Bøger / faglitteratur / lærebøger

Lærebog i arbejdsmiljø


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
256 sider: ill.
Udgivet
2011
Ophav
Genre og form
lærebøger
Målgruppe
for ergoterapeutuddannelse, for fysioterapeutuddannelse

Beskrivelse


Lærebog i arbejdsmiljø samler og systematiserer den terapeutiske kernefaglighed på arbejdsmiljøområdet, men beskriver også de randområder, hvor terapeuter ligeledes kan spille en rolle. I udarbejdelsen af bogen er der lagt vægt på at gøre den læsevenlig og praktisk orienteret. Bogen indeholder derfor mange praktiske eksempler, forslag til nyttige værktøjer i forbindelse med arbejdsmiljøundersøgelsen, henvisninger til andre kapitler i bogen samt andre kilder, hvor et givent emne uddybes. Bogen er målrettet arbejdsmiljømodulerne på ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelserne, og kan læses fortløbende, bruges som opslagsværk eller fungere som manual i forhold til at planlægge, udføre og evaluere en arbejdsmiljøundersøgelse.

Indhold

Arbejde og identitet ; Det danske arbejdsmarked - modeller og demografi ; Forebyggelse og sundhedsfremme inden for arbejdsmiljø ; Kernearbejdsområder for ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med arbejdsmiljø ; Dataindsamlingsmetoder ; Arbejdsbetingede lidelser ; Psykisk arbejdsmiljø ; Arbejdsmiljø og sygefravær ; Lovgivning og forvaltning på området ; Arbejdets fysiske krav og menneskets fysiske kapacitet ; En arbejdsmiljøundersøgelse ; Arbejdsrettet rehabilitering - fra teori til praksis