Gå til indholdPraksisfællesskaber : læring, mening og identitet

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 73 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

364 sider, illustreret

Udgivet

2004


Beskrivelse


Forfatterens bud på en systematisk læringsteori. Bogen beskæftiger sig primært med de praksisfællesskaber, som udspiller sig på arbejdspladsen, og de teoretiske pointer anskueliggøres med en gennemgående case om en gruppe skadebehandlere i et amerikansk forsikringsselskab


Indhold


Indholdsfortegnelse: Krediteringer

Prolog. Kontekster (En social teori om læring

Et begrebsperspektiv: Teori og praksis

Intellektuel kontekst

Bogens opbygning)

Vignet I. Velkommen til skadebehandling

Vignet II - Det med »C, F og J«

Coda O. Forståelse

Praksis - Praksisbegrebet (Skadebehandlere: Et praksisfællesskab

Social praksis)

Praksis - Mening (Meningsforhandling

Deltagelse Tingsliggørelse

Meningsdualiteten)

Praksis - Fællesskab (Gensidig engagement

Fælles virksomhed

Fælles repertoire

Forhandling af mening i praksis)

Praksis - Læring (Den dobbelte konstituering af historier

Læringshistorier

Generationsmæssige diskontinuiteter)

Praksis - Grænse (Grænserelationers dualitet

Praksis som forbindelse

Praksislandskabet)

Praksis - Lokalitet (Praksislokaliteten

Praksiskonstellatioer

Det gode og det globale)

Praksis - Coda 1. Viden i praksis

Identitet - Intro II. Fokus på identitet (individet og det kollektive

Nogle antagelser der skal undgås)

Identitet - Identitet i praksis (Forhandlet oplevelse: Deltagelse og tingsliggørelse

Medlemskab af et fællesskab

Baner

Neksus af multipelt medlemskab

Samspillet mellem det lokale og det globale)

Identitet - Deltagelse og ikke-deltagelse (Ikke-deltagelsesidentiteter

Kilder til deltagelse og ikke-deltagelse

Institutionel ikke -deltagelse)

Identitet - Tilhørsforhold - forskellige måder at hører til på (Engagement

Fantasi

Indordning

Tilhørsforhold og fællesskaber

Tilhørighedsarbejde)

Identitet - Identifikation og negotiabilitet (Identifikation

Negotiabilitet

Identitetens dobbeltnatur

Sociale identitetsøkologier)

Epilog. Design - Synopsis. Design for læring (Et perspektiv på læring

Design og praksis

Epilogens opbygning)

Epilog. Design - Læringsarkitekturer (Dimensioner

Komponenter

En designramme)

Epilog. Design - Organisationer (Dimensioner ved organisationsdesign

Organisation, Læring og praksis

Organisatorisk engagement

Organisatorisk fantasi

Organisatorisk indordning)

Epilog. Design - Uddannelse (dimensioner ved uddannelsesdesign

Uddannelse og identitet: en læringsarkitektur

Uddannelsesengagement

Uddannelsesmæssig fantasi

Uddannelsesmæssig indordning

Uddannelsesressourcer)


Anmeldelser (1)


10. aug. 2004

Forfatteren er forsker og konsulent. Bogen er oversat fra engelsk. Han kendes fra Situeret læring, 2003. Nærværende er hans bud på en systematisk læringsteori. Hovedsynspunktet er, at læring langt fra er noget, der foregår i styrede, veltilrettelagte undervisningssituationer. Men nok så meget i fællesskaber af forskellig karakter - praksisfællesskaber. Bogen beskæftiger sig primært med de praksisfællesskaber, der udspiller sig på arbejdspladsen. Bogens teoretiske pointer anskueliggøres med en gennemgående case om en gruppe skadebehandlere i et amerikansk forsikringsselskab. De akademiske underbygninger findes i et noteafsnit bagest i bogen. Der er således gjort noget for at lette teksten for alt for megen teori, hvorfor den også skulle henvende sig mere bredt. Alligevel er den svær. Forfatteren argumenterer eksempelvis i indledningen for, hvorfor en ny begrebsstruktur til opfattelse af læring har værdi for os alle - ikke kun teoretikerne. Men jeg forstår ganske enkelt ikke argumentationen. Ikke fordi jeg vil hævde, den er forkert - den overstiger bare min kapacitet. Da bogen repræsenterer en særlig vinkel på begrebet læring, vil den være af interesse for folk, der beskæftiger sig med læringsteori, og derfor har forudsætningerne i orden

.

Lektørudtalelse

Af

Ellen Lind Jensen


Informationer og udgaver

Bog

2004

Titel

Praksisfællesskaber : læring, mening og identitet

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2004

DK5

60.1, 37.01

Originaltitel

Communities of practice

Længde

364 sider, illustreret

ISBN

9788741223964

Opstilling i folkebiblioteker

60.1, Wenger

Udgave

1. udgave

E-bog

2013

Titel

Praksisfællesskaber : læring, mening og identitet

Udgiver

Nota

Udgivelsesår

2013

DK5

60.1, 37.01

Originaludgivelse

Indskannet version af udgaven: Kbh. : Hans Reitzel, 2004
Overtaget fra: Kbh. : Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, 2009

Originaltitel

Communities of practice

Længde

364 sider

Opstilling i folkebiblioteker

60.1, Wenger

Note

Format: PDF, Word og FineReader Batch
 
Kvalitet: Grundigt bearbejdet tekst
 
E-bog indskannet
 
Med illustrationer