Gå til indholdMin historie

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 52 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

XV, 320 sider, illustreret, 23×26 cm

Udgivet

1978

genre/form

erindringer


I samme serie


Fra Dansk Folkemindesamling. I. Meddelelser og Spörsmål

Fra dansk Folkemindesamling. Bind 1

Fra Dansk Folkemindesamling

Fra Dansk Folkemindesamling

Livet i Klokkergaarden

Livet i Klokkergaarden

Livet i Klokkergaarden. Gammeldags falstersk bondeliv efter Lars Rasmussens skildring

Frederik Lange Grundtvig

Loke i nyere folkeoverlevering

Axel Olrik

Fra dansk Folkemindesamling. Bind 2

Hjalmar Thuren

Fra Dansk folkemindesamling

Hjalmar Thuren

Fra Dansk Folkemindesamling. II. Meddelelser og Optegnelser

Fra Dansk Folkemindesamling

Bjærgtagen

H. F. Feilberg

Bjælgtagen

H. F. Feilberg

Fra dansk Folkemindesamling. Bind 3

Fra Dansk Folkemindesamling 3

Hjalmar Thuren

Fra Dansk Folkemindesamling III. Dansk Folkekarakter. Danske Ordsprog - især fra Thy. Furboerne. Sjæletro

Dansk Folkekarakter

Thorkild Gravlund

Dansk Folkekarakter. Bind 1

Thorkild Gravlund

Danske ordsprog især fra Thy

Søren Ditlevsen

Dansk Fiskerliv. Daglig Dont, Tro og Tænkemaade. Optegnelser af Foreningen Danmarks Folkeminder. Furboerne

Hans Kyrre

Furboerne

Hans Kyrre

Sjæletro

H. F. Feilberg

Sæd og Skik i Ommersyssel

N. P. Bjerregaard

Minder fra Erritsø. Meddelte af R. A. Ussing

Henrik Ussing

Minder fra Erritsø

Minder fra Erritsø. Fra Sydsjælland -Barndomsminder fra Bakkebølle ved Vordingborg. Den nordsjællandske Landalmues Karakter, Skikke, Meninger og Sprog

Fra Sydsjælland

J. Olsen

Fra Sydsjælland. Barndomsminder fra Bakkebølle ved Vordingborg

J Olsen

Den nordsjællandske Landalmues Karakter, Skikke, Meninger og Sprog

Joachim Junge

Den nordsjellandske Landalmue Characteer, Skikke, Meninger og Sprog, med en nordsjellandsk Ordbog

Dansk Folkekarakter. Bind 2

Thorkild Gravlund

Dansk Folkekarakter - Fynboer. Breve fra en dansk Folkemindesamler. Vore ældste Folkedanske - Langdans og Polskdans. Festskrift til Evald Tang Kristensen paa hans Halvtredsaarsdag som Folkemindesamler den 31. December 1917. Nissens Historie

Breve fra en dansk Folkemindesamler

Hans Ellekilde

Breve fra en dansk Folkemindesamler

Peder Kristian Madssen

Breve fra en dansk folkemindesamler (Peder Kristian Madssen)

Festskrift til Evald Tang Kristensen paa hans Halvtredsaarsdag som Folkemindesamler den 31. December 1917

Festskrift til Evald Tang Kristensen paa hans Halvtredsaarsdag som Folkemindesamler den 31. December 1917

Troldesagn og dunkel Tale

Fra dansk Folkemindesamling. Bind 4

Nogle samsøske folkemelodier

H Grüner-Nielsen

Nissens historie

H. F. Feilberg

Sæd og skik i Omnersyssel

N. P. Bjerregaard

Sæd og skik i Ommersyssel

N. P. Bjerregaard

Fortællinger om gammelt sjællandsk bondeliv

Fortællinger om gammelt sjællandsk Bondeliv, ved Henrik Ussing

Ingvor Ingvorsen

Udvalgte sønderjydske Folkesagn

F. Ohrt

Folkelig Vals

H. Grüner Nielsen

Folkelig dans

H Grüner Nielsen

Folkelig vals, Sønderhoningdans, fannikedans, manøsk brudedans, vip, sæt over, jysk polonæse, springfort, svejtrit

