Årg. 92, nr. 36 (1992)

Ergoterapeuten

Af

LRH

Årg. 54, nr. 12 (1993)

Berlingske tidende

Af

Trine Munk-Petersen

1992-05-12

Loke

Af

Anne Marie Rasmussen

Årg. 10, nr. 3 (1992)

Arbejdsmiljø

Af

John Peters

Årg. 8, nr. 6/7 (1992)

Psykolog nyt

Af

Claus Friche

Årg. 48, nr. 11 (1994)

Jyllands-posten

Af

ino.

1992-04-30

Danske fysioterapeuter

Af

Ida Rostgaard

Årg. 75, nr. 11 (1993)

Arbejdsmiljø

Af

Tina Løvbom Petersen, Niels Erik Karkov

Årg. 28 nr. 1 (2012)

Ugeskrift for læger

Af

Finn Gyntelberg

Årg. 157, nr. 46 (1995)

Socialrådgiveren

Af

Lise Busk

Årg. 57, nr. 22 (1995)

Børn & unge

Af

Maj-Britt Kristensen

Årg. 26, nr. 42 (1995)


Informationer og udgaver

Ebog

2020

Ebog

2014

Bog

2011

Bog

2004

Bog

1993

Bog

1992