Bøger / faglitteratur

Medierne og moderniteten : en samfundsteori om medierne


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
332 sider
Udgivet
2001
Ophav

Beskrivelse


Medierne og moderniteten viser hvordan udviklingen af kommunikationsmedierne - fra den tidligste bogtrykkekunst til de seneste former for elektronisk kommunikation – på yderst kompliceret vis var vævet sammen med en række andre udviklingsprocesser, som under ét har været bestemmende for det vi benævner ”moderniteten”. Ønsker vi derfor at forstå modernitetens natur – dvs. det moderne samfunds institutionelle karakteristika og de livsbetingelser det har skabt – er det nødvendigt at give udviklingen af kommunikationsmedierne og deres effekt en fremtrædende plads. Det lyder ganske indlysende, men sandheden er, at kun et fåtal af de samfundsteoretikere, der har beskæftiget sig med det moderne samfunds tilblivelse, har tillagt kommunikationsmedierne den betydning, der tilkommer dem. For fuldt ud at forstå de samfundsmæssige konsekvenser af medieudviklingen, må man forkaste den umiddelbart besnærende idé, at medierne formidler information og symbolsk indhold til mennesker, hvis forhold til andre grundlæggende forbliver uforandret. Et af bogens hovedargumenter er netop, at når folk ’anvender’ kommunikationsmedier, indgår de i interaktionsformer, der på væsentlige måder afviger fra den type ansigt-til-ansigt-interaktion, der kendetegner de fleste møder i hverdagen. Anvendelsen af kommunikationsmedier forandrer grundlæggende det sociale livs rumlige og tidsmæssige organisation. Derved opstår nye måder at forholde sig til andre og sig selv på, nye former for handlen og interaktion, såvel som nye måder at udøve magt på. Alt dog med den fællesnævner, at intet længere forudsætter aktørernes tilstedeværelse samtidig på samme lokalitet. At analysere denne forandring og spore de konsekvenser, den allerede har haft for det sociale og politiske liv, og måske ane dens fremtidige virkninger er bogens fortjeneste.

Indhold

Kommunikation og social kontekst ; Medierne og det moderne samfunds udvikling ; Medieret interaktion ; Den ændrede synlighed ; Kommunikationens globalisering ; Traditionernes nye forankring ; Selvet og oplevelsen i medieret verden ; At genopfinde offentligheden


Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. sep. 2001

af

af

Flemming Faarup

d. 14. sep. 2001

John B. Thompson er lektor i sociologi ved universitetet i Cambridge, og denne bog udkom på engelsk i 1995. Han vil beskrive, hvordan kommunikationsmidlerne har været med til at udvikle det moderne samfund, den vestlige verden fra renæssancen og frem til vore tid. Der er ikke tale om en historisk gennemgang af kommunikationsmidlernes udvikling fra Gutenberg opfandt bogtrykkunsten til nutidens satelitfjernsyn. Der er mere tale om, med afsæt i og videreudvikling af Habermas, en sociologisk beskrivelse af hvordan der opstår en ny slags "offentlighed". Massemediernes udvikling afspejles i den måde mennesker interagerer, og denne interaktion antager nye former i takt med denne udvikling. Der er et stort noteafsnit og et rigt register. Bogens emne, en sociologisk beskrivelse af mediernes indflydelse på ændringer i kommunikationsindholdet er spændende. Desværre er bogen altså fra 1995, og det betyder, at den historiske udvikling standser ved fjernsynet! Hverken internettet eller mobiltelefoni er med. Når man tænker på hvilke store ændringer i kommunikationsformer og kommunikationsadfærd disse to områder har betydet, kan man have en fornemmelse af, at Thompsons konklusioner ville have været anderledes, hvis bogen havde været 6 år yngre.


Journalisten

2001, nr. 17

af

af

Christine Elisabeth Møller

2001, nr. 17


Politiken

d. 29. sep. 2001

af

af

Carsten René Jørgensen

d. 29. sep. 2001


Grafiana

2002

af

af

Anker Brink Lund

2002


Økonomi & politik

Årg. 75, nr. 2 (2002)

af

af

Anders Esmark

Årg. 75, nr. 2 (2002)


Salt

Årg. 10, nr. 6 (2001)

af

af

Jørgen Steen Nielsen

Årg. 10, nr. 6 (2001)