Gå til indholdNyere pædagogisk/psykologisk forskning og inspirationen til pædagogisk praksis

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 37 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

99 sider, illustreret i farver

Udgivet

2016

Bidrag

Kjeld Rasmussen (f. 1946) (redaktør),

Morten Buch Pedersen (illustrator)


Indhold


Indhold: Institutionen der gik forskningsvejen : (Børn og IT) / Hanne Christiansen og Nicolai Fjellerad. Kjeld Rasmussen: Læreplaner i dagtilbud - mest en succeshistorie : helt ny undersøgelse. Liv Gjems: Hverdagens samtaler i børnehaven : op til 85% af dagen går med samtaler. Børneliv i 0-3 års institutioner : børn forhandler utrolig meget med hinanden

Vuggestuepædagogik under udforskning : barn-voksen relationer er ikke kun en-til-en situationer / Anja Hvidtfeldt Stanek og Maja Røn-Larsen. Jan Kampmann: At opbygge evaluering i pædagogisk praksis : baseret på pædagogernes egne praksiserfaringer! Arbejdet med læring for de 0-2 årige : 0-14 rapport om projekt. Samarbejde der virker : hvad forældre synes er vigtigt i samarbejdet

Pædagogiske rutiner er en guldgrube for børns udvikling : når forskning kan begrunde og prioritere hverdagens pædagogik / Suzanne Kragh og Søren Smidt. Pædagogisk arbejde med børneperspektiver, 1 : som kan ændre pædagogens syn på, hvad børnene har brug for / Laura Detlefsen og Persille Schwartz. Judithe Nielsen: Pædagogisk arbejde med børneperspektiver, 2 : da projektet førte til, at en garderobe ikke blev ændret. Malene Tschentscher: Projekt Legende trivsel : om øget trivsel for sårbare børn. Elisabeth Schjødt Laursen: Rum for dialog i børnehaven : hvor i børnehaven sprudler sproget mest? Dion Sommer: "Stå fast - Sig nej" : stop tidlig skolestart og test i vuggestue og børnehave. Nina Marie Andersen: Styrk de store børn i udsatte boligområder : via agression replacement training. Fælles om en god skolestart : et materiale til samarbejde om overgangen / Pia Vinther Dyrby og Rikke Wettendorff. Pædagogers arbejde med børns relationer og venskaber : relationer er omdrejningspunktet i pædagogikken / Annegrehte Ahrenkiel & Kim Rasmussen. Stig Brostrøm: Barnet i Centrum, 1-5 - Barnet i Centrum : "introduktion til projektet" (Lise Bech Madsen: "Børnehus: Start-snart-parat" : om bl.a. forældre og barn på for-besøg. Elin Kofoed: Forskning og praksis beriger hinanden : om "det åbne vindue". Gitte Kristensen: På sporet af nærværet : bl.a. via massage og små grupper af børn på legepladsen. Eydna Gudmundsson: Da forældre begyndte at se os - også - som fagpersoner : om bl.a. ny rapportering til forældrene). V I D A : vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud / Bente Jensen i samarbejde med Kjeld Rasmussen. WizeFloor - det interaktive gulv : belyser to børnehavers brug af WizeFloor / Trine Skovgaard Merkel m.fl. Stig Brostrøm: 10-åriges syn på deres børnehave : hvad husker de bedst cirka fire år efter, de har forladt børnehaven. Hanne Nielsen: Fremtidens forskningsprojekt : introduktion til projektet. Fremtidens dagtilbud, 2 : det er en oplevelse at være tæt på og ikke blive afbrudt i det pædagogiske arbejde : for eksempel ved dialogisk læsning og naturforløb / Anne Mette Schmidt og Gitte Birk Petersen. Henriette Korch: Jeg bor i to huse : om medieret læsning i praksis. Udvikling af pædagogfagligheden : som grundlag for et alternativ til nyliberale styringsformer / Annegrehte Ahrenkiel m.fl. Kim Rasmussen: Institutionsliv - dilemmaer og paradokser : når pædagoger finder forklaringen hos sig selv i stedet for i de dårlige vilkår / Kim Rasmussen m.fl. Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner : problematisk at satse på de store! / Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose. Hilde Dehnes Hogsnes: Den gode overgang fra institution til skole : hvor SFO'ens rolle ofte undervurderes. Elin Reieraas: Svag motorik hos små børn kan føre til svag matematisk udvikling. Liste over andre forskningsprojekter


I samme serie


Tema: Konflikter blandt børn

Tema: Sprogvurderinger

Tema: anerkendende pædagogik og inklusion 2.0

Tegne/male/forme/indrette i institutionen – metoder og ideer

Stress i institutionen

Tema

Tema: Inklusion og børnefællesskaber

Tema: Overgange

Børn leger

Tema: Legepladser

Børn leger og lærer i naturen

Børn, motorik, sansning, bevægelse

Tema: samarbejde om truede børn

Pædagogiske forløb ud fra emner

Brug af værksteder

Børn i sorg

Sæt grænsen!?

