Bøger / faglitteratur / disputatser

Oplysning i bevægelse : kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
412 sider: ill.
Udgivet
2003
Ophav
Genre og form
disputatser, ph.d.-afhandlinger

Beskrivelse


En belysning af hvordan begreberne krop, demokrati og folkeoplysning har forandret sig i gymnastikbevægelsen i Danmark fra sidste halvdel af 1800-tallet til i dag, sammenholdt med de ændringer i bevægelsesmønstrene, som er foregået i samme tidsrum.