Gå til indholdOrdblindes stavning - problemer og undervisning


Detaljer

Seneste udgave, bog


I samme serie

"I skolen lærer man noget - og får venner"

Lone Gregersen (f. 1942)

Klasselærerfunktioner

Lone Gregersen (f. 1942)

Udviklingstendenser i specialundervisningen

Poul Erik Jensen (f. 1940)

" - for at individualisere!"

Mogens Jansen (f. 1930)

Læseudvikling og danskundervisning

Arne Søegård

Skoleorganisation og skoleledelse

Mogens Hansen (f. 1936)

Forældrene og skolen

Lone Gregersen (f. 1942)

Folkeskolens specialister

Mogens Hansen (f. 1936)

De unges uddannelses- og beskæftigelsesproblemer

Carsten Jarlov

Rådgivnings- og vejledningsfunktioner i folkeskolen

Paul Jørgen Johannesson

Læsevanskeligheder og syn

Læsevanskeligheder og syn

Hanne Lindau

Handicappede i folkeskolen

Anne Vibeke Fleischer

Fuld samlæsning. Bind 1 : Hvad mener eleverne om samlæsning?

Jesper Florander

Fuld samlæsning. Bind 2 : Hvad mener forældrene om samlæsning?

Jesper Florander

Alternativer for de ældste elever

Poul Erik Jensen (f. 1940)

Læseretarderede elevers selvvurdering og oplevelse af deres skolesituation

Elsebeth Erland

Få-lærer-system og modul-ordning

Nørremarkskolen (Ribe)

Når elever flytter klasse og skole - hvad sker der så?

Niels Egelund

Elevernes mening om samtidsorientering

Poul Erik Jensen (f. 1940)

Klasselærernes socialpædagogiske arbejde i 8.-10. klasse

Merete Mikkelsen (f. 1946)

Læseindlæring og skolelove

Hanne Kold Andersen

Unge handicappede skoleelevers fritidsbeskæftigelse, sammenlignet med andre skoleelevers fritidsbeskæftigelse

Anker Uhrnfeldt

"Unge børn" i skolen

Mogens Hansen (f. 1936)

Få-lærer-system og "blok"-ordning

Nørremarkskolen (Ribe)

Når klasser lægges sammen - hvad sker der så?

Niels Egelund

Træningskurser i dansk i 8.-10. klasse

Mogens Blom (f. 1941)

Regne/matematikudvikling i de to første skoleår

Kirsten Baltzer

Færdigheder i regning/matematik

Kim Foss Hansen

Karakterer for at motivere elever?

Lars Klewe

Læseprocesser, læseindlæring og læsemetoder

Mogens Jansen (f. 1930)

Dysleksi og emotionelle problemer

Laila Boye

"Det kommer nok!"

Merete Mikkelsen (f. 1946)

Træning i brug af kommunikationshjælpemidler

Anne Vibeke Fleischer

Datamaten som hjælpemiddel til kommunikationshandicappede personer

Anne Vibeke Fleischer

Svage læsere eller dårlige tekster?

Rie Nielsen (f. 1959)

Hvor meget dårligere eller bedre læser børn i dag?

Mogens Jansen (f. 1930)

De skoletrætte - hvem er de? - og hvorfor er de skoletrætte?

Anni Petersen (f. 1936)

Læseundervisning af gode læsere

Mogens Jansen (f. 1930)

Personlighedsudvikling og læsevanskeligheder

Gert Gamby

Børn med hjerneskader

Anne Vibeke Fleischer

Børn med hjerneskader. Bind 1 : Neuropsykologisk redegørelse for en række erhvervede hjerneskader og deres adfærdsmæssige konsekvenser - belyst ved cases

Anne Vibeke Fleischer

Bøger, bog+bånd, biblioteker

Sigrid Thomsen (f. 1906)

Læsning og biblioteksbenyttelse

Dines Andersen (f. 1944)

Undervisning i læsning - eller "ro i sjælen"?

Jes Neumann Løbner

Mundtlig dansk på skolens mellemtrin

Lone Raadam

Kulturmødet i læsning

Anette Hagel-Sørensen

Børn med hjerneskader. Bind 2 : Neuropsykologisk redegørelse for følger af hjerneskader og deres konsekvenser for behandling og undervisning

Anne Vibeke Fleischer

Den udvidede klasselærerfunktion

Jytte Freisleben

Kan man være god til ikke at kunne læse?

Ole Nyboe Jacobsen

Hold på indholdslæseren?

Liselotte Kulpa

Dysleksi og andre læsehandicap - hvad kan der gøres?

Mogens A. Dalby

Staveudvikling og stavefejl

Anne Barker

Hvordan kan jeg undervise bedre?

Birgit Dilling Jandorf

Grundlag for sproglig opmærksomhed og læsning

Jørgen Wessman Jensen

Syntetisk tale som hjælp for læsehandicappede

Carsten Elbro

Undervisning af dyslektikere - også ved hjælp af syntetisk tale

Vivi Kjær

Læsekurser for voksne, hvorfor? hvordan?

Mogens Jansen (f. 1930)

Læseforudsætninger

Helga Hansen (f. 1953-12-10)

Helhed og didaktik - set i lys af læseundervisning

Marianne Sommer (f. 1945)

Altid nye læsevanskeligheder, hvorfor?

Lis B. Damgaard Rasmussen

Læsning mellem linjerne - kan læres!

Dysleksi - fra evaluering til undervisning

Kirsten Friis (f. 1959-03-28)

Læseundervisning eller social træning?

Tosprogede elever med læsevanskeligheder

Kirsten Hansen (f. 1954-05-18)

Læsning på elevens betingelser

Jytte Jordal

Ordblindhed og alternativ behandling

Bjørn Glæsel

Læsevanskeligheder og it

Helga Hansen (f. 1953-12-10)

Ordblindes stavning - problemer og undervisning

Trine Nobelius

Læseforståelse hos børn med autisme

Jonna Mejlvang Astrup

Lærere med særlige forudsætninger for at undervise i læsning

Øistein Anmarkrud

Billedbogslæsning i skolestarten

Susanne Vishof Paulsen


Anmeldelser (2)


Dansk audiologopædi

Af

Sanne Kjerstein Madsen

Årg. 47, nr. 1 (2011)

Læsepædagogen

Af

Bjarne Købmand Petersen

Årg. 58, nr. 5 (2010)


Informationer og udgaver

Bog

2010