Gå til indholdBøger / faglitteratur / bibliografi

Kulturanalyse : en vej til tværkulturel forståelse


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Omfang

360 sider: ill.

Udgivet

2014

Ophav

Hans Gullestrup(forfatter)
Genre og formbibliografi
Målgruppe

til voksne


Beskrivelse


Om interkulturel forståelse og samvirke dels i form af en generel indsigt i kulturbegrebet og de dimensioner, som fører til kulturelle forskelligheder, dels som en metode til analyse af en konkret kultur


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Torben Wendelboe

2007

Hans Gullestrup er professor ved Aalborg Universitet, Institut for Erhvervsstudier og Center for Internationale Studier. Han har tidligere bl.a. udsendt Kultur, kulturanalyse og kulturetik - eller hvad adskiller og forener os?, 1. udgave 1992, som nærværende bog er en videreudvikling af. Den udbredte lærebog, der også er udgivet på engelsk, foreligger hermed i sin 4. udgave, der med ganske få ændringer er et optryk af udgaven fra 2003. Bogen er disponeret i 4 dele, hvor Gullestrup indledende opstiller en kulturanalysemodel til beskrivelse og forståelse af varierende kulturer, beskrevet som en etics-analysemodel. Herefter følger en del om praktisk, empirisk kulturanalyse, beskrevet som en emics-kulturanalyse. Bogens 3. del. behandler så problemstillinger ved skiftet fra, som det hedder: "den teoretisk/abstrakte betragtningsmåde til den mere empirisk/praktiske kulturanalyse og kulturforståelse". Bogens 4. del omhandler de etiske aspekter ved at agere i feltet: hvad kan man tillade sig i aktiv påvirkning, hvor skal man passe på? Bogen er i god forstand akademisk og jo også en lærebog for universitetet o.l., men den er også, bl.a. takket være en række fremragende eksempler, langt bredere anvendelig som en debat- og instruktionsbog om at agere i en mere og mere globaliseret verden. Illustreret med modeller o.l. Litteraturhenvisninger. Register.Informationer og udgaver

2014

Bog

Hans Gullestrup

Aalborg Universitetsforlag, 4. [i. e. 3.] udgave

2007

Bog

Hans Gullestrup

Akademisk, 4. [i. e. 2.] udgave

2003

Bog

Hans Gullestrup

Akademisk

2013

Ebog

Hans Gullestrup

Nota

2008

Ebog

Hans Gullestrup

Akademisk

2005

Ebog

Hans Gullestrup

Danmarks Blindebibliotek