H Grüner Nielsen

Ingvor Ingvorsens Fortællinger om Gammelt Sjællands Bondeliv

Henrik Ussing

Nogle Grundsætninger for Sagnforskning

Ved Halleby Å

Ved Halleby Aa

Karoline Graves

Ved Halleby Aa

Ved Halleby Aa. Optegnelser af Karoline Graves

Trylleord, fremmede og danske

F. Ohrt

Fra Hedeboegnen

Marie Christophersen

Fejekost til at udfeje den gamle Surdejg eller de i de danske Lande tiloversblevne og her for Dagen bragte Levninger af saavel Hedenskab som Papisme

Fejekost til at udfeje den gamle Surdejg eller de i de danske Lande tiloversblevne og her for Dagen bragte Levninger af saavel Hedenskab som Papisme, 1736. Overs. og forsynet med Indledning af Jorgen Olrik

Fejekost til at udfeje den gamle Surdejg eller de i de danske Lande tiloversblevne... Levninger af saavel Hedenskab som Papisme

Fejekost til at udfeje den gamle Surdejg eller de i de danske Lande tiloversblevne og her for Dagen bragte Levninger af saavel Hedenskab som Papisme 1736

Erik Pontoppidan

Evald Tang Kristensens Æresbog

Evald Tang Kristensens Æresbog

Evald Tang Kristensens Æresbog

Læsøfolk i gamle Dage

H. Grüner Nielsen

Peder Palladius' Visitatsbog

Lis Jacobsen

Danske Bøndergaarde

H. Zangenberg

Danske Bøndergaarde. Grundplaner og Konstruktioner

H Zangenberg

Aarets og Livets Højtider

Henrik Ussing

Aaret og Livets Højtider

Henrik Ussing

Danmarks Helligkilder

August F. Sohmidt

Danmarks Helligkilder

August F. Schmidt

Danmarks Helligkilder

August F. Schmidt (f. 1899)

Folkedragter i Nordvestsjælland, deres forhold til folkedragterne i det øvrige Sjælland og til de skiftende moder

J. S. Møller (f. 1865)

Folkedragter i Nordvestsjælland, deres Forhold til Folkedragterne i det øvrige Sjælland og til de skiftende Moder

J.S. Møller

Vore danske Folkeæventyr

Vore danske Folkeæventyr. Mytiske Æventyr med mandlig Helt

Hans Ellekilde

Vore danske Folkeæventyr. I. Mytiske Æventyr med mandlig Helt

Hans Ellekilde

Vore danske Folkeeventyr

Hans Ellekilde

Vore danske Folkeæventyr

Hans Ellekilde

Det gamle Harboøre

Amagerdragter

Elna Mygdal

Amagerdragter. Vævninger og Syninger. Résumé paa Tysk

Elna Mygdal

Danmarks sangleje

S. Tvermose Thyregod

Danmarks Sanglege

Danmarks Sanglege

Danmarks Kæmpesten i Folkeoverleveringen

August F. Schmidt

Danmarks kæmpesten i folkeoverloveringen

August F. Schmidt

Danmarks Kæmpesten i Folkeoverleveringen

August F. Schmidt (f. 1899)

Danmarks Kæmpesten i Folkelevering

August F. Schmidt

Foreningen Danmarks Folkeminder igennem 25 Aar

Hans Ellekilde

Højby Sogns Folkesagn

Hans Ellekilde

Fra dansk Folkemindesamling. Bind 5

Foreningen Danmarks Folkeminder igennem 25 Aar

Hans Ellekilde

Mellem sydfynske Sunde - Hverdag og Højtid -

Mellem sydfynske Sunde - Hverdag og Højtid. Paa Grundlag af Optegnelser fra Thorvald Hansen

Henrik Ussing

Skovlovringer

H. P. Hansen (f. 1879)

Skovlovringer. Folkeminder fra Silkeborgs Vesteregn. Efter Optegnelser af Sognefoged J. Jensen og andre

Folketro og Festskik, særlig fra Fyn (1734)

Jacob Bircherod


Anmeldelser (14)


5. sep. 2017

Genudgivelse af morderen Ole Kollerøds levnedsbeskrivelse. Fra hans opvækst under barske forhold i første del af 1800-tallet til hans henrettelse i 1840. For interesserede i biografier og dansk historie

.

