Bøger / faglitteratur

Legitimitet under forandring - virksomheden i samfundet


I samme serie