Bøger / faglitteratur / bibliografier

Men : ytringsfrihedens historie i Danmark


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
1081 sider: ill. (nogle i farver)
Udgivet
2016
Ophav
Genre og form
bibliografier

Beskrivelse


Kortlægger historien om ytringsfriheden i Danmark siden reformationen og behandler hvilke personer og positioner, der på forskellige tidspunkter er blevet straffet og marginaliseret, samt hvilke skiftende love der motiverede disse forfølgelser, og hvilke sager de gav anledning til.

Indhold

Den lutherske ortodoksi 1536-1700 ; Den lutherske ortodoksis langsomme svækkelse 1700-1770 ; Trykkefriheder i Danmark 1770-1799 ; Trykkefrihedsforordningens regime 1800-33 ; Trykkefrihedskampen fra Stænderforsamlingen til Grundlov 1834-49 ; Enevælden videreført med andre midler? - 1849-1866 ; Radikalisme, arbejderbevægelse og provisorier ; Blasfemi og sædelighed ; National sikkerhed og forholdet til fremmede magter ; Den ærværdige nisse flytter med - strid om ytringsfriheden 1920-1980 ; Racismeparagraf og hate speech 1939-2016 ; Voldsmandens Veto - Salman Rushdie og "værdikampen's" begyndelse ; Dansk ytringsfrihed på verdenskortet - Muhammedkrisen og dens efterveer ; Muhammedkrise som åndelig legemsdel - 2008-16 ; Hvorfor ytringsfrihed?


Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. nov. 2016

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 16. nov. 2016

Detaljeret historisk og temaordnet gennemgang af ytringsfrihed i Danmark siden reformationen. For interesserede i samfundet.

Mchangama er jurist, mens Stjernfelt er professor. Begge er kendt fra medierne og bøger om tilgrænsende emner. Bogens udgangspunkt er at ytringsfriheden er den vigtigste af frihedsrettighederne. Første halvdel gennemgår perioden fra reformationen til 1800-tallet, fx hvad angår strafbare forhold og censur under enevælden og perioden efter Grundloven. Der er mange cases med domme mod akademikere, lærde, adel, forfattere m.m. Anden halvdel er opdelt i temaer der kronologisk gennemgår forskellige emner i nyere tid. Fx arbejderbevægelse, blasfemi, utugt, national sikkerhed, racisme og Muhammedkrisen. Denne del beskæftiger sig også med politiske holdninger og mediedebatter. Illustreret med spredte fotoer.

Bogen er let forståelig. Trods sin tykkelse (over 1.000 sider) og detaljeringsgrad fremstår bogen engageret, spændende og veldisponeret. Den sidste del er samfundsdebatterende omkring den aktuelle mediedebat om ytringsfrihed, danskhed, "det kristne kulturgrundlag", islam m.m. Denne del er mere farvet af forfatternes holdninger. Bogen kan sagtens læses i uddrag.

En så omfattende bog både hvad angår tidsspænd og forskellige aspekter af emnet er ikke set før.


Kristeligt dagblad

d. 7. dec. 2016

af

af

Sørine Gotfredsen

d. 7. dec. 2016


Jyllands-posten

d. 11. nov. 2016

af

af

Henrik Jensen

d. 11. nov. 2016


Berlingske tidende

d. 11. nov. 2016

af

af

Bent Blüdnikow

d. 11. nov. 2016


Weekendavisen

d. 11. nov. 2016

af

af

Jes Fabricius Møller

d. 11. nov. 2016