Gå til indholdMellemøjeblikke : Ludvig Feilbergs psykologi og "Levelære" i historisk omrids og nutidigt perspektiv

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 13 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

408 sider

Udgivet

2009


Indhold


Indhold: Om Ludvig Feilberg og hans Levelære

H.C. Ørsted og Feilberg

Feilbergs Levelære: Indledende fænomenologiske beskrivelser

Feilbergs Levelære: Bevægelseslæren : ligeløb og kredsning

Feilbergs Levelære: Udviklingslæren : ligeløb og fortætning

Goethe og Feilberg

Feilberg og hans samtidige

Feilberg i dag

Edelmans biologiske teori om bevidstheden

Lidt mere poesi og eventyr : udviklet spontanitet som livskunst

Sammenfatning, perspektivering og afsluttende bemærkninger


I samme serie


Folkelige bevægelser i Danmark

Foranderlige landskaber

Foranderlige landskaber

Per Grau Møller

Nyt lys over oktober 1943

Hans Kirchhoff (f. 1933)

Talt og skrevet

Finnbogi Guðmundsson

Almendannelse som ledestjerne

Harry Haue

Familien Estrup gennem 300 år

Jesper Thomassen

Værdisætning af sundhed

Kjeld Møller Pedersen

Skattesnyderiets historie

Gunnar Viby Mogensen

Befolkningsfremmende foranstaltninger og faldende børnedødelighed

Grethe Banggaard

Mellem hammer, segl og hagekors

Jørgen Laustsen (f. 1973)

Et nyt Mellemøsten?

"Kedeligt har det i hvert fald ikke været -"

Jens Ringsmose

Kommunestørrelse og lokalt demokrati

Selvevalueringens hvide sejl

I jernlænker

Ruth Andersen (f. 1921)

Den kolde krig på hjemmefronten

Det glemte mytteri

Ib Nordby

Historiefagets teoretiske udfordring

Ringene samles

Jørn Hansen (f. 1950)

De første kristnes religion

Gerd Theissen

H.C. Andersens eventyr i billeder

Thorkild Borup Jensen

- For at blive en god lærer

Karen B. Braad

Hvorfor skulle der ikke kunne være en offentlig fornuft?

Gitte Meyer

Den politiske historie om Den Økonomiske og Monetære Union

Erik Hoffmeyer

Småstat, magt og sikkerhed

Kristine K. N. Midtgaard

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 1948-2004

Christian Larsen (f. 1974-06-16)

13 reformer af den danske velfærdsstat

Kildekritikkens begrebshistorie

Jeppe Nevers

Af hensyn til konsekvenserne

Lone Rünitz

Demokratiets skyggeside

Cecilie Felicia Stokholm Banke

Etik & videnskabsteori i sundhedsfagene

Morten Severinsen

Besættelsestidens økonomiske og erhvervsmæssige forhold

Ole Brandenborg Jensen

A Fusion of Traditions. Liturgical Music in the Copenhagen Synagogue

Coming to a theater near you

Helle Porsdam

Mellemøsthåndbogen

Den danske borgmester

Den danske borgmester

Hilmar Baunsgård

Henning Nielsen (f. 1952-01-15)

Hilmar Baunsgaard

Henning Nielsen (f. 1952-01-15)

Krig fra først til sidst

Folkevandringen til de rige lande

Gunnar Viby Mogensen

Evalueringskultur

Peter Dahler-Larsen

13 løsninger for den danske velfærdsstat

Omverdenen trænger sig på

Den danske alderdomsforsørgelseslovgivnings udvikling. Bind 2

Jørn Henrik Petersen (f. 1944)

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet

Esben Graugaard

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet

Esben Graugaard

Fodbold med fjenden

Kierkegaards kritik af den triumferende kirke

Jens Rasmussen (f. 1949-12-04)

Kampen om den nye kommune

Stort er godt

Stort er godt

Poul Erik Mouritzen

Håndværk & horisonter

Rasmus Antoft

Children's welfare. Volume 1

Helmut Wintersberger

Children's welfare. Volume 2

Helga Zeiher

13 værdier bag den danske velfærdsstat

13 værdier bag den danske velfærdsstat

Nye kolde krige i Mellemøsten

Passion og paranoia

Charlotte Bloch

Mellem kontinuitet og forandring

Indvandrerne i Danmarks historie

Bent Østergaard

Landvindinger

Introduktion til demografisk metode

Lisbeth B. Knudsen (f. 1948)

Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Bind 2

Hans Christian Hansen (f. 1947)

Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Bind 1

Hans Christian Hansen (f. 1947)

Medicin uden grænser

Henrik Tjørnelund

Nye kommunalvalg?

