Bøger / faglitteratur

Livskraft og dannelse : et forsvar for æstetikken i det pædagogiske virke


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. juni 2004

af

af

Thomas Sloth (skole)

d. 9. juni 2004

Hvordan skal fremtidens pædagog agere med ændrede vilkår for uddannelse og dannelse? Det er det store spørgsmål, denne bog giver sig i kast med at besvare. Svaret er hér: "Pragmatiseret vitalisme" - "livskraft og selvdannelse gennem eksperimenterende selvbestemt praksis." Og denne dannelse går hånd i hånd med kunsten - æstetikken. Her er der tale om en udpræget lærebog/diskussionsoplæg til studerende ved pædagogseminarier, men målgruppen indbefatter også lærere ved seminarierne, praktiserende pædagoger, uddannelsesplanlæggere og andre med interesse for dannelse, æstetik og pædagogik. Med udgangspunkt i Nietzsche og Richard Rorty kommer vi godt rundt i det pædagogiske teorilandskab og bevæger os over bogens tre dele: Polemik, Praksis og Perspektiv. Praksis-delen består af to områder: et dramaforløb for indskolingen i SFO samt et forløb med pædagogstuderende, hvor det eksemplificeres, hvordan teori koblet med drama giver æstetiske læreprocesser. Bogen er undervejs illustreret af mange gode sort/hvid-fotos. Layoutet er overskueligt med nummererede afsnit og kapitler. Navne og titler er skrevet i kursiv. Sproget er pædagogisk-fagligt og præget af et højt abstraktionsniveau. Der findes ikke lignende litteratur om det konkrete emne.