Gå til indholdPolitikens Nudansk grammatik


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Længde

181 sider

Udgivet

2011

Originaludgave

1995


Anmeldelser (3)


18. dec. 2018

Denne basisgrammatik af de to cand.mag'er Christian Becker-Christensen (chefleksikograf på Nudansk Ordbog) og Peter Widell vil 'dels gi ve læseren en oversigt over nogle af de regler, dergælder for moderne dansk, dels give en introduktion til de begrebsmæssige og analysemæssige redskaber, som er nødvendige, når man skal tale om sproget'. Det gør den ved i sine tre hovedafsnit atgennemgå den syntaktiske analyse af tekster i sætninger, gennemgå ordklasserne, deres betydning og funktion i en tekst og dens sætninger og gennemgå orddannelsesprocesserne. Dertil kommer afsnit omsærlige bøjningsformer og retskrivningsregler. Alt ajourført med de seneste regler, bl.a. en fin gennemgang af 'det nye komma'. Afsnittene er klart opbygget i delafsnit og de samme få tekststykkerbruges til at analysere og belyse forskellige emner. Sproget er kort og klart med brug af de latinske grammatiske betegnelser. Bogen retter sig mod danskundervisning i de ældste klasser, gymnasium,HF, VUC ogaftenskolerne, og selvstudier. Desuden også til selvstudium for de(,) der ikke er tilfredse med de korte introduktioner til grammatik, som de fleste ordbøger indeholder.

Lektørudtalelse

Af

Liselotte Henriksen

17. dec. 2003

Kommakrigen rasede i 7 år, før det nye kommasystem (næsten) måtte overgive sig i efteråret 2003, hvor alt nu næsten er ved det gamle. Dette er årsagen til den nye 4. udgave af Politikens nudansk grammatik. Bortset fra ganske få småjusteringer er det da også kun afsnittet om tegnsætning, der er nyskrevet i overensstemmelse med de gældende regler. Bogen er en lettilgængelig og overskuelig dansk grammatik, der bør stå på enhver skole- og gymnasieelevs hylde. Fyldigt stikordsregister og ordliste. Gamle udgaver bør kasseres.

Lektørudtalelse

Af

Jytte Bræmer

Læsepædagogen

Af

fl

Årg. 44, nr. 4 (1996)


Informationer og udgaver

Bog

2011

Bog

2001

Bog

2000

Bog

1995