Gå til indholdPædagogens undersøgelsesmetoder

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 75 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

179 sider, illustreret

Udgivet

2015


Beskrivelse


Indføring i konkrete undersøgelsesmetoder, som pædagogen kan benytte i sine undersøgelser af pædagogisk praksis. Metoderne dækker over: Observation, interview, spørgeskemaundersøgelser, indsamling af allerede eksisterende data og præsentation af data


Indhold


Indholdsfortegnelse: Pædagogens videnslandskab (Hvad er pædagogens viden?)

Pædagogens metoder (Pædagogfaglige metoder

Studiemetoder

Undersøgelsesmetoder

Forskningsmetoder

Analysemetoder

Fremlæggelsesmetoder)

Metoder og metodologi

Videnskabsteoretiske perspektiver (Fænomenologi

Hermeneutik

Konstruktivisme) Centrale begreber i undersøgelser (Reliabilitet og validitet

Triangulering

Metodetriangulering

Kvantitative og kvalitative tilgange

Induktive og deduktive tilgange)

Undersøgelsesdesign (Ressourcer og undersøgelsens omfang)

Fra undersøgelsens kernebegreb til undersøgelsens konkrete spørgsmål (Operationalisering

Teoretisk referenceramme

Spor/tegn/indikatorer

Indikatorer i pædagogisk arbejde

Forskellige dataindsamlingsteknikker)

Forskellige formål med undersøgelse pædagogisk arbejde

Observation - pædagogisk arbejdsmetode og undersøgelsesmetode

Observation som pædagogisk arbejdsmetode

Observation - en indviklet proces (Observation og perceptionspsykologi

Observationer foregår i en kulturel og social sammenhæng

Observation er fastfrosset virkelighed

Observationer påvirker det observerede

Etik i observationer)

Observationsmetoder (Feltobservation

Struktureret eller ustruktureret eller ustruktureret observation

Skjult eller åben observation

Direkte eller indirekte observation)

Observationer af den observerede eller observationer fra den observeredes perspektiv (Kombineret brug af flere observationsmetoder)

Brugen af observationer i det daglige pædagogiske arbejde (Logbog eller dagbog)

Observationsskemaer (Individuel observation

Interaktionsanalyse - observationer af samspil

Gradueringsskema

Sociametrisk skema

Matrix-model

Hvordan det ubeskrivelige kan indfanges

Den Udviklingsrettede observation)

Interview

Tematisering (Åbent spørgsmål

Hypotese

Styret af empiri (Induktion) eller styret af teori (deduktion)

Interview som hjælpemetode

Metode til baggrundsviden (informantinterview))

Design (Hvilken type informationer?

Hvem skal interviewes?

Interview med børn

Individuelt interview eller gruppeinterview

Ressourcer

Etiske spørgsmål)

Selve interviewet (Forberedelse - interviewguiden

Livshistorieinterview

Interview - en relation

Ontologiens betydning for holdninger til viden og informant

At stille spørgsmål til konkrete oplevelser)

Transskribering

Analyse (Eksempel på den løbende fortolkning

Praktisk baseret analyse (induktion)

Teoretisk baseret analyse (deduktion))

Verifivering (Kommunikativ validitet

Håndværksmæssig validitet)

Rapportering

Spørgeskemaundersøgelse

Kvalitative og kvalitative spørgsmål (Udvælgelse af svarpersoner)

Fordele og ulemper ved spørgeskemaer

Forskellige typer spørgeskemaer (Prøvekørsel af spørgeskemaert)

Svarprocent (Valg af målgruppe

Udvælgelse af respondenter i målgruppen - repræsentativitet)

Bearbejdning af svarene

Allerede eksisterende data

Forskellige typer allerede eksisterende data (Procesdata, registerdata og forskningsdata

Allerede eksisterende data i form af artefakter

Afsluttende om brug af allerede eksisterende data)

Præsentation af data

Etiske overvejelser

Den narrative tilgang

Undersøgelser og refleksion (Refleksionsmodel til at forbinde pædagogisk teori og praksis)

Pædagogisk udviklingsarbejde

Pædagogisk udviklingsarbejdes vigtigste principper (Systematisk erfaringsopsamling

Resultatet er uforudsigeligt

Læring

Dilemmaer)

Modeller for pædagogisk udviklingsarbejde (Den målrationelle model

SMITTE-modellen)

Undersøgelser som led i pædagogisk udviklingsarbejde (Observationsskemaer)


Informationer og udgaver

Bog

2022

Titel

Pædagogens undersøgelsesmetoder

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2022

DK5

37.21

Originaludgivelse

Tidligere: 1. udgave. 2015. ISBN: 9788741257471

Længde

230 sider, illustreret

ISBN

9788702373905

Opstilling i folkebiblioteker

37.21, Aagerup

Udgave

2. udgave

Bog

2015

Titel

Pædagogens undersøgelsesmetoder

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2015

DK5

37.21

Længde

179 sider, illustreret

ISBN

9788741257471

Opstilling i folkebiblioteker

37.21, Aagerup

Udgave

1. udgave