Bøger / faglitteratur / lærebøger

Økonomisk metode


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
157 sider: ill. i farver
Udgivet
2020
Ophav
Genre og form
lærebøger
Målgruppe
for finansøkonomuddannelse, for finansbacheloruddannelse, for financial controller-uddannelse, for akademiuddannelse, for økonomiuddannelse, for hd-uddannelse, for samfundsvidenskabelig uddannelse

Beskrivelse


Praksisnær lærebog til de merkantile fag inden for grundlæggende metodelære med hovedvægt på kvantitativ metode med eksempler fra den finansielle branche.

Indhold

Teori, empiri og metode ; Tilrettelæggelse af arbejdsprocessen ; Problemformulering ; Skrivning af projektrapporten ; Kvalitative teknikker ; Kvantitative data ; Kvantitativ databehandling I - ikke-numeriske data ; Kvantitativ databehandling II - tværsnitsdata ; Kvantitativ databehandling III - tidsserier ; Udvikling af spørgeskemaer ; Udvælgelse af stikprøver ; Validitet og reliabilitet