Gå til indholdKritik af den rene fornuft


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Længde

568 sider

Udgivet

2008

Originaludgave

2002


Beskrivelse


Immanuel Kants (1724-1804) værk fra 1781 om den menneskelige fornuft


I samme serie

Moralens oprindelse

Friedrich Nietzsche

Psykoanalysen i grundtræk

Sigmund Freud

De første græske filosoffer

Niels Henningsen (f. 1950)

Viljen til viden

Michel Foucault

Ecce Homo

Friedrich Nietzsche

Filosofi - lille filosofikum

Nigel Warburton

Kroppens fænomenologi

Maurice Merleau-Ponty

Strøtanker - og andre filosofiske tekster

Poul Martin Møller (f. 1794)

Utilitarisme

John Stuart Mill

Det gode - lille moralfilosofi

Peter Thielst

Latterens lyst

Peter Thielst

Fordømt til frihed

Jean-Paul Sartre

Filosofihistorie for begyndere

Richard Osborne

Den nikomacheiske etik

Aristoteles

Den olympiske idé

Pierre de Coubertin

Meditationer

Marcus Aurelius (kejser over romerriget)

Anden afhandling om styreformen

John Locke (f. 1632)

Diskursetik

Jürgen Habermas

De senere græske filosoffer

Diogenes Laertios

Ordenes tid

Ole Fogh Kirkeby

Sprog, sandhed og logik

A. J. Ayer

Det gode

Peter Thielst

Den muntre videnskab

Friedrich Nietzsche

Gentagelsen

Søren Kierkegaard

Om vold, tænkning og moral

Hannah Arendt

Sokrates' forsvarstale

Platon

Om verdens natur

Titus Lucretius Carus

Det skønne

Peter Thielst

Om sjælen

Aristoteles

Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur - emigrantlitteraturen

Georg Brandes

Det sande

Peter Thielst

Etikerens brev

Søren Kierkegaard

Om læreren

Aurelius Augustinus

Nietzsches filosofi

Peter Thielst

Det ene

Plotin

Etikken

Aristoteles

Politik og æstetik

David Hume (f. 1711)

Principperne for den menneskelige erkendelse

George Berkeley

Det onde & Latterens lyst

Peter Thielst

Det sande, det gode og det skønne

Peter Thielst

Karneval og latterkultur

Michail Bachtin

Forsøg på en ny fremstilling af videnskabslæren

Johann Gottlieb Fichte

Verdens evighed

Boethius de Dacia

Viden og visdom

Dorthe Jørgensen (f. 1959)

Hinsides godt og ondt

Friedrich Nietzsche

Solstaden

Tommaso Campanella

Kritik af den rene fornuft

Immanuel Kant

Endnu en historiefilosofi til menneskehedens dannelse

Johann Gottfried Herder

Galskabens historie i den klassiske periode

Michel Foucault

Livets mening - eller blot lidt sammenhæng og perspektiv

Peter Thielst

Omsorgen for sig selv

Michel Foucault

Brugen af nydelserne

Michel Foucault

Det kommunistiske manifest

Foucault

Gilles Deleuze

Retsfilosofi

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

At realisere sig selv

Peter Thielst

En teori om retfærdighed

John Rawls

Afhandling om det første princip

Johannes Duns Scotus

Kritik af dømmekraften

Immanuel Kant

Teknik og videnskab som "ideologi"

Jürgen Habermas

Dialoger

Platon

Afhandling om metoden

René Descartes

Undertrykkelsen af kvinder

John Stuart Mill

Filosofihistorie for begyndere

Richard Osborne

Det ene

Plotin

Afgudernes tusmørke

Friedrich Nietzsche

Et brev om tolerance

John Locke (f. 1632)

Det kommunistiske manifest

Om sjælen

Aristoteles

Om det radikale onde i den menneskelige natur

Immanuel Kant


Anmeldelser (7)


30. okt. 2002

Dette filosofiske hovedværk udkom første gang i 1781 og i en revideret og udvidet udgave i 1787 på originalsproget tysk. Senere udgaver udkom som sammenskrivninger af 1. og 2. udgaven og bogen her er den første danske oversættelse af en sådan. I et efterord forklarer udgiveren og oversætteren Claus Bratt Østergård (udgivet bog om Shakespeare i 1994) ovennævnte problematik og kommenterer kort de enkelte udgivelser, der har været gennem tiden og beskriver desuden vanskelighederne ved en præcis oversættelse af et sådant værk. I bogen her er medtaget Kants forord og indledning til både første og andenudgaven, foruden et faksimiletryk af titelbladet til førsteudgaven. Udgivelsen er væsentlig for alle forskere, fagfilosoffer samt filosofistuderende, foruden alle med tilstrækkelig interesse i et af vor kulturs hovedværker. Den er ulæselig for en udenforstående, som hellere må starte med en introduktion i Kants tankesæt før vedkommende tager fat på værket her. Grundig indholdsfortegnelse, udgiverens efterord, tysk-dansk ordliste, litt. liste (ty. eng. da.) med primær- og sekundærlitteratur.

Lektørudtalelse

Af

Martin Hjelmborg

Politiken

Af

Henrik Bandak

d. 23. nov. 2002

Information

Af

Rune Lykkeberg

d. 12. nov. 2002

Dagen

Af

Jørgen Carlsen

2002-11-14

Dagen

Af

Jørgen Carlsen

2002-11-14

Weekendavisen

Af

Frederik Stjernfeldt

2002-11-08

Filosofi

Af

Morten Sestoft

2003, nr. 1


Informationer og udgaver

Ebog

2013

Bog

2008