Gå til indholdKunstens mirakler : den klassiske kunsts skildringer af Bibelens mirakler

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 53 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

199 sider, illustreret i farver, 28 cm

Udgivet

2008

genre/form

bibelfortolkninger, billedværker


Indhold


Indhold: Abraham skal ofre Isak

Moses forvandler Arons stav til en slange

Mannaregnen i ørkenen

Moses slår vand af klippen

Kobberslangen

Skriften på væggen

Rafael giver sig til kende

Bebudelsen af Jesu fødsel

Marias besøg hos Elisabeth

Hyrderne på marken

Simeons lovsang

Josefs drøm

Jesu dåb

Brylluppet i Kana

Peters fiskefangst

Vandringen på søen

Stormen på søen

Helbredelsen af den syge Betesda Dam

Helbredelsen af den blindfødte

Bespisningen af de fem tusind

Opvækkelsen af Lazarus

Forklarelsen på bjerget

Jesus i Getsemane Have

Korsfæstelsen

Jesu genopstandelse og kvinderne ved graven

Den opstandne Jesus og Maria Magdalene

Kristi opstandelse

Vandringen til Emmaus

Den opstandne Jesus og disciplene

Den vantro Thomas

Jesus og disciplene ved Tiberias Sø

Kristi Himmelfart

Pinseunderet

Helbredelsen af den lamme ved Den skønne Port

Peter opvækker Tabitha i Joppe

Tegn og undere ved apostlene

Saulus' omvendelse

Paulus' bortrykkelse

Helbredelsen af den lamme i Lystra


Anmeldelser (6)


16. sep. 2008

Værket henvender sig til såvel det publikum, der er optaget af de religiøse aspekter i miraklet som til et kunsthistorisk interesseret publikum

.

Niels Christian Hvidt og Elisabeth Assing Hvidt er hhv. dr.theol. samt lektor og mag.art. i religionshistorie. Miraklet, der hvor det guddommelige griber ind i verden, er en væsentlig del af Bibelen. Og forståeligt er disse magiske og dramatiske situationer blevet en vigtig del af den kristne billedkunst. Bogen er begrænset til den klassiske kunst i perioden ca. 1300-1650. Dvs. mesterværker fra Giotto til Rembrandt. Miraklerne behandles som de følger kronologisk i Bibelen. Et typisk opslag citerer først bibelteksten, som derefter kommenteres og efterfølges at en fortolkning af det valgte kunstværk (i farvegengivelse), der har en side for sig selv. Men samme bibeltekst kan godt afføde flere følgende opslag med andre kunstværker. Det hele er meget velfunderet, og fortolkninger spænder fint bro mellem tekst og billede. Særdeles indbydende værk om miraklet, her sat i smuk billedmæssigt sammenhæng. Værk- og litteraturfortegnelse

.

N.C.Hvidt har bl.a. udgivet Mirakler - møder mellem Himmel og Jord, 2002, og værket kan ses som en fortsættelse af dette men retter sig til et langt bredere publikum, der kan anvende værket også som kunsthistorie

.

En meget spændende nyskabelse, der fascinerende bringer miraklet sammen i ord og billeder og også via værkets forord og introduktion får sat miraklet ind i sin større sammenhæng

.

Lektørudtalelse

Af

Torben Wendelboe

Politiken

Af

Lars Sandbeck

d. 3. jan. 2009

Weekendavisen

Af

Johannes Værge

d. 17. dec. 2008

Kristeligt dagblad

Af

Carsten Bach-Nielsen

d. 1. okt. 2008

Sfinx

Af

Anne Mette Gravgaard

Årg. 31, nr. 4 (2008)

Kunstmagasinet Janus

Af

Gitte Tandrup

2008, nr. 4


Informationer og udgaver

Bog

2008

Titel

Kunstens mirakler : den klassiske kunsts skildringer af Bibelens mirakler

Udgiver

Gyldendal

Udgivelsesår

2008

DK5

74.13, 22

Længde

199 sider, illustreret i farver, 28 cm

ISBN

9788702014877

Opstilling i folkebiblioteker

74.13, Kunstens