Bøger / faglitteratur

Pædagogisk antropologi : refleksioner over feltbaseret viden


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
195 sider
Udgivet
2004
Ophav

Beskrivelse


Teoretiske og metodiske tilgange til undersøgelser af undervisning og læring, der spænder fra feltundersøgelser i fremmede kulturer til undersøgelser i dansk pædagogisk sammenhæng, herunder klasserumsundersøgelser og feltarbejde i danske daginstitutioner.

Indhold

  • Spørgsmål til et nyt forskningsfelt / Susanne Højlund

  • Kontekstualisering og komparation : et antropologisk blik på uddannelse i Nepal / Karen Valentin

  • Institutionslogikker som forskningsobjekt / Eva Gulløv

  • Nye former for hierarki og sociale forskelle : en undersøgelse af læreridentitet i Nepal / Stephen Carney

  • Kunsten at drille en vikar / Sally Anderson

  • Mesterfortællinger og pædagogisk feltforskning i Danmark fra 1970'erne til i dag : brudstykker af en historie / Niels Kryger

  • Bevægelse i pædagogiske institutioner : illustration af en pædagogisk-antropologisk forskningsinteresse / Charlotte Palludan

  • Skolens betydning : studier af dannelse i skolen i Nepal / Ulla Ambrosius Madsen ; Ulla Ambrosius Madsen


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. juni 2004

af

af

Henrik H. Pedersen

d. 11. juni 2004

Bogen indfører læseren i en relativ ny forskningsdisciplin i dansk sammenhæng, og i de teoretiske og metodiske problemstillinger, der melder sig, når man kobler pædagogik og antropologi. Der findes spredte tekster om emnet i diverse pædagogiske tidsskrifter, men i sagens natur ikke noget samlet litteratur endnu på dansk. Bogens bidragsydere, bl.a. fra Danmarks Pædagogiske Universitet, giver forskellige syn på, hvad det betyder at gennemføre forskning og producere viden i krydsfelterne mellem de ovennævnte fag og desuden kritisk at bidrage til refleksioner over dette område. Bogen rummer emner, der spænder fra feltundersøgelser i fremmede kulturer, herunder om læreridentitet og dannelse i skolen i Nepal, og til undersøgelser i dansk pædagogisk sammenhæng, feltarbejde i dagsinstitutioner og klasseundersøgelser, her bl.a. i artiklen "Kunsten at drille en vikar", om mobning. Læring og dannelse handler i bogens sammenhæng om, hvordan mennesker, set med pædagogiske øjne, skaber mening og betydning i hverdagslivets sociale og kulturelle praksis. Dvs. et emne der kan have bredere interesse, men bogen må henregnes til en snæver målgruppe. Bogen er særlig relevant for biblioteker beliggende i områder med seminarier og universiteter.