Gå til indholdPædagogik - læring, udvikling og forandring

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 68 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

306 sider

Udgivet

2008


Indhold


Henriette Mathiasen: Menneskesynets betydning for planlægning af den pædagogiske praksis

Globaliseringen i et pædagogisk perspektiv - betydning for menneskers liv

. Espen Jerlang: Socialisation og magt - hvad er det i os?

. Per Øhrgaard: Kan pædagogen se barnet? - når børnesyn og børneadfærd kolliderer / af John Hjarsø Mortensen og Tue Sanderhage. Drenge og piger i grænseleg - køn, kommunikation og læring

Når forskellige typer spiller sammen - om personligt samarbejde og anerkendelse / af Jette Eriksen og Per Øhrgaard. . Tue Sanderhage: Lederskab med kompleksitet og sammenhæng - dilemma eller løsning? / af Tue Sanderhage og Per Øhrgaard


I samme serie


Institutionsbørn og hjemmebørn

Inger Bernth

Individ, institution, ideologi

Bertil Sundin (f. 1924)

Gruppebehandling - teori og praksis

Bo Sigrell

Gestaltterapi

Frederick S. Perls

Gruppebehandling - teori og praksis.(Overs. af Lone Spanheimer

Adfærdsterapi

Anders Engquist

Træningsprogrammer for udviklingshæmmede

Socialpsykologi

Antti Eskola

Iagttagelser af børn. B

Alaktivitet - ja, men hvordan?

Bertil Nelhans

Samspill

Gerdt Henrik Vedeler

Dagbog om en 15 årig

Anne Marie Gärd

Undersøgelsesmetodik og rapportskrivning

Jenny Winter

Alaktivitet - ja, men hvordan? Erfaringer fra nogle forsøg på at virkeliggøre en vision, samlet af Bertil Nelhans

Iagttagelser af børn. A

Iagttagelser af børn

Stofproblemer

Boje Katzenelson

Forklaringsforsøg

Boje Katzenelson

Børn i behandling - når terepeuten er gået

Familieliv - liv i familien

Virginia Satir

Revalidering

Noget kan gøres

Ruth-Turid Pettersen

Gerontologi

Jan Helander

Om prosessen i sosialt arbeid med grupper

Ken Heap

Det lille barns pasning

Sally Provence

Materialer til førskolebørn

Tyge Germundsson

Indlæring i børnehaver og børnehaveklasser

Tiden som indsats

Børn i behandling - når terapeuten er gået

Sproget og barnets udvikling

Socialpædagogik

Harald Rasmussen (f. 1926)

Pædagogisk filosofi

E. Vestergaard

De nye gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Socialhåndbogen. Bind 1

Flemming Ahlberg

Et spørgsmål om identitet

Bengt Börjeson

De nyo gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Socialt arbejde i de lokale fællesskaber

Ole F. Hermansen

Børnekunst i børneterapi

Edith Kramer

Eline - hverdag med et spædbarn

Lise Roos

Idébog for børnehavepædagoger

Børne- og ungdomspsykiatri

Marianne Cederblad

Socialhåndbogen. Bind 2

Flemming Ahlberg

Socialhåndbogen -- Tillæg. Bind 2

Flemming Ahlberg

Temaspil og diskussion

Björn Magnér

Samtalen i socialt arbejde med børn og unge

John Rich

Idræt som opdrager

Pædagogisk filosofi

Ebbe Vestergaard

Trives børn i vuggestuer?

