Bøger / faglitteratur / musikanalyser

Mahler - en musikalsk fysiognomik


Beskrivelse


Om den østrigske komponist Gustav Mahler (1860-1911) med analyse af hans musik, om de modernistiske træk i musikken samt om sammenhængen mellem Mahler og hans efterfølgere Arnold Schönberg, Alban Berg og Anton Webern.

I samme serie


Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lise Widding

d. 18. dec. 2018

Bogen udkom i 1960 i 100-aret for Gustav Mahlers fødsel, og den er et centralt værk i Mahler-forskningen. Adorno (1903-69) var komponist, musikkritiker, sociolog og filosof, hørende til denældre frankfurterskole. Bogen er en samling musikfilosofiske essays. Den indeholder ikke nogen musikanalyser i gængs forstand, idet Adorno mener, at den traditionelle formlære kun kan påvisemusikkens strukturer, ikke dens betydning. Adorno vil fremhæve de modernistiske træk i Mahlers musik, der viser direkte frem til Schönberg, Berg og Webern. Det er en svær bog at læse, dels p.gr. afden usystematiske essayform, hvor hele Mahlers værk behandles under ét, dels p.gr. af det meget komplekse sprog, hvor det også i den danske oversættelse er nødvendigt at være udrustet med flereordbøger. Der er ingen nodeeksempler, men mange henvisninger til partiturer. Et efterord af Anders Beyer omhandler Mahler som modernist. Det er ikke en bog for den 'almindeligt'Mahler-interesserede, men til gengæld vigtig oguomgængelig for den, der vil trænge dybt ind i Mahlers musik.


Bibliotekernes vurdering

d. 2. dec. 2005

af

af

Lise Widding

d. 2. dec. 2005

Adorno (1903-69) var en af Frankfurterskolens fremtrædende filosoffer, og hans musikfilosofiske skrifter afspejler hans livslange beskæftigelse med musik både teoretisk og skabende, idet han i 20'erne studerede komposition hos Alban Berg. Bogen om Wagner er skrevet i 1937-38, mens Mahler-bogen stammer fra 1960. Forlaget Klim udgav dem i hhv. 1988 og 1989, og de genudsendes her med en stort set uændret tekst, men i en nyredigeret opsætning. Desuden er Adornos forord til 2. udgave fra 1963 optrykt i begge bøger, og i Wagner-bogen er der kommet et nyt efterskrift af Lars Ole Bonde. Han giver en meget klar oversigt over de tre hovedlinjer i Adornos Wagner-analyse: den socialhistoriske, den musikhistoriske og den kulturkritiske, og han giver et bud på, hvorfor Adornos analyse stadig er aktuel og relevant. I Mahler-analysen fremhæver Adorno de modernistiske træk i Mahlers musik. Han gør op med den traditionelle formanalyse, der kun siger noget om struktur, ikke om indhold, og han opstiller nogle nye kategorier, der beskriver musikkens mening. Det er en god anledning til at genanskaffe disse to vigtige og stadig aktuelle bøger, der længe har været udsolgt.


Slagmark

Nr. 15 (1990)

af

af

Hans Jørgen Thomsen

Nr. 15 (1990)


dmt

Årg. 64, nr. 4 (1989/90)

af

af

Søren Schou

Årg. 64, nr. 4 (1989/90)


Information

d. 15. nov. 1989

af

af

Knud Martner

d. 15. nov. 1989


Berlingske tidende

d. 13. nov. 1989

af

af

Jakob Levinsen

d. 13. nov. 1989


Graf

Nr. 3/4 (2007)

af

af

Chr. Bonde Korsgaard

Nr. 3/4 (2007)