Gå til indholdKritik : klassiske og kontemporære sociologiske perspektiver

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 40 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

330 sider

Udgivet

2015

Bidrag

Anders Petersen (f. 1973-07-31) (redaktør),

Michael Hviid Jacobsen (redaktør)


Beskrivelse


Der gives et kronologisk opbygget overblik over en række centrale sociologiske perspektiver på kritik og kritiske teorier


Indhold


Indhold: Kritik som sociologisk genstandsfelt og udtryksform : Om klassiske og kontemporære sociologiske perspektiver på kritik / Anders Petersen og Michael Hviid Jacobsen. Klassiske sociologiske perspektiver (Claus D. Hansen: Den tidlige Frankfurterskoles kritik : Max Horkheimer og Theodor W. Adorno. Michael Hviid Jacobsen: Nordamerikansk radikal sociologi : C. Wright Mills' og Alvin W. Gouldners samfunds- og sociologikritik. Johannes Andersen: Samfundskritik mellem kompleksitet og nærvær gennem fravær : Louis Althussers og Nicos Poulantzas' kritiske perspektiv. Heine Andersen: Det moderne - muligheder og trusler : Jürgen Habermas' kritiske teori. Lars Thorup Larsen: Fra videnskritik til magtkritik : Michel Foucaults kritiske forfatterskab. Anders Mathiesen: Kritik som modild : Pierre Bourdieus sociologi) Kontemporære sociologiske perspektiver (Michael Hviid Jacobsen: Flydende kritik : Zygmunt Bauman om kritikkens forfald i den flydende moderne konsumverden. Rasmus Willig: Kritikerens forandrede forudsætninger : om behovet for en fornyelse af Michael Walzers analyser af den sociale kritiker. Kølig kapitalisme : Arlie R. Hochschilds og Eva Illouz' følelsesfeministiske kritik af kommercialiseringen af arbejdsliv, familieliv og kærlighedsliv / Michael Hviid Jacobsen og Anders Petersen. Frederik Palm: Det symbolske, det reelle og fantasien : Slavoj Žižeks psykoanalytiske postkritik. Lis Højgaard: Kritik som praksis : Judith Butler som kritisk tænker. Den pragmatiske kritiksociologi : Luc Boltanski og kapitalismekritikkerne / Tom Boland og Anders Petersen)


Anmeldelser (1)


Dansk sociologi

Af

Magnus Paulsen Hansen

Årg. 26, nr. 3 (2015)


Informationer og udgaver

Bog

2015

Titel

Kritik : klassiske og kontemporære sociologiske perspektiver

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2015

DK5

30.1

Længde

330 sider

ISBN

9788741256672

Opstilling i folkebiblioteker

30.1, Kritik

Udgave

1. udgave