Bøger / faglitteratur

Kontrolsport : Big Brother blandt atleter og tilskuere


Beskrivelse


Om udviklingen og konsekvenserne af den øgede overvågning og kontrol, der er sat ind for at forhindre bl.a. doping, hooliganisme, terror og pædofili i sporten. Overvågningsproblematikken belyses fra etiske, juridiske, kulturelle og historiske perspektiver.

I samme serie


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. juli 2009

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 8. juli 2009

Målgruppen er alle, der interesserer sig for sport som kultur-fænomen, fx den aktuelle doping-debat. Til videregående studier.

Antologi om sport på akademisk niveau, der beskriver overvågnings- og kontrol-problematikken set fra såvel juridiske, etiske, historiske og sociokulturelle synsvinkler. 9 fagfolk fra sportens teoretiske verden er bidragydere under redaktion af Ask Vest Christiansen, der er adjunkt på Institut for Idræt ved Aarhus Universitet, og som bl.a. også er medforfatter på bogen Mål, medicin og moral : om eliteatleters opfattelse af sport. Bogens gennemgående tema er en kritisk gennemgang af konsekvenserne af overvågning i sportens verden. Er vi i gang med at indføre det overvågningssamfund, mange af os frygter i sportens verden?, og er det en ønsket nødvendig udvikling, eller risikerer den stigende overvågning at kvæle sporten, sådan at "Big Brother" opnår den ultimative "high score". I bogen skriver nordmændene Dag Vidar Hansted og Sigmund Loland fx om affæren med den danske cykelrytter Michael Rasmussen, hvor de skrappe krav til en stadig afrapportering af opholdsteder og færden i øvrigt, det såkaldte "whereabouts-system", måske eller måske ikke krænker privatlivets fred. Hvert bidrag har notehenvisninger, og bagerst er der omfattende liste over anvendt litteratur.

Der findes ikke andre så omfattende om overvågningsproblematikken, om doping er der dog flere.

Tankevækkende, men med en relativ smal målgruppe.Informationer og udgaver