Gå til indholdMemento mori : døden i Danmark i tværfagligt lys


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Længde

419 sider: ill. i farver

Udgivet

2008

Originaludgave

2008


I samme serie

Folkelige bevægelser i Danmark

Foranderlige landskaber

Per Grau Møller

Foranderlige landskaber

Per Grau Møller

Nyt lys over oktober 1943

Hans Kirchhoff (f. 1933)

Talt og skrevet

Finnbogi Guðmundsson

Almendannelse som ledestjerne

Harry Haue

Familien Estrup gennem 300 år

Jesper Thomassen

Værdisætning af sundhed

Kjeld Møller Pedersen

Skattesnyderiets historie

Gunnar Viby Mogensen

Befolkningsfremmende foranstaltninger og faldende børnedødelighed

Grethe Banggaard

Mellem hammer, segl og hagekors

Jørgen Laustsen (f. 1973)

Et nyt Mellemøsten?

"Kedeligt har det i hvert fald ikke været -"

Jens Ringsmose

Kommunestørrelse og lokalt demokrati

Selvevalueringens hvide sejl

Peter Dahler-Larsen

I jernlænker

Ruth Andersen (f. 1921)

Den kolde krig på hjemmefronten

Det glemte mytteri

Ib Nordby

Historiefagets teoretiske udfordring

Ringene samles

Jørn Hansen (f. 1950)

De første kristnes religion

Gerd Theissen

H.C. Andersens eventyr i billeder

Thorkild Borup Jensen

- For at blive en god lærer

Karen B. Braad

Hvorfor skulle der ikke kunne være en offentlig fornuft?

Gitte Meyer

Den politiske historie om Den Økonomiske og Monetære Union

Erik Hoffmeyer

Småstat, magt og sikkerhed

Kristine K. N. Midtgaard

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 1948-2004

Christian Larsen (f. 1974-06-16)

13 reformer af den danske velfærdsstat

Kildekritikkens begrebshistorie

Jeppe Nevers

Af hensyn til konsekvenserne

Lone Rünitz

Demokratiets skyggeside

Cecilie Felicia Stokholm Banke

Etik & videnskabsteori i sundhedsfagene

Morten Severinsen

Besættelsestidens økonomiske og erhvervsmæssige forhold

Ole Brandenborg Jensen

A Fusion of Traditions. Liturgical Music in the Copenhagen Synagogue

Coming to a theater near you

Helle Porsdam

Mellemøsthåndbogen

Den danske borgmester

Den danske borgmester

Hilmar Baunsgård

Henning Nielsen (f. 1952-01-15)

Hilmar Baunsgaard

Henning Nielsen (f. 1952-01-15)

Krig fra først til sidst

Folkevandringen til de rige lande

Gunnar Viby Mogensen

Evalueringskultur

Peter Dahler-Larsen

13 løsninger for den danske velfærdsstat

Omverdenen trænger sig på

Den danske alderdomsforsørgelseslovgivnings udvikling. Bind 2 : 1891-1933

Jørn Henrik Petersen (f. 1944)

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet

Esben Graugaard

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet

Esben Graugaard

Fodbold med fjenden

Hans Bonde

Kierkegaards kritik af den triumferende kirke

Jens Rasmussen (f. 1949-12-04)

Kampen om den nye kommune

Stort er godt

Poul Erik Mouritzen

Stort er godt

Poul Erik Mouritzen

Håndværk & horisonter

Rasmus Antoft

Children's welfare. Volume 1 : Childhood, generational order and the welfare state

Helmut Wintersberger

Children's welfare. Volume 2 : Flexible childhood?

Helga Zeiher

13 værdier bag den danske velfærdsstat

13 værdier bag den danske velfærdsstat

Nye kolde krige i Mellemøsten

Passion og paranoia

Charlotte Bloch

Mellem kontinuitet og forandring

Indvandrerne i Danmarks historie

Bent Østergaard

Landvindinger

Introduktion til demografisk metode

Lisbeth B. Knudsen (f. 1948)

Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Bind 2 : Gymnasial og videregående matematik

Hans Christian Hansen (f. 1947)

Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Bind 1 : Grundlæggende regning og matematik

Hans Christian Hansen (f. 1947)

Medicin uden grænser

Henrik Tjørnelund

Nye kommunalvalg?

