Gå til indholdLandvindinger : landdistriktsforskning og -perspektiver

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 19 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

326 sider, illustreret (nogle i farver)

Udgivet

2007


Indhold


Indhold: Landbruget (Fra bæredygtige landbrug til bæredygtige landdistrikter : landbrugernes muligheder og motivation for at understøtte landdistriktsudviklingen / John Erik Hermansen & Niels Halberg. Landdistriktsudvikling og landbrugets støtteordninger : konflikt eller synergi? / Jens Abildtrup, Alex Dubgaard & Jørgen Dejgaard Jensen. Et mere multifunktionelt landbrug til gavn for landdistriktsudviklingen / Tommy Dalgaard ... et al. Poly-okular kommunikation og multifunktionalitet - to redskaber til at skabe ny udvikling i landbrug og landdistrikter / Egon Noe & Anne Mette Langvad)

Fødevarer (Chris Kjeldsen: Fødevarenetværk som landdistriktsudvikling - om sammenhængen mellem strømmenes rum og stedernes rum i lokale udviklingsprocesser. Monica Stoye: Innovationsteorier og geografisk forankrede produkter i nærkontakt)

Landskab og forvaltning (Forfaldet i det fysiske miljø i landsbyer og landdistrikter : hvori består problemerne og hvad gør vi? /Jørgen Møller og Robert Mogensen. Per Grau Møller: Landdistrikterne og kulturarven. Det multifunktionelle jordbrugslandskab - udvikling, forvaltning og forskningsperspektiver / Jørgen Primdahl, Henrik Vejre & Lone Søderkvist Kristensen. Kurt Hjort-Gregersen: Hvordan prioriterer vi blandt projekter og tiltag i landdistrikterne? : et forslag til en standardiseret metode til samfundsøkonomisk vurdering af projekter i landdistrikter)

Bred tilgang (Johs. Nørregaard Frandsen: Landdistrikterne som bevidsthedshistorisk landskab. Hanne Wittorff Tanvig: Landdistriktsudvikling - begreber, teorier og praksis. Flemming Just: Landdistrikter, byøkonomi og inter-territoriel udvikling.Anders Hedetoft: Kommunesammenlægninger og lokaldemokrati. Bodil Bjerring: Skagen - en udkant til tiden. Gunnar Lind Haase Svendsen: There's more to the picture than meets the eye : udnyttelse af stedbundne ressourcer i danske udkantssamfund. Hanne Wittorff Tanvig: Afrunding og fremtidsperspektiver)


I samme serie


Folkelige bevægelser i Danmark

Foranderlige landskaber

Foranderlige landskaber

Per Grau Møller

Nyt lys over oktober 1943

Hans Kirchhoff (f. 1933)

Talt og skrevet

Finnbogi Guðmundsson

Almendannelse som ledestjerne

Harry Haue

Familien Estrup gennem 300 år

Jesper Thomassen

Værdisætning af sundhed

Kjeld Møller Pedersen

Skattesnyderiets historie

Gunnar Viby Mogensen

Befolkningsfremmende foranstaltninger og faldende børnedødelighed

Grethe Banggaard

Mellem hammer, segl og hagekors

Jørgen Laustsen (f. 1973)

Et nyt Mellemøsten?

"Kedeligt har det i hvert fald ikke været -"

Jens Ringsmose

Kommunestørrelse og lokalt demokrati

Selvevalueringens hvide sejl

I jernlænker

Ruth Andersen (f. 1921)

Den kolde krig på hjemmefronten

Det glemte mytteri

Ib Nordby

Historiefagets teoretiske udfordring

Ringene samles

Jørn Hansen (f. 1950)

De første kristnes religion

Gerd Theissen

H.C. Andersens eventyr i billeder

Thorkild Borup Jensen

- For at blive en god lærer

Karen B. Braad

Hvorfor skulle der ikke kunne være en offentlig fornuft?

Gitte Meyer

Den politiske historie om Den Økonomiske og Monetære Union

Erik Hoffmeyer

Småstat, magt og sikkerhed

Kristine K. N. Midtgaard

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 1948-2004

Christian Larsen (f. 1974-06-16)

13 reformer af den danske velfærdsstat

Kildekritikkens begrebshistorie

Jeppe Nevers

Af hensyn til konsekvenserne

Lone Rünitz

Demokratiets skyggeside

Cecilie Felicia Stokholm Banke

Etik & videnskabsteori i sundhedsfagene

Morten Severinsen

Besættelsestidens økonomiske og erhvervsmæssige forhold

Ole Brandenborg Jensen

A Fusion of Traditions. Liturgical Music in the Copenhagen Synagogue

Coming to a theater near you

Helle Porsdam

Mellemøsthåndbogen

Den danske borgmester

Den danske borgmester

Hilmar Baunsgård

Henning Nielsen (f. 1952-01-15)

Hilmar Baunsgaard

Henning Nielsen (f. 1952-01-15)

