Gå til indholdMødet med borgeren og patienten

Du bliver sendt til nota.dk


Detaljer


Sprog

Dansk

Længde

293 sider

Udgivet

2018

genre/form

lærebøger


Indhold


Indhold: Livsformer og livsfaser (Livsformer

Livsformernes syn på hinanden

Livsfaser

Økonomiens betydning for sundhed

Social kapital og sundhed)

Livshistorie (Livshistorie og narrativ tilgang

Livshistorien som arbejdsmetode

Livshistorie og rehabilitering

Livshistorisk interview

Livshistorien giver idéer til nye aktiviteter)

Kultur og sundhed (Kultur

Kultur og sygdom

Sprogbarrierer og kommunikation

Sundhedsopfattelser)

Sorg og krise (Krisebegrebet

Tab

Reaktioner på sorg

Sorgteorier

Professionel hjælp)

Professionelle relationer (Mellemmenneskelige relationer

Mellemmenneskelige interaktioner

Professionelle relationer

At kunne etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer)

Patientinddragelse (Historisk blik på forholdet mellem sundhedsprofessionel og patient og pårørende

Patientinddragelse - hvad betyder det?

Empowerment - filosofien bag patientinddragelse

Hvordan kan vi arbejde med patientinddragelse?)

Etik i omsorgsarbejdet (Fire former for etik

Etik i omsorgsarbejdet

Etiske dilemmaer

Det ulige forhold)

Mødet med mennesker med kronisk sygdom (Kronisk sygdom

Karakteristika ved kronisk sygdom

Behandlingsindsats ved kronisk sygdom

Opfattelse af kronisk sygdom ud fra illness-disease-modellen

Livskvalitet ved kronisk sygdom

Mestring af kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Samarbejde med borgere med kronisk sygdom

Barrierer for indpasning af ændringer i hverdagen

Compliance

Patientstøtte

Narrative fortællinger)

Lidelse - omsorg, støtte og samarbejde (Det lidende menneske - en teori af Katie Eriksson

Udholdelse, følelsesmæssig lidelse og lindringsstrategier - en teori af Janice Morse)

Professionel kommunikation (Kommunikation

Kommunikation som transmission af et budskab

Kommunikation handler om dannelse af mening

Kommunikation som relationer og adfærd

Virkeligheden skabes gennem kommunikation

Professionel kommunikation

Refleksion over egen kommunikation)

Målrettet kommunikation (Kommunikation er et vigtigt redskab

Nonverbale kommunikationsredskaber

Aktiv lytning

Gensvar

Karl Tomms spørgsmålstyper

Anerkendende kommunikation

Klar kommunikation)

Konflikter og konflikthåndtering (Konflikter handler om sag og relation

Konflikter i mødet med borgere og patienter

Refleksion er nøglen til håndtering og forebyggelse af konflikter

Kommunikation og konflikter)

Indgreb i selvbestemmelsesretten (Magtanvendelse efter servicelovens bestemmelser

Hvordan får man tilladelse?

Klage over indgreb i selvbestemmelsesretten

Selvbestemmelse og sundhedsloven

Anvendelse af tvang i psykiatrien

Social- og sundhedsassistentens arbejdsmiljø)

Mestring (Problemfokuseret mestring

Følelsesfokuseret mestring

Vi bruger forskellige strategier til forskellige problemer - og på forskellige tidspunkter

Mestring under stress

Forstyrrelse i oplevelsen af sammenhæng

Når du skal støtte borgeren, der befinder sig i en belastende situation)

Sundhedspædagogisk teori og metode (Sundhedspædagogiske begreber

Læring og sundhed

Fra indlæring til læring - et nyt læringsbegreb

Et tredimensionelt læringsbegreb)

Planlægning, evaluering og dokumentation af sundhedspædagogiske aktiviteter (Evaluering sker senere, men skal tænkes med fra starten

Sundhedspædagogiske aktiviteter

Planlægning af en sundhedspædagogisk aktivitet

Selvevaluering

Evalueringsredskaber)


Informationer og udgaver

E-bog

2018

Titel

Mødet med borgeren og patienten

Udgiver

Nota

Udgivelsesår

2018

DK5

38.44

Originaludgivelse

Indskannet version af udgaven: Kbh. : Munksgaard, 2017

Længde

293 sider

Opstilling i folkebiblioteker

38.44, Engers

Note

Format: PDF og Word
 
Kvalitet: Grundigt bearbejdet tekst
 
E-bog indskannet
 
Med sidetal
 
Med illustrationer