Gå til indhold



Kritik : klassiske og kontemporære sociologiske perspektiver

Du bliver sendt til nota.dk


Detaljer


Sprog

Dansk

Længde

330 sider

Udgivet

2017


Beskrivelse


Der gives et kronologisk opbygget overblik over en række centrale sociologiske perspektiver på kritik og kritiske teorier


Indhold


Indhold: Kritik som sociologisk genstandsfelt og udtryksform : Om klassiske og kontemporære sociologiske perspektiver på kritik / Anders Petersen og Michael Hviid Jacobsen. Klassiske sociologiske perspektiver (Claus D. Hansen: Den tidlige Frankfurterskoles kritik : Max Horkheimer og Theodor W. Adorno. Michael Hviid Jacobsen: Nordamerikansk radikal sociologi : C. Wright Mills' og Alvin W. Gouldners samfunds- og sociologikritik. Johannes Andersen: Samfundskritik mellem kompleksitet og nærvær gennem fravær : Louis Althussers og Nicos Poulantzas' kritiske perspektiv. Heine Andersen: Det moderne - muligheder og trusler : Jürgen Habermas' kritiske teori. Lars Thorup Larsen: Fra videnskritik til magtkritik : Michel Foucaults kritiske forfatterskab. Anders Mathiesen: Kritik som modild : Pierre Bourdieus sociologi) Kontemporære sociologiske perspektiver (Michael Hviid Jacobsen: Flydende kritik : Zygmunt Bauman om kritikkens forfald i den flydende moderne konsumverden. Rasmus Willig: Kritikerens forandrede forudsætninger : om behovet for en fornyelse af Michael Walzers analyser af den sociale kritiker. Kølig kapitalisme : Arlie R. Hochschilds og Eva Illouz' følelsesfeministiske kritik af kommercialiseringen af arbejdsliv, familieliv og kærlighedsliv / Michael Hviid Jacobsen og Anders Petersen. Frederik Palm: Det symbolske, det reelle og fantasien : Slavoj Žižeks psykoanalytiske postkritik. Lis Højgaard: Kritik som praksis : Judith Butler som kritisk tænker. Den pragmatiske kritiksociologi : Luc Boltanski og kapitalismekritikkerne / Tom Boland og Anders Petersen)


Informationer og udgaver

E-bog

2017

Titel

Kritik : klassiske og kontemporære sociologiske perspektiver

Udgiver

Nota

Udgivelsesår

2017

DK5

30.1

Originaludgivelse

Indskannet version af udgaven: Kbh. : Hans Reitzel, 2015

Længde

330 sider

Opstilling i folkebiblioteker

30.1, Kritik

Note

Format: PDF og Word
 
Kvalitet: Grundigt bearbejdet tekst
 
E-bog indskannet
 
Med sidetal