Nye kommunalvalg?

Fører uden folk

Ole Ravn (f. 1942)

Anerkendelsespolitik

Anerkendelsespolitik

Udviklingsteologi

Kvalitetens beskaffenhed

Peter Dahler-Larsen

Lokalt politisk lederskab

Lokalt politisk lederskab

Teflon og bullshit?

Væk fra afgrunden

Lotte Jensen (f. 1963-05-29)

Oprøret i Parken

Hans Bonde

Bag kulissen i konstruktionen af kvalitet

Det danske slavehandelsforbud 1792

Erik Gøbel

Den utænkelige reform

Den utænkelige reform

Memento mori

Et andet nyt Mellemøsten

Traditionen tro?

Else Marie Kofod

Holger Danske. Bind 1

Peter Birkelund

Holger Danske. Bind 2

Peter Birkelund

Renæssancen i svøb

De nazistiske koncentrationslejre

Therkel Stræde

De nazistiske koncentrationslejre

De nazistiske koncentrationslejre

Partier og partisystemer i forandring

Træ og visioner

Kristoffer Jensen (f. 1973-02-12)

Cowboynationen

Thomas Ærvold Bjerre

Den danske regionskonstruktion

Henrik Christoffersen (f. 1950)

Religionstolerance og religionsfrihed

Jens Rasmussen (f. 1949-12-04)

Mellemøjeblikke

Margit Hartyani

Kulturel diversitet

Kulturel diversitet


Anmeldelser (7)


6. aug. 2008

I en tid hvor døden, et eksistentielt vilkår, er mere "synliggjort" og mindre tabuiseret end før, kan bogen tænkes at nå længere ud end til de der qua profession m.v. kan og vil forholde sig til danskernes opfattelse af livet og døden. Akademisk i sprog og afsæt, men med bredere sigte. Formidling af bogen vil kun understøtte dette.

Bogens redaktører, Michael Hviid Jacobsen og Mette Haakonsen, lektorer henholdsvis i sociologi ved AAU og visuel kultur ved KU, har samlet en kreds af forskere, forfattere m.fl. der i fire afsnit: "Døden i livet", "Dødsarbejde", "Døden som repræsentation" og "Mindekultur" giver deres bud på døden, bevidstheden om den og dens betydning i øvrigt. Der sættes således ord på vor "kulturelle dødsopfattelse", der er og har været under forandring i de senere år. En udgivelse der ellers er omkring mange af emnets facetter ud fra forskellige baggrunde og indfaldsvinkler.

Emnet er genstand for stor interesse, se fx bibliotek.dk der tilbyder sig med knap 100 poster (dansksprogede bøger, udgivet efter 2003, kontrolleret emneord: døden). En enkelt titel skal nævnes: Dødens mosaik, 2001, en sociologisk undersøgelse ved samme Michael Hviid Jacobsen.

En bog med fokus på de forandringer der er sket i vores håndtering af døden: bl.a. fra "det nære": krop, sygdom og alderdom, til hvordan vi ser på døden indenfor videnskab, kunst og litteratur. En bredtfavnende og vedkommende udgivelse.

Lektørudtalelse

Af

Finn Windfeldt Hansen

Politiken

Af

Christian Graugaard

d. 8. nov. 2008

Dansk sociologi

Af

Esther Nørregård-Nielsen

Årg. 20, nr. 1 (2009)

Ugeskrift for læger

Af

Henning Kirk

Årg. 171, nr. 6 (2009)

Sygeplejersken

Af

Jorit Tellervo

Årg. 108, nr. 23 (2008)

Kirkegårdskultur

Præsteforeningens blad

Af

Leif Arffmann

Årg. 99, nr. 12 (2009)


Informationer og udgaver

Bog

2008