Bøger / faglitteratur

Menneskesyn : historisk arv og fortsat aktualitet


I samme serie


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. juni 2009

af

af

Anne-Meta Lind Brunsborg

d. 8. juni 2009

En anvendelig bog for alle, der ønsker at studere menneskesynet i den vestlige civilisations tradition. Bogen kan bruges af studerende, gymnasieelever og andre, der interesserer sig for, hvordan forskellige menneskesyn har udviklet sig sammen med civilisationen fra de ældste tider. De enkelte afsnit kan læses uafhængigt af hinanden.

J.-O. H. starter i den antikke verdens menneskesyn, som det kommer til udtryk hos Sokrates, Platon, Aristoteles og senere græske filosoffer. Herefter tager han fat på den anden gren af oldtidens store traditioner, nemlig den jødisk-kristne religion og det menneskesyn, der knytter sig dertil. Udviklingen af kristendommen følges op gennem de første århundreder efter vor tidsregning. Bogens anden del handler om menneskesyn og dermed også om identitetssyn i den vestlige verden fra den tidlige renæssance til vore dage. Udviklingen i de forskellige filosofiske grene som liberalisme, marxisme, eksistentialisme, darwinisme etc. er fulgt fra udspringet helt op til vore dage. Der er også et afsnit om andre religioners menneskesyn, her hos buddhismen, hinduismen og islam, som har stor betydning for den vestlige tankegang i en globaliseret verden. Sproget er enkelt og uden fagudtryk.

J.-O. H. er tidligere udkommet på dansk med Omsorgens etik, 2000, som han har skrevet sammen med Arne Johan Vetlesen. Desuden er han bidragyder til Spor i sandet, 2002 om K.E. Løgstrups forfatterskab.

En spændende bog med stor viden, der vil kunne bruges i mange år fremover.


Weekendavisen

d. 3. juli 2009

af

af

Niels Højlund

d. 3. juli 2009


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 46, nr. 4 (2009)

af

af

Jørgen Mark Pedersen

Årg. 46, nr. 4 (2009)