Gå til indholdKulturel diversitet : muligheder og begrænsninger

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 28 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

285 sider

Udgivet

2010

Bidrag

Nils Holtug (redaktør),

Kasper Lippert-Rasmussen (redaktør)


Beskrivelse


Udpluk af de muligheder og udfordringer som kulturel diversitet rummer samt refleksioner over nogle af de samfundsmæssige mekanismer, der betinger om kulturel diversitet i en given kontekst ses som en begrænsning eller snarere en som en mulighed


Indhold


Indhold: Ytringsfrihed efter karikaturkrisen (Søren Flinch Midtgaard: Ytringsfrihed og karikaturkrisen. Sune Lægaard: Forhånelse og ligeværd : racismeparagraffen som multikulturel anerkendelse. Christian F. Rostbøll: Respekt og arrogance under karikaturkrisen : et kantiansk bidrag. Søren Hviid Pedersen: Tolerance som et politisk ideal. Tina Gudrun Jensen: Tegningesagen og den danske model for multikulturalisme)

Religion, diskrimination og identitetskonstruktioner (Stine Jørgensen: Børns ret til grundskoleuddannelse og religiøs påklædning i folkeskolen. Laura Gilliam: Den utilsigtede integration : skolens bidrag til etniske minoritetsbørns muslimske identitet og fællesskab. Kasper Lippert-Rasmussen: Kan religioner diskriminere?)

Mangfoldighed i uddannelse og arbejdsliv (Bolette Moldenhawer: Den flerkulturelle pædagogiks udfordring : om migrationsstrukturelle barrierer i pædagogiske opdragelses- og uddannelsessystemer. Trine Øland: Nationalkulturel socialisation og universalismens glasur : forskelskategorier i pædagogik. Vibe Larsen: Nationalkulturelle praktikker i det pædagogiske arbejde med børn : overvejelser og udfordringer i en forskningsproces. Tina Kallehave: Mangfoldighed uden mangfoldighedsledelse?)

Immigration og kulturel identitet (Karsten Pærregaard: Transnationalt deja-vu : dansk og japansk udvandring i sydamerikansk lys. Tine Damsholt: "Celebrating our cultural diversity" : materialiseringer af kulturel identitet og hybriditet ved statsborgerskabsceremonier i vestlige lande. Nils Holtug: Immigration : er der en konflikt mellem frihed og lighed?)


I samme serie


Anmeldelser (3)


5. maj. 2010

Henvender sig til forskningsmiljøerne indenfor områderne kulturstudier, religion, pædagogik og samfundsvidenskab

.

Bidragyderne til antologien er forskere indenfor et bredt spekter af faglige discipliner. Det samlende punkt for dem er kulturel diversitet. Som undertitlen siger giver denne diversitet såvel muligheder som begrænsninger. Bogen angriber emnet fra mange forskellige vinkler. Den er opdelt i 4 temaer: 1. Ytringsfrihed, respekt og tolerance, 2. Religion, diskrimination og identitet, 3. Uddannelse, pædagogik og arbejdsliv, 4. Immigration og kulturel identitet. Det er en teoretisk funderet bog på et videnskabeligt niveau, der bidrager til et sobert, sagligt og nuanceret billede af de komplekse forhold, som immigration og kulturel mangfoldighed skaber i samfundet. Grundet det forskningsbaserede udgangspunkt og abstraktionsniveauet er det ikke en folkelig debatbog. Målgruppen begrænser sig i udgangspunktet til universitetsmiljøerne, men en dygtig formidling af indholdet kunne danne grundlaget for en mere seriøs debat fri for politik, moral og følelser, der som regel præger debatten

.

De samme temaer og forskellige vinkler er behandlet i Scheffer: Indvandrerne : det åbne samfund og dets grænser, 2009, ligesom Danmark og de fremmede, 2009 også behandler nogle af de samme problemfelter

.

En teoretisk funderet bog om de problemstillinger som fremkommer af den kulturelle diversitet, der opstår gennem indvandring

.

Lektørudtalelse

Af

Jytte Bræmer

Tidsskrift for Islamforskning online

Af

Lise Paulsen Galal

2010, nr. 2

Politica

Af

Morten Ebbe Juul Nielsen

Årg. 43, nr. 2 (2011)


Informationer og udgaver

Bog

2010

Titel

Kulturel diversitet : muligheder og begrænsninger

Bidrag

Nils Holtug


(redaktør)
Kasper Lippert-Rasmussen


(redaktør)

Udgiver

Syddansk Universitetsforlag

Udgivelsesår

2010

DK5

30.12

Længde

285 sider

ISBN

9788776744267

Opstilling i folkebiblioteker

30.12, Kulturel