Bøger / faglitteratur

Person og profession : en udfordring for socialrådgivere, sygeplejersker, lærere og pædagoger


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
280 sider
Udgivet
2003
Målgruppe
Henvender sig til udøvere, studerende og lærere inden for de professioner, der arbejder med mennesker

Indhold

1. del: Profession og samfund: Per Fibæk Laursen: Personligheden på dagsordenen ; Niels Åkerstrøm Andersen: Medarbejderne i kærlighedens tegn ; Jette Steensen: Profession og personlighed set i lyset af velfærdsstatens omstrukturering ; 2. del.: Profession og person i uddannelsesperspektiv: Inge Weicher: Uddannelse(r) i forandring - professionsbachelor og fagforståelse ; Per Schultz Jørgensen: Den personlige lærer - set i et uddannelsesperspektiv ; Lone Grundtvig Buss: Pædagog, profession og person - set i et uddannelsesperspektiv ; Emmy Brandt Jørgensen: Sygeplejeerhvervet i historisk belysning ; Hanne Helleshøj: Er sygepleje en videnskab, et fag, en profession? - refleksionsniveauer i sygepleje ; 3.del.: Person og relation: Dorte Grene: Pres på personligheden i lærerprofessionen ; Kirsten Hvidtfeldt: Eksistentielle grundvilkår i det professionelle ; Helle Strauss: Krav til en professionel personlighed - om hvad menneskesyn og motiver kan betyde for socialt arbejde ; Marianne Kristiansen: Hjælper mellem fag-person, relation og kontekst - refleksioner over fortid, nutid og fremtid ; 4. del.: Temaet person og profession i kritisk belysning: Staf Callewaert: Profession og personlighed - to sider af samme sag?


Anmeldelser (2)


Sygeplejersken

Årg. 103, nr. 20 (2003)

af

af

Anette Boldt

Årg. 103, nr. 20 (2003)


Folkeskolen

Årg. 120, nr. 24 (2003)

af

af

Ole Jakobsen

Årg. 120, nr. 24 (2003)