Leg og læring

Børns krop, følelser og seksualitet

Den nye forældregeneration

Børn og bevægelse

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Tema: Institutionen som arbejdsplads

Tid

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Stuer eller ej

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Tema: Børn og seksualitet

Tema: Ture ud af huset

Tema: Leg og læring

Tema: Den nye forældregeneration

Samarbejde om truede børn

Tema: Samarbejde om truede børn

Sig pænt farvel

Tema: Signalement af den moderne pædagog

Tema: Sådan er vores institution indrettet

Tema: Sig pænt farvel

Tema: Når taget løfter sig

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Tema: Nyere forskning om børn og daginstitutioner

Tema: Værdier i pædagogikken

Tema: Børn i sorg

Tema: Når børn skælder ud

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Tema: Børn leger

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Tema: Børn laver billeder

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Tema: Organisering af dagligdagen i institutionen

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Børns relationer og sociale udvikling

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Børn lærer og leger i naturen

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Iagttagelse af børn, pædagogik, personale

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Hvordan får jeg det sagt?

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Pædagogiske læreplaner - de første erfaringer

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Legepladser - lege og indretning

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Lederen og personalet - personalet og lederen

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Pædagogisk dokumentation

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Brug af værksteder - fra vuggestue til fritidshjem

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Stress i institutionen - hos børn og voksne

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Evaluering - blandt andet af pædagogiske læreplaner

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Fortæl en historie!

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Tema: Børn med vanskelig baggrund

Kjeld Rasmussen

Konflikter blandt børn

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Børn med vanskelig baggrund

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Det gode forældremøde

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Anerkendende pædagogik i praksis

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Sundhed i institutioner

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Tema: Sprogvurdering - og børns sproglige udvikling

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Tema: Børneopdragelse i hjem og institutioner

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Tema: Humor i pædagogikken!

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Tema: Anerkendende pædagogik i hverdagen

Kjeld Rasmussen (f. 1946)

Tema: Overgange

Tema: Børns læring

Tema: Nye ledelsesformer og nyt indhold

Tema: Pas på legen

Tema: Mad og madpædagogik

Tema: Børn med særlige behov

Tema: Børns hjerner

Hverdag, pædagogik og organisering i institutioner

Tema: Anerkendende kommunikation - specielt mellem de voksne

Tema: Hverdag, pædagogik og organisering i institutioner

Tema: Udeliv på hundrede måder

Tegne/male/forme/indrette i institutionen - metoder og ideer

Tema: Inklusion og børnefællesskaber

Ledelse af dagtilbud - nye udfordringer

IT i institutionen

Pædagogiske læreplaner, version 2.0

Tema: Børn med udfordringer - en oversigt

Tema: Personlig og faglig udvikling for dig som pædagog

Tema: Relationer mellem børn

Tema: Nutidens og fremtidens børn, forældre og instutioner

Børn, motorik, sansning, bevægelse

Pædagogiske forløb ud fra emner

Børns sprog

Tema: Anerkendende pædagogik og inklusion, version 2.0

Forældresamarbejde - metoder og principper

Leg for livet

Børns krop, følelser og seksualitet

Didaktik i daginstitutionen

Ro i dagtilbuddet!

Gode dagtilbud kan løfte de udsatte og sårbare børn - metoder, eksempler og effekt

Pædagogiske læreplaner anno 2016

Nyere pædagogisk/psykologisk forskning og inspirationen til pædagogisk praksis

Det æstetiske i den pædagogiske praksis

Daginstitutionernes betydning og nedskæringernes indflydelse

Børnefællesskaber, samlinger og venskaber

Inklusion i daginstitutioner anno 2017


Informationer og udgaver

Bog

2016

Titel

Nyere pædagogisk/psykologisk forskning og inspirationen til pædagogisk praksis

Udgiver

Dansk Pædagogisk Forum

Udgivelsesår

2016

DK5

37.21

Længde

99 sider, illustreret i farver

Opstilling i folkebiblioteker

37.21, Nyere

Note

Omslagstitel: Tema ...: Ny pædagogisk/psykologisk forskning - og inspirationen til det pædagogiske arbejde