Bøger / faglitteratur

Pædagogiske praktikker


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
219 sider
Udgivet
2000
Ophav

Indhold

Kirsten Beedholm: Diskursanalyse - at stille spørgsmål til pædagogikken med inspiration fra Michel Foucault. Hvorfor er det så svært at omsætte teori til praktik? / Ulf Brinkkjær & Morten Nørholm ; Om fornuften i skolegørelsens ufornuft. Staf Callewaert: Socialisation ; Sprog, opdragelse og undervisning i Danmark og i Afrika. Eva Gulløv: Socialisering i børnehaven. Erik Hygum: (Ind)skoling af pædagoger - om pædagogers positionering i en ny skolestart. Marianne Hamann Johnsen: Mesterlære - fiktion eller virkelighed?. Vibeke Lorentzen: Forståelse og forklaring - og kvalitative dybdeinterview. Søren Gytz Olesen: Om forklaring af virkeligheden. Karin Anna Petersen: Om Bourdieus praktikteori - som professionsteori.