Kollerød (1802-1840) var tyv og morder og blev henrettet på Amager Fælled i 1840. Han blev med bogen her også forfatter. Han skrev den, mens han sad den sidste tid i Stokhuskælderen og ventede på eksekveringen af sin dødsdom. Det er en beskrivelse af hans liv fra fødsel og frem, især med fokus på en opvækst præget af grov vold fra de formyndere, han gjorde tjeneste hos. Bogen er således både et forsvarsskrift for egen grumme skæbne og et anklageskrift mod det brutale samfund, som han selv blev et produkt af. Bogen har efterskrift af Hans Otto Jørgensen samt noter og et afsnit med Kollerøds tegninger

.

Bogen kan litteraturhistorisk set betragtes som et overset værk, fordi Kollerød udover sin egen skæbne og stigmatisering tegner et samfundsbillede og behersker litterære virkemidler, der løfter bogen fra kun at være dagbogsskriveri. Teksten er ubearbejdet i Kollerøds eget sprog og stavemåde, der trods noter gør læsningen noget besværlig

.

Udkom første gang i 1978 som 

Min historie


 udgivet af Danmarks Folkeminder. Udgaven her er mere veludstyret end forgængeren. Historien er også med i 

Fra bunden


 med fire skæbner fra 1800-tallet. En skæbnebeskrivelse skrevet under indespærring i den modsatte samfundsklasse er 

Leonora Christinas Jammers Minde


Lektørudtalelse

Af

Kent Skov

Politiken

Af

Hans Hertel

d. 30. sep. 2017

Historie

Af

Vagn Dybdahl

ny rk, bd 13, hft 3 (1980)

Land & folk

Af

H. E. Sørensen

d. 24. apr. 1979

Information

Af

Benny Lihme

d. 22. feb. 1979

Nord nytt

Af

Jørgen Burchardt

1979, nr 2

Historiske meddelelser om København

Af

Jens Vibæk

1979

Folk og kultur

Af

Bengt Holbek

1979

Weekendavisen

Af

J. Boisen Schmidt

d. 29. dec. 1978

Aarhuus stiftstidende

Af

Ole Fenger

d. 24. dec. 1978

Aalborg stiftstidende

Af

H. Morell Jørgensen

d. 17. dec. 1978

Berlingske tidende

Af

Jørgen Grunnet Jepsen

d. 6. dec. 1978

Jyllands-posten

Af

Erhardt Larsen

d. 3. dec. 1978

Kriminalpolitik

Af

Kaare Grue

1978, nr 6


Informationer og udgaver

Bog

2017

Titel

Min historie

Bidrag

Ole Pedersen Kollerød


(forfatter)
Hans Otto Jørgensen


(efterord, redaktør)

Udgiver

Gladiator

Udgivelsesår

2017

DK5

34.796

Originaludgivelse

Tidligere: 1. udgave. 1978

Længde

412 sider

ISBN

9788793128699

Opstilling i folkebiblioteker

99.4 Kollerød, Ole Pedersen, Kollerød

Udgave

[Ny udgave]

Bog

1979

Titel

Min historie

Udgivelsesår

1979

Længde

xv, 320 s., illustreret

Opstilling i folkebiblioteker

, Min

Bog

1978

Titel

Min historie

Udgiver

Foreningen Danmarks Folkeminder

Udgivelsesår

1978

DK5

Kollerød, Ole Pedersen34.796-99, 34.796

Længde

XV, 320 sider, illustreret, 23×26 cm

Opstilling i folkebiblioteker

99.4 Kollerød, Ole Pedersen, Kollerød

Note

På omslaget: Min historie om den ulykkelig skæbning som har forfulgt mig siden mit 6. aar og entil mit 38. aar som ieg nu er i mens ieg skriver dette : til Her velbaaren Capitain Agerholm i Kiøbenhavn 1840

Bog

1978

Titel

Min historie : Ole Pedersen Kollerød

Udgiver

Foreningen Danmarks Folkeminder

Udgivelsesår

1978

DK5

34.796 Kollerød, Ole Pedersen-99, 99.4 Kollerød, Ole Pedersen, 34.796

Længde

320 s.

Opstilling i folkebiblioteker

Kollerød, Ole Pedersen, Min

E-bog

2021

Titel

Min historie

Bidrag

Ole Pedersen Kollerød


(forfatter)
Hans Otto Jørgensen


(efterord, redaktør)

Udgiver

Gladiator

Udgivelsesår

2021

DK5

34.796

Længde

412 sider

ISBN

9788775694983

Opstilling i folkebiblioteker

99.4 Kollerød, Ole Pedersen, Kollerød

Note

Downloades i EPUB-format

Udgave

1. e-bogsudgave