Nye kommunalvalg?

Fører uden folk

Ole Ravn (f. 1942)

Anerkendelsespolitik

Anerkendelsespolitik

Udviklingsteologi

Kvalitetens beskaffenhed

Peter Dahler-Larsen

Lokalt politisk lederskab

Lokalt politisk lederskab

Teflon og bullshit?

Væk fra afgrunden

Lotte Jensen (f. 1963-05-29)

Oprøret i Parken

Bag kulissen i konstruktionen af kvalitet

Det danske slavehandelsforbud 1792

Erik Gøbel

Den utænkelige reform

Den utænkelige reform

Memento mori

Et andet nyt Mellemøsten

Traditionen tro?

Else Marie Kofod

Holger Danske. Bind 1

Peter Birkelund

Holger Danske. Bind 2

Peter Birkelund

Renæssancen i svøb

De nazistiske koncentrationslejre

Therkel Stræde

De nazistiske koncentrationslejre

De nazistiske koncentrationslejre

Partier og partisystemer i forandring

Træ og visioner

Kristoffer Jensen (f. 1973-02-12)

Cowboynationen

Torben Huus Larsen

Den danske regionskonstruktion

Henrik Christoffersen (f. 1950)

Religionstolerance og religionsfrihed

Jens Rasmussen (f. 1949-12-04)

Mellemøjeblikke

Margit Hartyani

Kulturel diversitet

Kulturel diversitet


Anmeldelser (3)


14. sep. 2009

Bogen er for idéhistorisk interesserede på et akademisk plan især inden for psykologi

.

Forfatteren er cand.psych. og bogen er en udvidet udgave af hendes speciale fra 2001. Den er en indføring i Feilberg, ingeniør og forfatter (1849-1912). Hovedvægten ligger på hans "levelære", dvs. hans nedfældning af sine oplevelser og erfaringer samt råd og vink til læserne af hans bøger. Den bygger på hans indsamling af tusindvis af eksempler på sjælelige fænomener. Desuden gennemgår bogen påvirkninger fra bl.a. H.C. Ørsted, Goethe og en række samtidige danske filosoffer og psykologer. Den forsøger også at drage linjerne op til nutiden, bl.a. til flow-teorier (Csikszentmihalyi) og til hjerneforskningen. Bogens kapitler kan læses enkeltvis eller samlet. Skrivestilen er akademisk, og behandlingen af emnet meget detaljeret på et højt abstrakt plan

.

Der er ikke udkommet nyere bøger på dansk om Feilberg. Derudover beskæftiger bogen sig med en relativt udækket område af dansk idéhistorie

.

Bogen er en psykologisk og filosofisk gennemgang af Feilbergs bøger, hans samtidige og lidt om hvorvidt hans teorier holder i nyere tid

.

Lektørudtalelse

Af

Erik Nicolaisen Høy

Kristeligt dagblad

Af

Nils Gunder Hansen

d. 26. okt. 2009

Nordica

Af

Knud Bjarne Gjesing

Bd. 26 (2009)


Informationer og udgaver

Bog

2009

Titel

Mellemøjeblikke : Ludvig Feilbergs psykologi og "Levelære" i historisk omrids og nutidigt perspektiv

Udgiver

Syddansk Universitetsforlag

Udgivelsesår

2009

DK5

99.4 Feilberg, Ludvig, 13.09

Længde

408 sider

ISBN

9788776744113

Opstilling i folkebiblioteker

99.4 Feilberg, Ludvig, Hartyani