Krig fra først til sidst

Folkevandringen til de rige lande

Gunnar Viby Mogensen

Evalueringskultur

Peter Dahler-Larsen

13 løsninger for den danske velfærdsstat

Omverdenen trænger sig på

Den danske alderdomsforsørgelseslovgivnings udvikling. Bind 2

Jørn Henrik Petersen (f. 1944)

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet

Esben Graugaard

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet

Esben Graugaard

Fodbold med fjenden

Kierkegaards kritik af den triumferende kirke

Jens Rasmussen (f. 1949-12-04)

Kampen om den nye kommune

Stort er godt

Stort er godt

Poul Erik Mouritzen

Håndværk & horisonter

Rasmus Antoft

Children's welfare. Volume 1

Helmut Wintersberger

Children's welfare. Volume 2

Helga Zeiher

13 værdier bag den danske velfærdsstat

13 værdier bag den danske velfærdsstat

Nye kolde krige i Mellemøsten

Passion og paranoia

Charlotte Bloch

Mellem kontinuitet og forandring

Indvandrerne i Danmarks historie

Bent Østergaard

Landvindinger

Introduktion til demografisk metode

Lisbeth B. Knudsen (f. 1948)

Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Bind 2

Hans Christian Hansen (f. 1947)

Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Bind 1

Hans Christian Hansen (f. 1947)

Medicin uden grænser

Henrik Tjørnelund

Nye kommunalvalg?

Nye kommunalvalg?

Fører uden folk

Ole Ravn (f. 1942)

Anerkendelsespolitik

Anerkendelsespolitik

Udviklingsteologi

Kvalitetens beskaffenhed

Peter Dahler-Larsen

Lokalt politisk lederskab

Lokalt politisk lederskab

Teflon og bullshit?

Væk fra afgrunden

Lotte Jensen (f. 1963-05-29)

Oprøret i Parken

Bag kulissen i konstruktionen af kvalitet

Det danske slavehandelsforbud 1792

Erik Gøbel

Den utænkelige reform

Den utænkelige reform

Memento mori

Et andet nyt Mellemøsten

Traditionen tro?

Else Marie Kofod

Holger Danske. Bind 1

Peter Birkelund

Holger Danske. Bind 2

Peter Birkelund

Renæssancen i svøb

De nazistiske koncentrationslejre

Therkel Stræde

De nazistiske koncentrationslejre

De nazistiske koncentrationslejre

Partier og partisystemer i forandring

Træ og visioner

Kristoffer Jensen (f. 1973-02-12)

Cowboynationen

Torben Huus Larsen

Den danske regionskonstruktion

Henrik Christoffersen (f. 1950)

Religionstolerance og religionsfrihed

Jens Rasmussen (f. 1949-12-04)

Mellemøjeblikke

Margit Hartyani

Kulturel diversitet

Kulturel diversitet


Anmeldelser (3)


1. jan. 1970

På en éndagskonference i november 2005 gjorde en række landdistriktsforskere status over deres arbejdsområder. Indlæg fra konferencen gengives i denne bog i en populærvidenskabelig form, så en større offentlighed kan blive bekendt med landskabsforskningens resultater og fremtidsvisioner

.

Indlæggene er ordnet i 4 temaer eller perspektiver: Landbruget, Fødevarer, Landskab og forvaltning, Bred tilgang. I forholdsvis korte videnskabelige artikler med resumé, referencer og kilder redegør forfatterne for deres arbejdsområder, og læseren præsenteres for både landdistriktsforskningens teoretiske baggrund og aktuelle indsatsområder. Det er krævende læsning, der giver indsigt i et forskningsområde med fokus på forholdene i de tyndt befolkede landområder i både dagens Danmark og ikke mindst i en måske lovende fremtid for det glemte land. Nogle afsnit i bogen kan have lokal interesse, idet der bringes undersøgelser eller eksempler fra Bornholm, Skagen, Hanstholm og Mors

.

Bogens mange referencer afslører, at der i forvejen findes en omfattende videnskabelig litteratur om emnet henvendt til forskere inden for området

.

En svært tilgængelig og meget forskningsrelateret udgivelse, der imidlertid giver et interessant indblik i et vedkommende forskningsområde i vækst. Henvender sig først og fremmest til fx studerende, planlæggere i den offentlige forvaltning, organisationsfolk og politikere, men også græsrødder og folk på landet kan have stor nytte af at se landdistriktsforskerne lidt i kortene

.

Lektørudtalelse

Af

Knud Weile

Dansk sociologi

Af

Birger Steen Nielsen

Årg. 19, nr. 1 (2008)

Grønt miljø

Af

SH

2008, nr. 1


Informationer og udgaver

Bog

2007

Titel

Landvindinger : landdistriktsforskning og -perspektiver

Udgiver

Syddansk Universitetsforlag

Udgivelsesår

2007

DK5

33.19

Længde

326 sider, illustreret (nogle i farver)

ISBN

9788776742294

Opstilling i folkebiblioteker

33.19, Landvindinger