Gå til indholdBøger / faglitteratur / filosofiske skrifter

Kritik af den rene fornuft


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Omfang

568 sider

Udgivet

2008

Ophav

Immanuel Kant(forfatter)
Genre og formfilosofiske skrifter
Målgruppe

til voksne


Beskrivelse


Immanuel Kants (1724-1804) værk fra 1781 om den menneskelige fornuft


I samme serie

Moralens oprindelse

Friedrich Nietzsche

Psykoanalysen i grundtræk

Sigmund Freud

Strøtanker - og andre filosofiske tekster

Poul Martin Møller (f. 1794)

Viljen til viden

Michel Foucault

Kroppens fænomenologi

Maurice Merleau-Ponty

Filosofi - lille filosofikum

Nigel Warburton

Ecce Homo

Friedrich Nietzsche

De første græske filosoffer

Niels Henningsen (f. 1950)

Fordømt til frihed

Jean-Paul Sartre

Det gode - lille moralfilosofi

Peter Thielst

Utilitarisme

John Stuart Mill

Den nikomacheiske etik

Aristoteles

Latterens lyst

Peter Thielst

Filosofihistorie for begyndere

Richard Osborne

Ordenes tid

Ole Fogh Kirkeby

Diskursetik

Jürgen Habermas

De senere græske filosoffer

Diogenes Laertios

Den olympiske idé

Pierre de Coubertin

Meditationer

Marcus Aurelius (kejser over romerriget)

Anden afhandling om styreformen

John Locke (f. 1632)

Sprog, sandhed og logik

A. J. Ayer

Den muntre videnskab

Friedrich Nietzsche

Det gode

Peter Thielst

Gentagelsen

Søren Kierkegaard

Om vold, tænkning og moral

Hannah Arendt

Det skønne

Peter Thielst

Om sjælen

Aristoteles

Sokrates' forsvarstale

Platon

Etikerens brev

Søren Kierkegaard

Det sande

Peter Thielst

Om læreren

Aurelius Augustinus

Nietzsches filosofi

Peter Thielst

Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur - emigrantlitteraturen

Georg Brandes

Politik og æstetik

David Hume (f. 1711)

Principperne for den menneskelige erkendelse

George Berkeley

Det ene

Plotin

Etikken

Aristoteles

Verdens evighed

Boethius de Dacia

Det sande, det gode og det skønne

Peter Thielst

Det onde & Latterens lyst

Peter Thielst

Forsøg på en ny fremstilling af videnskabslæren

Johann Gottlieb Fichte

Karneval og latterkultur

Michail Bachtin

Hinsides godt og ondt

Friedrich Nietzsche

Endnu en historiefilosofi til menneskehedens dannelse

Johann Gottfried Herder

Solstaden

Tommaso Campanella

Viden og visdom

Dorthe Jørgensen (f. 1959)

Kritik af den rene fornuft

Immanuel Kant

Galskabens historie i den klassiske periode

Michel Foucault

Livets mening - eller blot lidt sammenhæng og perspektiv

Peter Thielst

Foucault

Gilles Deleuze

Det kommunistiske manifest

Omsorgen for sig selv

Michel Foucault

Brugen af nydelserne

Michel Foucault

Retsfilosofi

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Afhandling om det første princip

Johannes Duns Scotus

En teori om retfærdighed

John Rawls

Kritik af dømmekraften

Immanuel Kant

At realisere sig selv

Peter Thielst

Teknik og videnskab som "ideologi"

Jürgen Habermas

Dialoger

Platon

Afhandling om metoden

René Descartes

Undertrykkelsen af kvinder

John Stuart Mill

Afgudernes tusmørke

Friedrich Nietzsche

Om det radikale onde i den menneskelige natur

Immanuel Kant


Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. okt. 2002

af

af

Martin Hjelmborg

d. 30. okt. 2002

Dette filosofiske hovedværk udkom første gang i 1781 og i en revideret og udvidet udgave i 1787 på originalsproget tysk. Senere udgaver udkom som sammenskrivninger af 1. og 2. udgaven og bogen her er den første danske oversættelse af en sådan. I et efterord forklarer udgiveren og oversætteren Claus Bratt Østergård (udgivet bog om Shakespeare i 1994) ovennævnte problematik og kommenterer kort de enkelte udgivelser, der har været gennem tiden og beskriver desuden vanskelighederne ved en præcis oversættelse af et sådant værk. I bogen her er medtaget Kants forord og indledning til både første og andenudgaven, foruden et faksimiletryk af titelbladet til førsteudgaven. Udgivelsen er væsentlig for alle forskere, fagfilosoffer samt filosofistuderende, foruden alle med tilstrækkelig interesse i et af vor kulturs hovedværker. Den er ulæselig for en udenforstående, som hellere må starte med en introduktion i Kants tankesæt før vedkommende tager fat på værket her. Grundig indholdsfortegnelse, udgiverens efterord, tysk-dansk ordliste, litt. liste (ty. eng. da.) med primær- og sekundærlitteratur.


Politiken

d. 23. nov. 2002

af

af

Henrik Bandak

d. 23. nov. 2002


Information

d. 12. nov. 2002

af

af

Rune Lykkeberg

d. 12. nov. 2002


Dagen

d. 14. nov. 2002

af

af

Jørgen Carlsen

d. 14. nov. 2002


Dagen

d. 14. nov. 2002

af

af

Jørgen Carlsen

d. 14. nov. 2002


Weekendavisen

d. 8. nov. 2002

af

af

Frederik Stjernfeldt

d. 8. nov. 2002


Filosofi

2003, nr. 1

af

af

Morten Sestoft

2003, nr. 1Informationer og udgaver

2008

Bog

Immanuel Kant

Det lille Forlag

2013

Ebog

Immanuel Kant

Nota