Gå til indholdKvalitativ analyse : syv traditioner

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 67 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

418 sider

Udgivet

2017

Bidrag

Margaretha Järvinen (redaktør),

Nanna Mik-Meyer (redaktør)


Indhold


Indhold: Kvalitative analysetraditioner i samfundsvidenskabelig forskning / Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer. Symbolsk interaktionisme (Margaretha Järvinen: Symbolsk interaktionisme som analysestrategi. Nanna Mik-Meyer: Symbolsk interaktionisme, stigma og "othering"). Fænomenologisk analyse (Lene Tanggaard: Fænomenologi som kvalitativ forskningsmetode. Marie Bruvik Heinskou: Fænomenologisk analyse - om forholdet mellem forsker og forskningsfelt). Hermeneutisk analyse (Nils Gilje: Hermeneutik - teori og metode. Søren Kristiansen: Fortolkning, forforståelse og den hermeneutiske cirkel). Grounded Theory (Kathy Charmaz: Grundtræk i Grounded Theory. Aksel Tjora: Sampling og begrebsliggørelse i Grounded Theory). Narrativ analyse (Catherine Kohler Riessman: Narrativ analyse i samfundsvidenskaberne. Narrativ analyse - tematisk, strukturel og performativ / Tea Torbenfeldt Bengtsson og Ditte Andersen). Diskursanalyse (Kaspar Villadsen: Michel Foucaults diskursanalyse. Teun A. van Dijk: Kritisk diskursanalyse. Allan Dreyer Hansen: Laclau og Mouffes diskursteori). ANT-analyse (Lise Justesen: Analyser med aktør-netværksteori. Aktør-netværksteori og kvalitative interviews / Jakob Demant og Signe Ravn)


Informationer og udgaver

Bog

2017

Titel

Kvalitativ analyse : syv traditioner

Bidrag

Margaretha Järvinen


(redaktør)
Nanna Mik-Meyer


(redaktør)

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2017

DK5

30.01

Længde

418 sider

ISBN

9788741264929

Opstilling i folkebiblioteker

30.01, Kvalitativ

Udgave

1. udgave