Gå til indholdKultursociologi og kulturanalyse

Du bliver sendt til nota.dk


Detaljer


Sprog

Dansk

Længde

604 sider

Udgivet

2017


Indhold


Kulturbegrebet i teori og praksis (Lilli Zeuner: Erkendelsesmæssig differentiering - om det sociologiske kulturbegrebs historie. Richard Jenkins: Nation, kultur og identitet : hvad gør danskerne til danskere? Bolette Moldenhawer: Multikulturalisme - invandrere, flygtninge og nye kulturformer i Danmark. Kultur som hverdagsliv / Pernillle Tanggaard Andersen & Eva Ladekjær Larsen. At analysere det oversete / Billy Ehn & Orvar Löfgren)

Kultur som samfundsindretning (Johannes Andersen: Politisk kultur - medborgerskab mellem stabilitet og forandring. Rasmus Chr. Elling: Etnicitet og nationalisme. Jesper Strandgaard Pedersen: Organisationskultur. Nye muligheder, nye krav - arbejdslivskulturer under forandring / Lotte Bloksgaard & Sigtona Halrynjo. Gunnar Lind Haase Svendsen: Kulturelle værdier på land og i by - er der (stadig) forskel? Ove Sernhede: Ungdomssubkulturer som ritualiseret modstand og musikalsk praksis. Niels Rosendal Jensen: Skole- og uddannelseskultur. Kunst og æstetik / Bjørn Schiermer & Sara Malou Strandvad. Kirsten Drotner: Mediekultur. Christian Stenbak Larsen: Forbrugskultur)

Kultur, sundhed og det hele liv (Følelser / Marie Bruvik Heinskou & Lasse Suonperä Liebst. Diagnosekultur / Svend Brinkmann & Anders Petersen. Inge Kryger Pedersen: Krop og kultur. Sundheds- og sygdomskultur i et sociologisk og sundhedsteknologisk perspektiv / Henrik Vardinghus-Nielsen & Carsten Kronborg Bak. Thomas Johansson: Det tilladtes og det forbudtes dialektik. Anne Leonora Blaakilde: Alder, aldring og alderdom som kulturelt felt. Michael Hviid Jacobsen: Dødskultur, sorgkultur og mindekultur - dødens domæne i en dansk kultur- og samtidshistorisk kontekst)


Informationer og udgaver

E-bog

2017

Titel

Kultursociologi og kulturanalyse

Udgiver

Nota

Udgivelsesår

2017

DK5

30.12

Originaludgivelse

Indskannet version af udgaven: Kbh. : Hans Reitzel, 2017

Længde

604 sider

Opstilling i folkebiblioteker

30.12, Kultursociologi

Note

Enkelte bidrag oversat fra svensk, norsk og engelsk
 
Format: PDF og Word
 
Kvalitet: Grundigt bearbejdet tekst
 
E-bog indskannet
 
Med sidetal