Gå til indholdLæreren som forsker : indføring i forskningsarbejde i skolen

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 40 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

324 sider

Udgivet

2014

Bidrag

Mary Brekke (redaktør),

Tom Tiller (redaktør),

Connie Møller Christensen (oversætter)


Indhold


Indhold: Forskning i skolens hverdag (Tom Tiller: At forske i skolens hverdag. Eli Moksnes Furu: Den lærerstuderende som aktionslærer i klasseværelset. May Britt Postholm: Den nærværende og forskende lærer. Matts Mattsson: Videnskabsteoretiske valg). Tre klassiske modeller (Oberservation : at indtage klasseværelset med sine egne sanser / Sidsel Germeten & Jarle Bakke. Hilde Solud: Interview som forskningsmetode i klasseværelsesforskning. Anne G. Danielsen: Opbygning af viden i skolen via kvantitative værktøjer - statistik og spørgeskema). Forskningsværktøjer i praksis (Cato R.P. Bjørndal: Videoobservation som forsknings- og udviklingsredskab i skolen. Tom Vidar Eilertsen: Eksemplets magt - casestudier som lærings- og forskningsredskab. Anne G. Danielsen: To praksisnære værktøjer : "lesson study" og PBL. Karin Rørnes: Dialogseminaret - knudepunkt og arena for FoU i læreruddannelsen. Odd Arne Thunberg: Læringscafé som metode. Gerd Støllen: Livshistorier : et biografisk perspektiv i pædagogisk forskning. Kristin Emilie W. Bjørndal: Pædagogisk designforskning - en forskningsstrategi til at fremme bedre undervisning og læring. Petri Salo: Metaforer om og for forskning og udvikling i skolen). Den nye læreruddannelsesvej (Læreren som forsker og den ny uddannelsesvej / Mary Brekke & Tom Tiller)


Anmeldelser (3)


5. aug. 2014

Først og fremmest for lærerstuderende og undervisere på læreruddannelsen og i grundskolen. Skoleledere og konsulenter vil også kunne anvende bogen, ligesom den kan være relevant på pædagog- , sygepleje- og socialrådgiverområdet

.

Antologi skrevet af 16 forfattere, hvoraf hovedparten er tilknyttet Tromsø Universitet og Høgskolen i Tromsø. Efter et introduktionskapitel om bogens indhold og om erfaring kontra forskning falder bogen i tre hovedafsnit. I første del behandles i fire grundlæggende kapitler forskning i skolens hverdag, aktionslæring, den forskende lærer og videnskabsteoretiske valg. Anden del præsenterer tre klassiske modeller: observation, interview samt statistik og spørgeskemaer. I tredje del behandles en lang række andre forskningsværktøjer som fx casestudier, læringscaféer, livshistorier og metaforer. Bogen afsluttes med et opsamlingskapitel og en forfatterbiografi. Alle kapitler er forsynet med omfattende litteraturlister, og mange endvidere med diagrammer, figurer og oversigter

.

Lignende udgivelse findes ikke, men det centrale emne: aktionslæring er behandlet i Strategisk aktionslæring fra 2014, i Aktionslæringens DNA fra 2010 og i klassikeren Aktionslæring : læring i og af praksis fra 2007

.

Relevant udgivelse, som kan understøtte bestræbelserne på, at gøre læreruddannelse og grundskole mere forskningsbaseret og -orienteret

.

Lektørudtalelse

Af

Hans-Christian Uth

Fagbladet folkeskolen online

Af

Lisbeth Lunde Frederiksen

d. 6. okt. 2014

Dansk pædagogisk tidsskrift

Af

Karl-Henrik Jørgensen

2016, nr. 1


Informationer og udgaver

Bog

2014

Titel

Læreren som forsker : indføring i forskningsarbejde i skolen

Bidrag

Mary Brekke


(redaktør)
Tom Tiller


(redaktør)
Connie Møller Christensen


(oversætter)

Udgiver

Klim

Udgivelsesår

2014

DK5

37.1

Originaltitel

Læreren som forsker (norsk)

Længde

324 sider

ISBN

9788771294132

Opstilling i folkebiblioteker

37.1, Læreren

Udgave

1. udgave

E-bog

2014

Titel

Læreren som forsker : indføring i forskningsarbejde i skolen

Bidrag

Mary Brekke


(redaktør)
Tom Tiller


(redaktør)
Connie Møller Christensen


(oversætter)

Udgiver

Klim

Udgivelsesår

2014

DK5

37.1

Originaltitel

Læreren som forsker (norsk)

Længde

324 sider

ISBN

9788771295320

Opstilling i folkebiblioteker

37.1, Læreren

Note

Downloades i EPUB-format

Udgave

1. elektroniske udgave