Bøger / faglitteratur / lærebøger

Mødet med borgeren og patienten


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
293 sider: ill. i farver
Udgivet
2017
Ophav
Genre og form
lærebøger
Målgruppe
for social- og sundhedsassistentuddannelse

Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Faget ”Mødet med borgeren og patienten” indeholder forskellige faglige temaer med udgangspunkt i bl.a. kommunikation, psykologi, pædagogik og kultur. Bogen giver dig forudsætninger for at kunne møde og kommunikere med alle typer af borgere og patienter med respekt og værdighed. Det kræver viden om fx livshistorie, kulturel baggrund, mestring og motivation. Du kan også læse om konflikter og konflikthåndtering, sorg og krise, og få viden om samarbejdet med mennesker med kroniske lidelser, patientinddragelse og professionelle relationer. Endvidere bidrager bogen til, at du, på en etisk måde, kan hjælpe den enkelte borger eller patient med en sundhedspædagogisk indsats – også når det er nødvendigt at bruge magt. At arbejde sundhedspædagogisk udgør en væsentlig del af dit arbejdsområde, og sundhedspædagogik er et vigtigt redskab i det sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende arbejde. Med den trykte bog følger også en digital udgave af bogen (i-bog), som indeholder supplerende tilbud i form af fx lydfiler, opgaver og egen notesbog. En del af serien Sosu-serien: Social- og sundhedsassistent.

Indhold

Livsformer og livsfaser (Livsformer ; Livsformernes syn på hinanden ; Livsfaser ; Økonomiens betydning for sundhed ; Social kapital og sundhed) ; Livshistorie (Livshistorie og narrativ tilgang ; Livshistorien som arbejdsmetode ; Livshistorie og rehabilitering ; Livshistorisk interview ; Livshistorien giver idéer til nye aktiviteter) ; Kultur og sundhed (Kultur ; Kultur og sygdom ; Sprogbarrierer og kommunikation ; Sundhedsopfattelser) ; Sorg og krise (Krisebegrebet ; Tab ; Reaktioner på sorg ; Sorgteorier ; Professionel hjælp) ; Professionelle relationer (Mellemmenneskelige relationer ; Mellemmenneskelige interaktioner ; Professionelle relationer ; At kunne etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer) ; Patientindragelse (Historisk blik på forholdet mellem sundhedsprofessionel og patient og pårørende ; Patientindragelse - hvad betyder det? ; Empowerment - filosofien bag patientindragelse ; Hvordan kan vi arbejde med patientindragelse?) ; Etik i omsorgsarbejdet (Fire former for etik ; Etik i omsorgsarbejdet ; Etiske dilemmaer ; Det ulige forhold) ; Mødet med mennesker med kronisk sygdom (Kronisk sygdom ; Karakteristika ved kronisk sygdom ; Behandlingsindsats ved kronisk sygdom ; Opfattelse af kronisk sygdom ud fra illness-disease-modellen ; Livskvalitet ved kronisk sygdom ; Mestring af kronisk sygdom ; Egenomsorg ved kronisk sygdom ; Samarbejde med borgere med kronisk sygdom ; Barrierer for indpasning af ændringer i hverdagen ; Compliance ; Patientstøtte ; Narrative fortællinger) ; Lidelse - omsorg, støtte og samarbejde (Det lidende menneske - en teori af Katie Eriksson ; Udholdelse, følelsesmæssig lidelse og lindringsstrategier - en teori af Janice Morse) ; Professionel kommunikation (Kommunikation ; Kommunikation som transmission af et budskab ; Kommunikation handler om dannelse af mening ; Kommunikation som relationer og adfærd ; Virkeligheden skabes gennem kommunikation ; Professionel kommunikation ; Refleksion over egen kommunikation) ; Målrettet kommunikation (Kommunikation er et vigtigt redskab ; Nonverbale kommunikationsredskaber ; Aktiv lytning ; Gensvar ; Karl Tomms spørgsmålstyper ; Anerkendende kommunikation ; Klar kommunikation) ; Konflikter og konflikthåndtering (Konflikter handler om sag og relation ; Konflikter i mødet med borgere og patienter ; Refleksion er nøglen til håndtering og forebyggelse af konflikter ; Kommunikation og konflikter) ; Indgreb i selvbestemmelsesretten (Magtanvendelse efter servicelovens bestemmelser ; Hvordan får man tilladelse? ; Klage over indgreb i selvbestemmelsesretten ; Selvbestemmelse og sundhedsloven ; Anvendelse af tvang i psykiatyrien ; Social- og sundhedsassistentens arbejdsmiljø) ; Mestring (Problemfokuseret mestring ; Følelsesfokuseret mestring ; Vi bruger forskellige strategier til forskellige problemer - og på forskellige tidspunkter ; Mestring under stress ; Forstyrrelse i oplevelsen af sammenhæng ; Når du skal støtte borgeren, der befinder sig i en belastende situation) ; Sundhedspædagogisk teori og metode (Sundhedspædagogiske begreber ; Læring og sundhed ; Fra indlæring til læring - et nyt læringsbegreb ; Et tredimentionelt læringsbegreb) ; Planlægning, evaluering og dokumentation af sundhedspædagogiske aktiviteter (Evaluering sker senere, men skal tænkes med fra starten ; Sundhedspædagogiske aktiviteter ; Planlægning af en sundhedspædagogisk aktivitet ; Selvevaluering ; Evalueringsredskaber)