Kerstin Sjöblom

Valgterapi

Harold Greenwald

Socialhåndbogen

Flemming Ahlberg

Børnene er revolutionen

Marvin Leiner

Samspil i skolen

Sverre Asmervik

Træning i social problemløsning -- Lærervejledning

Motorisk-perceptuel udvikling

Britta Holle

Førskolepædagogik

Karen Blomqvist

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith E. Ovesen

Lydighedens dilemma

Stanley Milgram

Institutionsbørn i familiepleje

Anna-Lisa Kälvesten

Motorisk-perceptuel udvikling 0-7 år

Træning i social problemløsning

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith Montgomery

Det første leveårs psykologi

Anne-Marit Duve

Døve børns indlæring og udvikling

Hans G. Furth

Hjemmehjælp

Udvikling i gruppe

Gunni Kärrby

Vi almindelige forældre

Anna Nordlund

Pensionisten, terapeuten og samfundet

Fritidsinstitutionen - opbevaring eller pædagogik

Total orgasme

Jack Lee Rosenberg

Familier og familieterapi

Salvador Minuchin

Observationsundervisning i klassen

Idébog for familiebehandlere

Gestaltterapiens metode

Frederick S. Perls

Skolen i Sovjet

Susan Jacoby

Hverdagslivet i en forstad

Idébog for familiebehandlere

Adfærd og skolestart

Kirsten Jantzen

Hjemmehjælp

skrevet Birgit Bloch

Familien og det åndssvage barn

Charles Hannam

Narkomani

Jan Ramström

Mental retardering

Annalise Dupont

Børns sexuelle udvikling

Niels Ernst

Social (be)handling

Børne- og ungdomspsykologi

Sociale årsager til sygdom

Richard Totman

At være som andre

Lars Bengtsson (f. 1939)

Fra to til fem år

Kornej Tjukovskij

Den gravide kvinde

Kate Thunedborg

Socialpolitik

Torben Berg Sørensen

Alkoholmisbrug og alternativ behandling

Fanny Duckert

Hvordan børn tænker

Margaret Donaldson

Det selvudslettende barn

Alice Miller

Forældregrupper, selvhjælpsgrupper, samtalegrupper

Wulff Feldman

Samtaletræning

Praksis i socialt arbejde

Sorg og krise

Socialpædagogik - opdragelse på institution

Harald Rasmussen (f. 1926)

Psykologi og materialisme

Lars-Christer Hydén

Socialmedicin. Bind 1

Iwan Mark

Supervision og konsultation


Anmeldelser (2)


10. sep. 2008

En "grundbog" til pædagoguddannelsens fag "pædagogik" og "individ, institution og samfund", men den vil også kunne anvendes på undervisnings- og omsorgsområdet i såvel uddannelsessammenhænge som ved praktikeropdatering

.

I ni kapitler behandles pædagogisk teori og praksis - og ikke mindst refleksionen over denne - ved hjælp af cases parret med relevant teori. I nogle kapitler indledes med en case, som derefter anvendes til at vise teoriers betydning og anvendelighed, i andre kapitler veksles der med teoribeskrivelser og cases. Af emner kan nævnes: Globaliseringen i et pædagogisk perspektiv, Narrativitet - fortælling, identitet og mening, Drenge og piger i grænseleg, Når forskellige typer spiller sammen. Af anvendte teoretikere kan nævnes: Bauman, Berger, Bruner, Foucault, Giddens, Illeris, Mead, Schön. Bogen afsluttes med et kapitel om de tre centrale begreber: læring, udvikling og forandring - et kapitel som med stort udbytte kan læses som det første. Bogens enkelte afsnit afsluttes med - fortrinsvis dansk - litteraturliste, og bogen afsluttes med et temmelig omfangsrigt stikordsregister som gør bogen endnu mere velegnet til "pluklæsning" end indholdsfortegnelsen giver mulighed for

.

Bogens emner kan findes belyst i megen nyere pædagogisk litteratur, men ikke i denne form og i denne sammensætning

.

Lærebog som i usædvanlig grad relaterer teori og praksis og som derfor har relevans både på uddannelser og i praksisinstitutioners biblioteker

.

Lektørudtalelse

Af

Hans-Christian Uth

Dansk pædagogisk tidsskrift

Af

Bodil Christensen

2009, nr. 2


Informationer og udgaver

Bog

2008

Titel

Pædagogik - læring, udvikling og forandring

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2008

DK5

37.01

Længde

306 sider

ISBN

9788741252032

Opstilling i folkebiblioteker

37.01, Pædagogik

Udgave

1. udgave, 1. oplag