Bøger / faglitteratur / disputatser

Kriminalitet og magt : dansk kriminalitetssemantik i det 20. århunderede


Beskrivelse


Undersøgelse af kriminalitetsopfattelsernes udvikling i Danmark i det 20. århundrede.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. maj 2005

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 19. maj 2005

Forfatteren forsvarede i 2004 ph.d.-afhandlingen "Kriminalitet og magt - dansk kriminalitetssemantik i det 20. Århundrede", og bogen er en bearbejdet og forenklet udgave af afhandlingen uden at der dog af den grund er tale om en lettilgængelig analyse. Der er ikke tale om en gennemgang af kriminalitet og kriminalitetens udvikling som sådan. Derimod ud fra en teoretisk vinkel at se på, hvorledes man har anskuet kriminalitetsproblemet gennem tiderne og den udgør et første samlet bidrag til kriminalitetsopfattelsernes historie. De sidste 100 år er kendetegnet ved en ændring i synet på kriminalitet hvor det tidligere var staten der havde ansvaret for regulering af problemet. Kriminelle opfattedes som abnorme, og man tyede til racehygiejniske tiltag m.v. for at styre problemet. I dag tillægges individer og lokalsamfund i høj grad betydning i styring og behandling af kriminalitet bl.a. gennem diverse kriminalpræventive ordninger og nærpoliti. Bogen er i de første kapitler kronologisk opbygget og dækker perioden 1866-1970. De efterfølgende kapitler, som dækker perioden frem til 2000 analyserer på tværs nye styringsformer i arbejdet med kriminalitet. Bogen retter sig primært mod fagfolk inden for retsvæsen, jurastuderende og kriminologer.


Politiken

d. 27. juli 2005

af

af

Henrik Groes-Petersen

d. 27. juli 2005


Weekendavisen

d. 24. juni 2005

af

af

Peter Scharff Smith

d. 24. juni 2005


Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab

Årg. 93, nr. 1 (2006)

af

af

Helene Oppen Gundhus

Årg. 93, nr. 1 (2006)