Bøger / faglitteratur

Professionelle blikke på den anden : når fortællinger forandrer identiteter


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
214 sider
Udgivet
2018
Ophav

Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Bogen er tænkt som en ’irritationsbog’, der på baggrund af både historiske og nutidige tekster udfordrer din faglige forståelse gennem brug af narrative forskningstilgange. Den henvender sig til alle faggrupper, der arbejder med borgere, patienter, klienter og brugere. Et menneske er mere end sin funktionsnedsættelse, sin diagnose eller sine mangler. Professionelle blikke på den anden tager et opgør med de evidensbaserede metoder og tilbyder i stedet en narrativ tilgang til 'den anden'. Som dermed får plads til sin livsfortælling, sin identitet og sit hverdagsliv. Det er et opgør med de evidensbaserede metoder, der har præget forskning og praksis de seneste år. Ifølge forfatterne glemmer vi mennesket bag, når fokus er på standardiserede og uniforme beskrivelser. Bogen har blandt andet kapitler om: [1] Diagnoser og skam i opdragelse. [2] Barnet som undtagelse, skolepsykiatrien 1935-1955. [3] I gråzonen, fejlanbringelser under åndssvageforsorgen. [4] Forskellige fortællinger, forskellige skæbner, indsatte på en tvangsarbejdsanstalt. [5] Kriminelles selvnarrativer og brug af ADHD-diagnosen. [6] Professionelles syn på rehabilitering af mennesker med psykiske lidelser. [7] Læreres faglige blik på elever og det fraværende blik på børn.

Indhold

Narrative forskningstilgange / af Chalotte Glintborg & Nichlas Permin Berger. Narrative forskningstilganges relevans for marginaliserede grupper / af Bjørn Hamre & Birgit Kirkebæk. De historiske bidrag (Bolette Frydendal Larsen: Diagnoser og skam i opdragelse : håbefulde og håbløse narrativer. Bjørn Hamre: Barnet som undtagelse : det skolepsykiatriske blik på eleven 1935-1955. I gråzonen - narrativer om fejlanbringelse under åndssvageforsorgen / af Stine Grønbæk Jensen & Jesper Vaczy Kragh. Forskellige fortællinger, forskellige "sandheder" : en læsning af journaler og indsattes breve fra en tvangsarbejdsanstalt / af John Bertelsen og Birgit Kirkebæk. Opsamling på del 1 - identitet som begrænsning og mulighed i eksklusionen mellem normalitet og afvigelse / af Bjørn Hamre og Birgit Kirkebæk). De nutidige bidrag (Nichlas Permin Berger: Diagnosticerede kriminelles selvnarrativer og brug af ADHD-diagnosen. Inge Storgaard Bonfils: Skal Sven rehabiliteres? : professionelles perspektiver på rehabilitering af mennesker med psykiske lidelser. Narrativ identitetsrekonstruktion : når en hjerneskade medfører nye selvnarrativer / af Chalotte Glintborg & Lærke Krogh. Læreres faglige blik på eleverne i klassen og det fraværende blik på børn / af Lotte Hedegaard Sørensen og Sine Penthin Grumløse. Chalotte Glintborg: Opsamling på del II - history of the present


Anmeldelser (4)


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 56, nr. 4 (2019)

af

af

Camilla Højgaard Nejst

Årg. 56, nr. 4 (2019)


Specialpædagogik

Årg. 38, nr. 4 (2018)

af

af

Ulla Clausen

Årg. 38, nr. 4 (2018)