Bøger / faglitteratur

Magtens nye ansigt : netværkspolitik, kulturstyring og ny elitisme


Beskrivelse


Henrik P. Bang, Torben Bech Dyrberg og Jens Hoff: Magtens nye ansigt. Torben Bech Dyrberg, Henrik Paul Bang og Jesper Myrup: Community power traditionen : nye udfordringer for magt, politik og demokrati. Henrik P. Bang: Dominans som frihed. Henrik Paul Bang og Anders Peter Hansen: Kvarterløft : borgerinddragelse gennem kulturstyring i Kgs. Enghave. Scarlett M. Zeman: Politisk identitet blandt unge indvandrere på Nørrebro. Jens Hoff: Nyborg - broby, havneby eller soveby? Erhvervspolitik og magt i en dansk provinsby. Karin Hansen og Allan D. Hansen: Hvordan politisk styring - når ingen har "magten"? Om politisk styring på skoleområdet.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. juli 2005

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 13. juli 2005

Bogen sigter mod at være teori- og debatskabende i kølvandet på Magtudredningen, et nu afsluttet forskningsprojekt iværksat af Folketinget i 1997 til belysning af magtstrukturers indflydelse i samfundet. Forfattet af en kreds af forskere fra universiteterne i Kbh., Roskilde og Aalborg. Titlens "ansigt" er den "smilende magt" der konstituerer sig som "samtalende og samarbejdende styringsnetværk og partnerskaber mellem private, frivillige og offentlige organisationer", altså med distance til al traditionel tankegang om den "gode" eller "onde" magt som Magtudredningens arbejder ellers gav anledning til. Det er i følge bogens forf. sket til fordel for nye netværkende alliancer hvor bl.a. "den kreative klasse", beskrevet andetsteds af den am. forf. Richard Florida, også har vundet fæste i Danmark, og som medfører at der igen rejser sig nye spørgsmål og udfordringer for folkestyret. En udgivelse af akademisk tilsnit der udover teori, analyse og diskussion også har en empirisk tilgang til sit emne med case-studies fra forskellige policy-felter: skoleområdet (Skanderborg, Nyborg), erhvervspolitik (Nyborg), kulturpolitik (Kgs. Enghave i Kbh.) m.v. Med udtalt faglig tyngde fordrer bogen et vist mål af viden og indsigt for at kunne læses med fuldt udbytte og synes i øvrigt primært at være med appel til samme brugersegment som Magtudredningens forskellige udgivelser.


Politica

Årg. 38, nr. 3 (2006)

af

af

Jens Peter Frølund Thomsen

Årg. 38, nr. 3 (2006)


Politik

Årg. 8, nr. 4 (2005)

af

af

Filip Engel

Årg. 8, nr. 4 (2005)


Økonomi & politik

Årg. 79, nr. 1 (2006)

af

af

Peter Triantafillou

Årg. 79, nr. 1 (2006)